March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566

1472

March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566

– Enhancement Sale –

จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566

 

ระยะเวลาจำหน่าย :

2 มีนาคม 2566 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 9 มีนาคม 2566 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 

รายละเอียด จำหน่ายไอเทมเสริมพลัง
ไอเทม รายละเอียด ราคา
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 ยันต์โยวกัง(1 วัน)
สามารถใช้งาน Channel ได้ พิเศษ, อัตราการอัพเกรด,หลอมรวมเพิ่มขึ้น 5%, ลดอัตราการเสียค่าประสบการณ์ 1 %, สามารถคืนชีพที่เดิมได้, ค่าประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น 30%, ค่าประสบการณ์ลูกแก้วฝึกฝนเพิ่มขึ้น, ค่าความดีมากสุดในแต่ละวัน +1000, เพิ่มค่าความดีที่ได้รับ 1.5 เท่า (ยกเว้นเวลาสังหาร), อัตราการได้รับเงินสลึงเพิ่มขึ้น (ตามตารางด้านบน), เพิ่มค่าพิชิตที่ได้รับ 1.2 เท่า
ราคา 3,000 Cash
ลดเหลือ 2,850 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 ยันต์โยวกัง(10 วัน)
สามารถใช้งาน Channel ได้ พิเศษ, อัตราการอัพเกรด,หลอมรวมเพิ่มขึ้น 5%, ลดอัตราการเสียค่าประสบการณ์ 1 %, สามารถคืนชีพที่เดิมได้, ค่าประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น 30%, ค่าประสบการณ์ลูกแก้วฝึกฝนเพิ่มขึ้น, ค่าความดีมากสุดในแต่ละวัน +1000, เพิ่มค่าความดีที่ได้รับ 1.5 เท่า (ยกเว้นเวลาสังหาร), อัตราการได้รับเงินสลึงเพิ่มขึ้น (ตามตารางด้านบน), เพิ่มค่าพิชิตที่ได้รับ 1.2 เท่า
ราคา 24,500 Cash
ลดเหลือ 23,275 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 ยันต์โยวกัง(30 วัน)
สามารถใช้งาน Channel ได้ พิเศษ, อัตราการอัพเกรด,หลอมรวมเพิ่มขึ้น 5%, ลดอัตราการเสียค่าประสบการณ์ 1 %, สามารถคืนชีพที่เดิมได้, ค่าประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น 30%, ค่าประสบการณ์ลูกแก้วฝึกฝนเพิ่มขึ้น, ค่าความดีมากสุดในแต่ละวัน +1000, เพิ่มค่าความดีที่ได้รับ 1.5 เท่า (ยกเว้นเวลาสังหาร), อัตราการได้รับเงินสลึงเพิ่มขึ้น (ตามตารางด้านบน), เพิ่มค่าพิชิตที่ได้รับ 1.2 เท่า
ราคา 51,000 Cash
ลดเหลือ 48,450 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 เหล็กวิเศษ
วัตถุดิบระดับสูงสำหรับทำเครื่องประดับ(ตุ้มหู) มีผลให้โอกาสสำเร็จสูงขึ้น
ราคา 12,900 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 พลอยล้ำค่า
วัตถุดิบระดับสูงสำหรับทำเครื่องประดับ(แหวน) มีผลให้โอกาสสำเร็จสูงขึ้น
ราคา 9,900 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 สร้อยระดับสูง
วัตถุดิบระดับสูงสำหรับทำเครื่องประดับ(สร้อยคอ) มีผลให้โอกาสสำเร็จสูงขึ้น
ราคา 5,900 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 เซ็ตยันต์ข้ามลิขิต[อาวุธ] 5 ชิ้น
เมื่อเปิดใช้งานจะได้รับเซ็ตยันต์ข้ามลิขิต[อาวุธ]  4 ชิ้น แถมฟรีอีก 1 ชิ้น ทันที
ราคา 152,000 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 เซ็ตยันต์ข้ามลิขิต[ยุทธภัณฑ์] 5 ชิ้น
เมื่อเปิดใช้งานจะได้รับเซ็ตยันต์ข้ามลิขิต[ยุทธภัณฑ์]  4 ชิ้น แถมฟรีอีก 1 ชิ้น ทันที
ราคา 72,000 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 เซ็ทเสริมพลังพรีเมี่ยม
ยันต์ข้ามลิขิต (อาวุธ) 1 ชิ้น
ยันต์ข้ามลิขิต (ยุทธภัณฑ์) 1 ชิ้น
เซ็ทยันต์โชคลาภ (ยันต์โชคลาภ 20% 3 ชิ้น) 1 ชิ้น
ยาทิพย์โอสถ(12) 1 ชิ้น
ราคา 72,200 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 ชุดยันต์โชคดี(20%)
ไอเท็มชุดรวมยันต์โชคลาภ(20%) จำนวน 3 ชิ้น
ราคา 25,000 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 เซ็ทช่างตีเหล็ก
ไอเทมเซ็ทที่บรรจุยันต์ข้ามลิขิต(อาวุธ) 1 ชิ้น
ยันต์ข้ามลิขิต(ยุทธภัณฑ์) 1 ชิ้น
ยันต์โชคลาภ(20%) 1 ชิ้น
ราคา 56,000 Cash
ลดเหลือ 53,200 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 ไอเทมเซ็ตข้ามลิขิตอาวุธ
ยันต์ข้ามลิขิต[อาวุธ] 2 ชิ้น
ลูกแก้วฝึกฝน 200 ล้าน 1 ชิ้น
ราคา 75,800 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 ไอเทมเซ็ตข้ามลิขิตชุด
ยันต์ข้ามลิขิต[ยุทธภัณฑ์] 2 ชิ้น
ลูกแก้วฝึกฝน 200 ล้าน 1 ชิ้น
ราคา 35,800 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 Item set โชคข้ามลิขิตอาวุธ
ยันต์ข้ามลิขิต[อาวุธ] 1 ชิ้น
ยันต์โชคลาภ(20%) 1 ชิ้น
ราคา 43,200 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 Item set โชคข้ามลิขิตยุทธภัณฑ์
ยันต์ข้ามลิขิต[ยุทธภัณฑ์] 1 ชิ้น
ยันต์โชคลาภ(20%) 1 ชิ้น
ราคา 25,200 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังโจมตีเวทย์ 31% x4)
เมื่อสกัดหินหลอมผ่าน โล้นเหล็กไหลจะได้รับ
หินกลายทองสูง (พลังโจมตีเวทย์ +31%) 4 ชิ้น
ราคา 20,000 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังโจมตี +20 x4)
เมื่อสกัดหินหลอมผ่าน โล้นเหล็กไหลจะได้รับ
หินกลายทองสูง (พลังโจมตี +20) 4 ชิ้น
ราคา 5,900 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังป้องกัน +10 x4)
เมื่อสกัดหินหลอมผ่าน โล้นเหล็กไหลจะได้รับ
หินหยกเย็นสูง (พลังป้องกัน +10) 4 ชิ้น
ราคา 8,900 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังโจมตีเวทย์ 35% x4)
เมื่อสกัดหินหลอมผ่าน โล้นเหล็กไหลจะได้รับ
หินกลายทองระดับสูงสุด (โจมตีวิชา +35%) 4 ชิ้น
ราคา 29,900 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังป้องกันวิชา 100 x4)
เมื่อสกัดหินหลอมผ่าน โล้นเหล็กไหลจะได้รับ
หินหยกเย็นระดับสูงสุด (ป้องกันวิชา +100) 4 ชิ้น
ราคา 24,900 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังป้องกัน 15 x4)
เมื่อสกัดหินหลอมผ่าน โล้นเหล็กไหลจะได้รับ
หินหยกเย็นระดับสูงสุด (พลังป้องกัน +15) 4 ชิ้น
ราคา 24,900 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (หลบหลีก 15 x4)
เมื่อสกัดหินหลอมผ่าน โล้นเหล็กไหลจะได้รับ
หินหยกเย็นระดับสูงสุด (หลบหลีก +15) 4 ชิ้น
ราคา 19,900 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังชีวิต 50 x4)
เมื่อสกัดหินหลอมผ่าน โล้นเหล็กไหลจะได้รับ
หินหยกเย็นระดับสูงสุด (พลังชีวิต +50) 4 ชิ้น
ราคา 19,900 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังโจมตีเวทย์ 25% x4)
เมื่อสกัดหินหลอมผ่าน โล้นเหล็กไหลจะได้รับ
หินกลายทอง (พลังโจมตีเวทย์ +25%) 4 ชิ้น
ราคา 2,900 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังโจมตี +15 x4)
เมื่อสกัดหินหลอมผ่าน โล้นเหล็กไหลจะได้รับ
หินกลายทอง (พลังโจมตี +15) 4 ชิ้น
ราคา 2,900 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังป้องกัน +8 x4)
เมื่อสกัดหินหลอมผ่าน โล้นเหล็กไหลจะได้รับ
หินหยกเย็น (พลังป้องกัน +8) 4 ชิ้น
ราคา 2,900 Cash
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566 หินวิญญาณบริสุทธิ์ระดับล่าง
หินลึกลับที่สามารถหลอมรวมวิญญาณใส่ในอาวุธ หรือยุทธภัณฑ์ได้
ราคา 20,000 Cash
ลดเหลือ 19,000 Cash

 


March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566
March Enhancement Sale จำหน่ายไอเทมเสริมพลังสุดแกร่ง ในเดือน มีนาคม 2566

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 1 มีนาคม 2566
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ