กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ “ยาเสริมความดี”

3072

กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ "ยาเสริมความดี"

– เพิ่มประสิทธิภาพ “ยาเสริมความดี” –

 

เพิ่มผลของยาเสริมความดี ดังต่อไปนี้ เป็น 2 เท่า

 

ระยะเวลากิจกรรม :

2 พฤษภาคม 2567 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 30 พฤษภาคม 2567 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดกิจกรรม :

เพิ่มผลของยาเสริมความดี ดังต่อไปนี้ เป็น 2 เท่า

ไอเทม รายละเอียดช่วงเวลาปกติ รายละเอียดช่วงเวลากิจกรรม
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ "ยาเสริมความดี"  ยาเสริมความดี(พิเศษ)
เพิ่มค่าจำกัดการได้รับค่าความดีรายวัน 5,000
ยาเสริมความดี(พิเศษ)
เพิ่มค่าจำกัดการได้รับค่าความดีรายวัน 10,000
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ "ยาเสริมความดี"  ยาเสริมความดี(พิเศษ)(Event)
เพิ่มค่าจำกัดการได้รับค่าความดีรายวัน 5,000
ยาเสริมความดี(พิเศษ)(Event)
เพิ่มค่าจำกัดการได้รับค่าความดีรายวัน 10,000

 

 

กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ "ยาเสริมความดี"  กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ "ยาเสริมความดี"

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 1 พฤษภาคม 2567
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ