Special Shop จำหน่ายสัตว์เทวะรูดอล์ฟติดปีก

6222

Special Shop จำหน่ายสัตว์เทวะรูดอล์ฟติดปีก

— Special Shop

จำหน่ายสัตว์เทวะรูดอล์ฟติดปีก


ระยะเวลาจำหน่าย :

27 กันยายน 2566 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 2 พฤศจิกายน 2566 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

  • จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ราคา 19,900 Cash Point

ไอเทม รายละเอียด
Special Shop จำหน่ายสัตว์เทวะรูดอล์ฟติดปีก  สัตว์เทวะ รูดอล์ฟติดปีก 1 ชิ้น
เพิ่มระดับปราณทั้งหมด +1
สถานะเพิ่มเติม
ไม่เซียน : EXP 100% ,ค่าพิชิต 200%
เซียน 1,2 : ป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +30 ,EXP 75%
เซียน 3 : ป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +50 ,EXP 60%
เซียน 4 : ป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +75 ,EXP 50%
เซียน 5 – 6: ป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +100 ,EXP 30%

 

Special Shop จำหน่ายสัตว์เทวะรูดอล์ฟติดปีก

หมายเหตุ : ไอเทมจะถูกลบในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566หลังปิดปรับปรุง Server

Special Shop จำหน่ายสัตว์เทวะรูดอล์ฟติดปีก  Special Shop จำหน่ายสัตว์เทวะรูดอล์ฟติดปีก

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2566
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ