[Update] ไอเทมเปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว

8883

ไอเทมเปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว

 

ไอเทม รายละเอียด
[Update] ไอเทมเปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว  เปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว(จำกัดเวลา) (แลกเปลี่ยนได้)
รูปร่างอาวุธจะถูกเปลี่ยนเป็นแมวเหมียวนาน 12 ชั่วโมง
พลังโจมตี+150, พลังป้องกัน+150, HP+750, MP+750,
พลังโจมตีวิชา+12%, พลังป้องกันวิชา+120, ค่าประสบการณ์+50%,
หลบหลีก+30, พลังโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+50, พลังป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+50
[Update] ไอเทมเปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว  เปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว(จำกัดเวลา)(ซื้อขายไม่ได้) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
รูปร่างอาวุธจะถูกเปลี่ยนเป็นแมวเหมียวนาน 12 ชั่วโมง
พลังโจมตี+150, พลังป้องกัน+150, HP+750, MP+750,
พลังโจมตีวิชา+12%, พลังป้องกันวิชา+120, ค่าประสบการณ์+50%,
หลบหลีก+30, พลังโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+50, พลังป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+50
[Update] ไอเทมเปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว  เปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว(จำกัดเวลา)(กิจกรรม) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
รูปร่างอาวุธจะถูกเปลี่ยนเป็นแมวเหมียวนาน 12 ชั่วโมง
พลังโจมตี+150, พลังป้องกัน+150, HP+750, MP+750,
พลังโจมตีวิชา+12%, พลังป้องกันวิชา+120, ค่าประสบการณ์+50%,
หลบหลีก+30, พลังโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+50, พลังป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่+50

 

หมายเหตุ : ไอเทมนี้นับตามเวลาจริง

[Update] ไอเทมเปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว

 

[Update] ไอเทมเปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว

 

[Update] ไอเทมเปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว

 

[Update] ไอเทมเปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว

 

[Update] ไอเทมเปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว

 

[Update] ไอเทมเปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว

 

[Update] ไอเทมเปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว

 

[Update] ไอเทมเปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว

 

[Update] ไอเทมเปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว

 

[Update] ไอเทมเปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว

 

[Update] ไอเทมเปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว

 

[Update] ไอเทมเปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว

 

[Update] ไอเทมเปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว

 

 

[Update] ไอเทมเปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว  [Update] ไอเทมเปลี่ยนร่างอาวุธเหมียว

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ