[Yulgang]ไอเทม”วิญญาณของนักเล่นแร่แปรธาตุ”

10756

– Item “วิญญาณของนักเล่นแร่แปรธาตุ” –

[Yulgang]ไอเทม"วิญญาณของนักเล่นแร่แปรธาตุ"  [Yulgang]ไอเทม"วิญญาณของนักเล่นแร่แปรธาตุ"  วิญญาณของนักเล่นแร่แปรธาตุ 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนได้)
ช่วยเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆของไอเทมทั่วไปเป็นไอเทมแมยูจิน หรือ ไอเทมแมยูจินเป็นไอเทมทั่วไปได้ เช่น ปลอกแขน,รองเท้า,เกราะ,สร้อยคอ,ตุ้มหู,แหวน ไม่ว่าจะมีออฟชั่นหรือเสริมพลังแล้วก็ตาม
(ไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ความดีหรือเซ็ตสุสานได้)

ตัวอย่างการใช้งาน
[Yulgang]ไอเทม"วิญญาณของนักเล่นแร่แปรธาตุ"

[Yulgang]ไอเทม"วิญญาณของนักเล่นแร่แปรธาตุ"

[Yulgang]ไอเทม"วิญญาณของนักเล่นแร่แปรธาตุ"

หมายเหตุ :
ไอเทมที่ผ่านการหลอมรวมหรือเสริมพลังแล้วจะตามไปด้วย

[Yulgang]ไอเทม"วิญญาณของนักเล่นแร่แปรธาตุ"  [Yulgang]ไอเทม"วิญญาณของนักเล่นแร่แปรธาตุ"

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2562
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ