Easter Egg Drop!! สังหาร “ไก่ยักษ์” รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม

5168

Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม

– Easter Egg Drop –

สังหาร “ไก่ยักษ์” รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม


ระยะเวลากิจกรรม :

2 มีนาคม 2566 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) –  30 มีนาคม 2566  (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดกิจกรรม :

รับเควสที่ NPC พ่อค้าลึกลับ เพื่อสุ่มเป็นไอเทมต่างๆ ได้ โดยที่จะแบ่งเป็น 2 ภารกิจก็คือ กิจกรรมแลกไอเทมพิเศษ และ กิจกรรมแลกไอเทมพิเศษ(SP)

วิธีการได้รับ EASTER EGG

 

Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม

การที่จะได้รับ Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม EASTER EGG “ นั้น จะต้องได้รับจากการสังหาร ” ไก่ยักษ์ “ ตามแผนที่ต่างๆ โดยเมืองฮอลบัลจะมีมากเป็นพิเศษ

 • ไอเทม “EASTER EGG ” สามารถสะสมได้สูงสุด 20 ชิ้นเท่านั้น
 • ถ้าไม่ได้รับ “กิจกรรมแลกไอเทมพิเศษ และ กิจกรรมแลกไอเทมพิเศษ(SP)” จะไม่สามารถสะสมไอเทมเควสดังกล่าวได้
ของรางวัลจากภารกิจ

 

Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม

ให้รวบรวมหา Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม  EASTER EGG 20 ชิ้น และนำมาส่งให้กับ NPC พ่อค้าลึกลับ เพื่อสุ่มเป็นไอเทมต่างๆ ได้

โดยที่จะแบ่งเป็น 2 ภารกิจก็คือ กิจกรรมแลกไอเทมพิเศษ และ กิจกรรมแลกไอเทมพิเศษ(SP)

 

กิจกรรมแลกไอเทมพิเศษ

เพื่อรวบรวมหา Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม  EASTER EGG 20 ชิ้น และนำมาส่งให้กับ NPC พ่อค้าลึกลับ
รับได้ 1 วัน 1 ครั้ง รีเซ็ตทุกๆเวลา 00.00 น.

ไอเทม รายละเอียด
Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม  แหวนพ้นโลกีย์
เมื่อตายจะช่วยป้องกันการสูญเสีย EXP 1 ครั้ง
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม ยาคุ้มจิต(40%)(Event)
ได้รับค่า EXP เพิ่มขึ้นจากปกติ 40% ภายในเวลา 2 ชั่วโมง
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม ลายปักมังกรขาว
คุณสมบัติ : ปราณทั้งหมด+3, ค่าประสบการณ์ +20%
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม ยาทิพย์โอสถ(Event)(3ครั้ง)
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15%, พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 15%, พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 1000,
ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 40%, พลังโจมตีวิชาเพิ่มขึ้น 10%, พลังป้องกันวิชาเพิ่มขึ้น 10%
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม หญ้าเทพน้ำเงินใส(Event)(10)
สามารถเสริมพลังให้แก่อาวุธที่สวมใส่ +2
ภายใน 2 ชั่วโมง
Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม หญ้าเทพครามหยก(Event)(10)
สามารถเสริมพลังให้แก่ยุทธภัณฑ์ที่สวมใส่ +1
ภายใน 2 ชั่วโมง
Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม ยาเทพไร้มลทิน(1 วัน)(กิจกรรม) Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม
คุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ, ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก และยาคุ้มจิต
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
 • สามารถทำได้วันละ 1 ครั้ง/ID/วัน
กิจกรรมแลกไอเทมพิเศษ(SP)

เพื่อรวบรวมหา Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม  EASTER EGG 20 ชิ้น และ Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม 2,000 คุณความดี นำมาส่งให้กับ NPC พ่อค้าลึกลับ
รับได้ 1 วัน 1 ครั้ง รีเซ็ตทุกๆเวลา 00.00 น.

ไอเทม รายละเอียด
Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม ขนนกศักดิ์สิทธิ์ (กิจกรรม)
วัตถุดิบที่สำคัญไว้สำหรับในการผลิตเป็นยันต์แบบใหม่ ที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
วิธีการใช้งาน Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม ยาเซียนวิเศษ (10)
เพิ่มค่าพิชิตศัตรู 3 เท่านาน 3 ชั่วโมง
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม ยาคุ้มจิต(150%) 4H
ได้รับค่า ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้นจากปกติ 150%
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม ลายมังกรทอง(24ชม.)
ปราณทั้งหมด+3, ค่าประสบการณ์ที่ได้รับ+40%, ค่าโจมตีอาวุธ+7%, อานุภาพวิชา+12%, พลังป้องกันรวมชุดเกราะ+12%, HP+600, MP+400
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม ลายมังกรคราม(24ชม.)
ปราณทั้งหมด +3, ค่าประสบการณ์ที่ได้รับ +40%, พลังโจมตีอาวุธ +5%, อานุภาพวิชา +10%
พลังป้องกันรวมชุดเกราะ +10% พลังชีวิต +500, พลังปราณ +300  

(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม ยันต์โชคลาภ(15%) (Event)
อัตราความสำเร็จของการเสริมพลัง/หลอมรวมเพิ่มขึ้น 15%
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม ยันต์โชคลาภ(20%) (Event)
อัตราความสำเร็จของการเสริมพลัง/หลอมรวมเพิ่มขึ้น 20%
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม ยาเทพไร้มลทิน(1 วัน)(กิจกรรม) Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม
คุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ, ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก และยาคุ้มจิต
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
 • สามารถทำได้วันละ 1 ครั้ง/ID/วัน
Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม Easter Egg Drop!! สังหาร "ไก่ยักษ์" รับไข่ Easter ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้ม

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 1 มีนาคม 2566
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ