[Yulgang]เพิ่มฟังก์ชั่นแสดงความรู้สึกใหม่”อิโมติคอนหมิงหมิง”

17971

[Yulgang] เพิ่มฟังก์ชั่นแสดงความรู้สึกใหม่”อิโมติคอนหมิงหมิง”

สามารถซื้อไอเทม อิโมติคอนหมิงหมิง จากใน Cash Shop เพื่อใช้งานฟังก์ชั่นแสดงความรู้สึกใหม่ได้
[Yulgang]เพิ่มฟังก์ชั่นแสดงความรู้สึกใหม่"อิโมติคอนหมิงหมิง" อิโมติคอนหมิงหมิง(7 วัน) ราคา 1,290 Cash Point (แลกเปลี่ยนได้)
[Yulgang]เพิ่มฟังก์ชั่นแสดงความรู้สึกใหม่"อิโมติคอนหมิงหมิง" อิโมติคอนหมิงหมิง(30 วัน) ราคา 3,750 Cash Point (แลกเปลี่ยนได้)

ตัวอย่าง
[Yulgang]เพิ่มฟังก์ชั่นแสดงความรู้สึกใหม่"อิโมติคอนหมิงหมิง" [Yulgang]เพิ่มฟังก์ชั่นแสดงความรู้สึกใหม่"อิโมติคอนหมิงหมิง"

วิธีการใช้งาน :
กดใช้งาน อิโมติคอนหมิงหมิง(7 วัน) หรือ อิโมติคอนหมิงหมิง(30 วัน) และกด alt+e หรือกดที่ไอคอนอิโมติคอนทางด้านขวาล่างเพื่อใช้งาน
หมายเหตุ : วิธีแก้ไอคอนทางขวาล่างตกขอบ ให้กด ctrl+o และปรับ Resolution ใดก็ได้ 1 ครั้งไอคอนจะกลับมาแสดงผลเป็นปกติ

[Yulgang]เพิ่มฟังก์ชั่นแสดงความรู้สึกใหม่"อิโมติคอนหมิงหมิง" [Yulgang]เพิ่มฟังก์ชั่นแสดงความรู้สึกใหม่"อิโมติคอนหมิงหมิง"

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2562
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ