[Yulgang] ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(ตุ้มหู)(สร้อย)(แหวน)

35463

[Yulgang] ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(ตุ้มหู)(สร้อย)(แหวน)

เงื่อนไขการใช้งาน
– ตัวละคร Lv 1 เป็นต้นไปสามารถรับเควสได้
– นำตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณีไปแลกเครื่องประดับได้ที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง
– หลังจากได้รับไอเทมให้กลับไปเลือกตัวละครเพื่ออัพเดตสเตตัสของไอเทมที่สุ่มได้

[Yulgang] ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(ตุ้มหู)(สร้อย)(แหวน)  ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(ตุ้มหู) : สุ่มรางวัลได้ 1 ประเภทดังนี้
– ตุ้มหูเทพ
– ตุ้มหูกระโหลก
– ตุ้มหูเก้าฟ้า
– ตุ้มหูหยกเหลือง
– ตุ้มหูหยกแดง
– ตุ้มหูมงกฏเหมย-ปีศาจ
– ตุ้มหูมงกฏเหมย-ทลาย
– ตุ้มหูศิษย์ลาวา-ปีศาจ
– ตุ้มหูศิษย์ลาวา-ทลาย
– ตุ้มหูหยกดำ-ปีศาจ
– ตุ้มหูหยกดำ-ทลาย
– ตุ้มหูแห่งความหลงผิด-ปีศาจ
– ตุ้มหูแห่งความหลงผิด-ทลาย
– ตุ้มหูฟ้าใส-ปีศาจ
– ตุ้มหูฟ้าใส-ทลาย

[Yulgang] ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(ตุ้มหู)(สร้อย)(แหวน)  ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(สร้อย) : สุ่มรางวัลได้ 1 ประเภทดังนี้ 
– สร้อยแสงดาว
– สร้อยเทพสวรรค์
– สร้อยอสูร
– สร้อยวิญญาณ
– สร้อยเทิดทูน
– สร้อยกาฬ
– สร้อยนิล
– สร้อยกลีบเหมย
– สร้อยวิญญาณพิโรธ
– สร้อยหยกดำ
– สร้อยแห่งความหลงผิด
– สร้อยฟ้าใส

[Yulgang] ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(ตุ้มหู)(สร้อย)(แหวน)  ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(แหวน) : สุ่มรางวัลได้ 1 ประเภทดังนี้
– แหวนมงกุฎเมธี
– แหวนตามาร
– แหวนทลายภพ
– แหวนขดมังกร
– แหวนไท้เก๊ก
– แหวนพลังยุทธ
– แหวนจอมทัพ
– แหวนผู้กล้ามืด
– แหวนพลังจ้าว
– แหวนเซียนเหมย-ปีศาจ
– แหวนเซียนเหมย-ทลาย
– แหวนวิญญาณพิโรธ-ปีศาจ
– แหวนวิญญาณพิโรธ-ทลาย
– แหวนหยกดำ-ปีศาจ
– แหวนหยกดำ-ทลาย
– แหวนแห่งความหลงผิด-ปีศาจ
– แหวนแห่งความหลงผิด-ทลาย
– แหวนฟ้าใส-ปีศาจ
– แหวนฟ้าใส-ทลาย

หมายเหตุ : ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(ตุ้มหู)(สร้อย)(แหวน) (แลกเปลี่ยนได้)

[Yulgang] ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(ตุ้มหู)(สร้อย)(แหวน)  [Yulgang] ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(ตุ้มหู)(สร้อย)(แหวน)

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 30 เมษายน 2562
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ