กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ “ยาเสริมความดี” 2 เท่า

2381

กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ "ยาเสริมความดี" 2 เท่า

– เพิ่มประสิทธิภาพ “ยาเสริมความดี” –

เพิ่มผลของยาเสริมความดี ดังต่อไปนี้ เป็น 2 เท่า

 

ระยะเวลากิจกรรม :

2 มีนาคม 2565 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 30 มีนาคม 2566 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดกิจกรรม :

 

เพิ่มผลของยาเสริมความดี ดังต่อไปนี้ เป็น 2 เท่า

ไอเทม รายละเอียดช่วงเวลาปกติ รายละเอียดช่วงเวลากิจกรรม
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ "ยาเสริมความดี" 2 เท่า  ยาเสริมความดี(พิเศษ)
เพิ่มค่าจำกัดการได้รับค่าความดีรายวัน 5,000
ยาเสริมความดี(พิเศษ)
เพิ่มค่าจำกัดการได้รับค่าความดีรายวัน 10,000
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ "ยาเสริมความดี" 2 เท่า  ยาเสริมความดี(พิเศษ)(Event)
เพิ่มค่าจำกัดการได้รับค่าความดีรายวัน 5,000
ยาเสริมความดี(พิเศษ)(Event)
เพิ่มค่าจำกัดการได้รับค่าความดีรายวัน 10,000

 

กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ "ยาเสริมความดี" 2 เท่า  กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ "ยาเสริมความดี" 2 เท่า

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 1 มีนาคม 2566
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ