[Yulgang] ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(ตุ้มหู)(สร้อย)(แหวน)

3799

[Yulgang] ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(ตุ้มหู)(สร้อย)(แหวน)

เงื่อนไขการใช้งาน
– ตัวละคร Lv 1 เป็นต้นไปสามารถรับเควสได้
– นำตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณีไปแลกเครื่องประดับได้ที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง
– หลังจากได้รับไอเทมให้กลับไปเลือกตัวละครเพื่ออัพเดตสเตตัสของไอเทมที่สุ่มได้

ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(ตุ้มหู) : สุ่มรางวัลได้ 1 ประเภทดังนี้
– ตุ้มหูเทพ +2
– ตุ้มหูกระโหลก +2
– ตุ้มหูเก้าฟ้า +2
– ตุ้มหูหยกเหลือง +2
– ตุ้มหูหยกแดง +2
– ตุ้มหูมงกฏเหมย +2
– ตุ้มหูศิษย์ลาวา +2
– ตุ้มหูหยกดำ +2
– ตุ้มหูแห่งความหลงผิด +2

ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(สร้อย) : สุ่มรางวัลได้ 1 ประเภทดังนี้ 
– สร้อยแสงดาว +2
– สร้อยเทพสวรรค์ +2
– สร้อยอสูร +2
– สร้อยวิญญาณ +2
– สร้อยเทิดทูน +2
– สร้อยกาฬ +2
– สร้อยนิล +2
– สร้อยกลีบเหมย +2
– สร้อยวิญญาณพิโรธ +2
– สร้อยหยกดำ +2

ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(แหวน) : สุ่มรางวัลได้ 1 ประเภทดังนี้
แหวนมงกุฎเมธี +2
แหวนตามาร +2
แหวนทลายภพ +2
แหวนขดมังกร +2
แหวนไท้เก๊ก +2
แหวนพลังยุทธ +2
แหวนจอมทัพ +2
แหวนผู้กล้ามืด +2
แหวนพลังจ้าว +2
แหวนเซียนเหมย +2
แหวนวิญญาณพิโรธ +2
แหวนหยกดำ +2
แหวนแห่งความหลงผิด +2

หมายเหตุ : ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(ตุ้มหู)(สร้อย)(แหวน) (แลกเปลี่ยนได้)

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 30 เมษายน 2562
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ