War X 2 สงครามทั่วหล้าร้อนระอุเพิ่มแต้มดับเบิ้ล 2 เท่า

1763

War X 2 สงครามทั่วหล้าร้อนระอุเพิ่มแต้มดับเบิ้ล 2 เท่า

สงครามทั่วหล้าร้อนระอุเพิ่มแต้มดับเบิ้ล 2 เท่า

ระยะเวลากิจกรรม :

16 พฤษภาคม 2567 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 23 พฤษภาคม 2567 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดกิจกรรม :

  • ตราสัญลักษณ์จ้าวยุทธภพ
  • เกียรติยศสำนัก
  • เกียรติยศฝ่าย
  • ชิ้นส่วนของป้อม
  • ตราสัญลักษณ์แห่งวิญญาณ
  • เหรียญตราแห่งการช่วงชิง
War X 2 สงครามทั่วหล้าร้อนระอุเพิ่มแต้มดับเบิ้ล 2 เท่า  War X 2 สงครามทั่วหล้าร้อนระอุเพิ่มแต้มดับเบิ้ล 2 เท่า

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ