Special Item Shop : นักรบมังกร

13283

– Special Item Shop –

นักรบมังกร


ระยะเวลาจำหน่าย :

6 พฤษภาคม 2564 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 3 มิถุนายน 2564 (9:00 น.)

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

  • แบบทั่วไป ราคา 24,900 CashPoint
  • Special Item Shop : นักรบมังกร  แบบ G ราคา 41,900 CashPoint
  • Special Item Shop : นักรบมังกร  แบบ YG ราคา 64,900 CashPoint

ข้อมูลไอเทม :

  1. แบบทั่วไป : ชุดคลุมไม่มีออฟชั่น
  2. แบบ G : ปราณทั้งหมด+3, EXP +20%, พลังโจมตีอาวุธ+5%, พลังวิชา+10%, พลังป้องกันรวมชุดเกราะ+10%, HP+500, MP+300
  3. แบบ YG : ปราณทั้งหมด+3, EXP +100%, พลังโจมตีอาวุธ+8%, พลังวิชา+13%, พลังป้องกันรวมชุดเกราะ+15%, HP+800, MP+600, พลังโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+200, พลังป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+200

หมายเหตุ : คุณสมบัติของชุดสิ้นสุดวันที่ 3 มิถุนายน 2564 (9:00 น.) แต่ชุดคลุมยังคงอยู่ถาวร

Special Item Shop : นักรบมังกร
นักรบมังกร (ช)

 

Special Item Shop : นักรบมังกร
นักรบมังกร (ญ)

 

Special Item Shop : นักรบมังกร  Special Item Shop : นักรบมังกร

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ