กิจกรรม Summer Craft ผลิตไอเทมพิเศษ

6442

กิจกรรม Summer Craft ผลิตไอเทมพิเศษ

– กิจกรรม Summer Craft ผลิตไอเทมพิเศษ –


 

ระยะเวลากิจกรรม :

2 พฤษภาคม 2567 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 6 มิถุนายน 2567 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดกิจกรรม :

 • สามารถสร้างไอเทมที่ต้องการได้โดยใช้ไอเทม ตั๋วเทศกาลซัมเมอร์ 2024 ที่เมนูสร้างพิเศษ  (CTRL + M ) โดยเลือก ผลิตพิเศษ >>>> ไอเทมกิจกรรม
 • ไม่สามารถสร้างไอเทมระหว่างเคลื่อนที่ได้
 • การสร้างไอเทมมีโอกาสสำเร็จหรือล้มเหลว !!

กิจกรรม Summer Craft ผลิตไอเทมพิเศษ

 

รายละเอียดไอเทมสร้างพิเศษ
ไอเทม
สร้างพิเศษ
รายละเอียด จำนวนที่ต้องใช้
ตั๋วแลกเปลี่ยนฉลองเทศกาล
กิจกรรม Summer Craft ผลิตไอเทมพิเศษ ยาเทพไร้มลทิน(1 วัน)(กิจกรรม)
มีคุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ,
ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,ยาคุ้มจิต
300 ชิ้น
กิจกรรม Summer Craft ผลิตไอเทมพิเศษ โอสถแห่งสวรรค์ (1 วัน)(ไม่สามารถซื้อขายได้)
เพิ่มพลังโจมตี 11%, พลังป้องกัน 13%, พลังโจมตีวิชา 13%, HP +500 และ ลดความเสียหายวิชา 11%
300 ชิ้น
กิจกรรม Summer Craft ผลิตไอเทมพิเศษ [PC Bang] ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก (1 วัน)
(ไม่สามารถซื้อขายได้)

เพิ่มพลังโจมตี+80, พลังป้องกัน+80,พลังชีวิต+1000, พลังโจมตีวิชา 10%,
ค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 20%, ดูดวิญญาณ10% ระยะเวลา 
250 ชิ้น
กิจกรรม Summer Craft ผลิตไอเทมพิเศษ เปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว(จำกัดเวลา) (12 ชั่วโมง)
เพิ่มพลังโจมตี+150, พลังป้องกัน+150 ,พลังชีวิต+750, พลังโจมตีวิชา 12% , พลังป้องกันวิชา 120
หลบหลีก 30 ,ค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 50%, พลังโจมตี/ป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่ 50  
250 ชิ้น
กิจกรรม Summer Craft ผลิตไอเทมพิเศษ ลายปักมังกรเขียว(1 วัน)(กิจกรรม)
ปราณทั้งหมด+3, ค่าประสบการณ์ที่ได้รับ+100%, เพิ่มพลังโจมตีอาวุธ+7%,
พลังวิชา+12%, พลังป้องกันรวมชุดเกราะ+12%, HP+600, MP+400,
พลังโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+200, พลังป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+200
300 ชิ้น
กิจกรรม Summer Craft ผลิตไอเทมพิเศษ ลายปักมังกรทอง(1 วัน)(กิจกรรม)
ปราณทั้งหมด+3, ค่าประสบการณ์ +40%, พลังโจมตีอาวุธ +7%, อานุภาพวิชา+12%, พลังป้องกันรวมชุดเกราะ +12%, HP+600, MP+400
300 ชิ้น
กิจกรรม Summer Craft ผลิตไอเทมพิเศษ ยาคุ้มจิต(150%)(1 วัน)(EVENT)
ได้รับค่า ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้นจากปกติ 150%
200 ชิ้น
กิจกรรม Summer Craft ผลิตไอเทมพิเศษ ยาโลหิตแดงแห่งสงครามพิชิตมังกร
เพิ่มพลังโจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่ + 100 ระยะเวลา 1 วัน
150 ชิ้น
กิจกรรม Summer Craft ผลิตไอเทมพิเศษ ยาโลหิตเขียวแห่งสงครามพิชิตมังกร
เพิ่มพลังป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่ + 100 ระยะเวลา 1 วัน
150 ชิ้น
กิจกรรม Summer Craft ผลิตไอเทมพิเศษ ของขวัญหญ้าเทพน้ำเงินใส
สามารถเสริมพลังให้แก่อาวุธที่สวมใส่ +2 ภายใน 1 ชั่วโมง
250 ชิ้น
กิจกรรม Summer Craft ผลิตไอเทมพิเศษ ของขวัญหญ้าเทพครามหยก
สามารถเสริมพลังให้แก่ยุทธภัณฑ์ที่สวมใส่ +1 ภายใน 1 ชั่วโมง
250 ชิ้น
กิจกรรม Summer Craft ผลิตไอเทมพิเศษ ของขวัญยาเสริมเอ็น
พลังโจมตี 10 % (ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง )
200 ชิ้น
กิจกรรม Summer Craft ผลิตไอเทมพิเศษ ของขวัญยาไท้เก๊ก
พลังป้องกัน 10 % (ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง )
200 ชิ้น
กิจกรรม Summer Craft ผลิตไอเทมพิเศษ ของขวัญยาเม็ดเทพยุทธ
พลังโจมตีวิชาเพิ่มขึ้น 5 % (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)
200 ชิ้น
กิจกรรม Summer Craft ผลิตไอเทมพิเศษ ของขวัญยาเม็ดร่างทอง
ลดความเสียหายจากวิชาที่ได้รับ 10 % (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)
200 ชิ้น

 

กิจกรรม Summer Craft ผลิตไอเทมพิเศษ กิจกรรม Summer Craft ผลิตไอเทมพิเศษ

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 1 พฤษภาคม 2567
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ