September Special Sale จำหน่ายไอเทมพิเศษส่งท้ายเดือนกันยายนนี้

1320

September Special Sale จำหน่ายไอเทมพิเศษส่งท้ายเดือนกันยายนนี้

 

– September Special Sale –

 

จำหน่ายไอเทมพิเศษส่งท้ายเดือนกันยายนไม่ควรพลาด

 

ระยะเวลาจำหน่าย :

21 กันยายน 2565 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 29 กันยายน 2565 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 

September Special Sale จำหน่ายไอเทมพิเศษส่งท้ายเดือนกันยายนนี้  รายละเอียด September Special SaleSeptember Special Sale จำหน่ายไอเทมพิเศษส่งท้ายเดือนกันยายนนี้

 

 

ไอเทม รายละเอียด ราคา
September Special Sale จำหน่ายไอเทมพิเศษส่งท้ายเดือนกันยายนนี้  ถ่ายทอดพลังยุทธ์
วิชาที่สามารถถ่ายทอดพลังต่างๆในร่างกายทั้งหมดของตนเองให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งได้
ราคา 69,800 Cash
ลดเหลือ 66,300 Cash
September Special Sale จำหน่ายไอเทมพิเศษส่งท้ายเดือนกันยายนนี้  ยันต์เปลี่ยนชื่อ
ยันต์ที่ช่วยให้สามารถเปลี่ยนชื่อของตนเองได้
ราคา 60,000 Cash
ลดเหลือ 40,000 Cash
September Special Sale จำหน่ายไอเทมพิเศษส่งท้ายเดือนกันยายนนี้  หินวิญญาณบริสุทธิ์ระดับล่าง
หินลึกลับที่สามารถหลอมรวมวิญญาณใส่ในอาวุธ หรือยุทธภัณฑ์ได้
ราคา 20,000 Cash
ลดเหลือ 19,000 Cash
September Special Sale จำหน่ายไอเทมพิเศษส่งท้ายเดือนกันยายนนี้  ยันต์โยวกัง(1 วัน)
สามารถใช้งาน Channel ได้ พิเศษ, อัตราการอัพเกรด,หลอมรวมเพิ่มขึ้น 5%, ลดอัตราการเสียค่าประสบการณ์ 1 %, สามารถคืนชีพที่เดิมได้, ค่าประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น 30%, ค่าประสบการณ์ลูกแก้วฝึกฝนเพิ่มขึ้น, ค่าความดีมากสุดในแต่ละวัน +1000, เพิ่มค่าความดีที่ได้รับ 1.5 เท่า (ยกเว้นเวลาสังหาร), อัตราการได้รับเงินสลึงเพิ่มขึ้น 30%, เพิ่มค่าพิชิตที่ได้รับ 1.2 เท่า
ราคา 3,000 Cash
ลดเหลือ 2,850 Cash
September Special Sale จำหน่ายไอเทมพิเศษส่งท้ายเดือนกันยายนนี้  ยันต์โยวกัง(10 วัน)
สามารถใช้งาน Channel ได้ พิเศษ, อัตราการอัพเกรด,หลอมรวมเพิ่มขึ้น 5%, ลดอัตราการเสียค่าประสบการณ์ 1 %, สามารถคืนชีพที่เดิมได้, ค่าประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น 30%, ค่าประสบการณ์ลูกแก้วฝึกฝนเพิ่มขึ้น, ค่าความดีมากสุดในแต่ละวัน +1000, เพิ่มค่าความดีที่ได้รับ 1.5 เท่า (ยกเว้นเวลาสังหาร), อัตราการได้รับเงินสลึงเพิ่มขึ้น 30%, เพิ่มค่าพิชิตที่ได้รับ 1.2 เท่า
ราคา 24,500 Cash
ลดเหลือ 23,275 Cash
September Special Sale จำหน่ายไอเทมพิเศษส่งท้ายเดือนกันยายนนี้  ยันต์โยวกัง(30 วัน)
สามารถใช้งาน Channel ได้ พิเศษ, อัตราการอัพเกรด,หลอมรวมเพิ่มขึ้น 5%, ลดอัตราการเสียค่าประสบการณ์ 1 %, สามารถคืนชีพที่เดิมได้, ค่าประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น 30%, ค่าประสบการณ์ลูกแก้วฝึกฝนเพิ่มขึ้น, ค่าความดีมากสุดในแต่ละวัน +1000, เพิ่มค่าความดีที่ได้รับ 1.5 เท่า (ยกเว้นเวลาสังหาร), อัตราการได้รับเงินสลึงเพิ่มขึ้น 30%, เพิ่มค่าพิชิตที่ได้รับ 1.2 เท่า
ราคา 51,000 Cash
ลดเหลือ 48,450 Cash
September Special Sale จำหน่ายไอเทมพิเศษส่งท้ายเดือนกันยายนนี้  วิญญาณแห่งมังกร 15 วัน
สามารถใช้ระบบวิญญาณมังกรได้เป็นเวลา 15 วัน
ราคา 3,000 Cash
September Special Sale จำหน่ายไอเทมพิเศษส่งท้ายเดือนกันยายนนี้  ชุดยันต์โชคดี(20%)
ไอเท็มชุดรวมยันต์โชคลาภ(20%) จำนวน 3 ชิ้น
ราคา 22,500 Cash

 


September Special Sale จำหน่ายไอเทมพิเศษส่งท้ายเดือนกันยายนนี้
September Special Sale จำหน่ายไอเทมพิเศษส่งท้ายเดือนกันยายนนี้

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 21 กันยายน 2565
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ