Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !!

 

– Anniversary Spending –

 

โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ “สัตว์เทวะ” และ “สัตว์ขี่” สุดแรร์ไปเลย !!


 

ระยะเวลาโปรโมชั่น :

28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.01 น. – 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.59 น.

ระยะเวลารับ Item Code :

28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.01 น. – 7 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น.

ระยะเวลาใช้ Item Code :

28 พฤศจิกายน 2564 2564 เวลา 12.01 น. – 15 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น.

 

รายละเอียดโปรโมชั่น :

 

 1. เมื่อซื้อไอเทมจาก Yulgang Shop (ห้างสรรพสินค้า) ทุกชนิดไม่จำกัดราคา
  (ข้อแนะนำ : ผู้เล่นควรจดบันทึกการรับแต้มจากการซื้อไอเทมของตนเองทุกครั้ง)
 2. จำกัด 1 ID เข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัด
 3. เมื่อซื้อสินค้าที่ Yulgang Shop (ห้างสรรพสินค้า) ทุก 1 บาทจะได้รับโปรโมชั่น 1 แต้ม เช่น ซื้อไอเทมในช็อปครบ 35,000 บาท รับ 35,000 แต้มจากโปรโมชั่นเพื่อรับสุ่มรับไอเทมไปเลย
 4. ข้อมูลแต้มจากโปรโมชั่นจะอัพเดทในเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป

 

วิธีการแลกรับรางวัล :

 

Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !!
ใช้จ่ายครบรับไปเลย !

 

Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !! ใช้จ่ายครบทุกๆ 35,000 แต้ม สุ่มไอเทมสุดพิเศษไปเลยAnniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !!
ไอเทม รายละเอียด
Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !! Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !! สัตว์เลี้ยงมังกรทอง (ไข่) 1 ชิ้น Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !!
สัตว์เลี้ยงมังกรทอง ที่ถูกผนึกไว้
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !! Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !! สัตว์เลี้ยงมังกรดำ (ไข่) 1 ชิ้น Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !!
สัตว์เลี้ยงมังกรดำ ที่ถูกผนึกไว้
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !! สัตว์เลี้ยงมังกรคราม (ไข่) 1 ชิ้น
สัตว์เลี้ยงมังกรคราม ที่ถูกผนึกไว้
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !! สัตว์เลี้ยงมังกรแดง (ไข่) 1 ชิ้น
สัตว์เลี้ยงมังกรแดง ที่ถูกผนึกไว้
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !! Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !! ไข่สัตว์เลี้ยง(หมาป่าทอง) 1 ชิ้น Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !!
สัตว์เลี้ยงหมาป่าทอง ที่ถูกผนึกไว้
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !! Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !! ไข่สัตว์เลี้ยง(หมาป่าเงิน) 1 ชิ้น Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !!
สัตว์เลี้ยงหมาป่าเงินที่ถูกผนึกไว้
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !! Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !! สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกผนึก มังกร 1 ชิ้น Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !!
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ มังกร ที่ถูกผนึกไว้
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !! Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !! สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกผนึก หงส์ 1 ชิ้น Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !!
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ หงส์ ที่ถูกผนึกไว้
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !! สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกผนึก เต่า 1 ชิ้น
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ เต่า ที่ถูกผนึกไว้
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !! สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกผนึก ลูกหมาป่า 1 ชิ้น
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ ลูกหมาป่า ที่ถูกผนึกไว้
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)
Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !! สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกผนึก งู 1 ชิ้น
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ งู ที่ถูกผนึกไว้
(ไอเทมสามารถแลกเปลี่ยนได้)

 

 

Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !!

 

Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !!


Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !! Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !!

วิธีรับ Item Code :

 1. Login เข้าสู่ระบบจากนั้น คลิกรับ Item Code
 2. นำ Item Code ไปเติมรับไอเทมได้ภายในเกม ที่ NPC ชอนอู โดยเลือกหัวข้อ ‘ลงทะเบียนซีเรียล’
 3. สามารถนำ Item Code ไปใช้ใน ID ใดก็ได้
 4. ผู้เล่นสามารถ Login เข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะ Item Code ได้เองว่า ไอเทมหมด หรือ รับได้ปกติ จากปุ่ม “รับ Item Code” ค่ะ หากเกินระยะเวลาขอรับ Item Code แล้ว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ Item Code ที่ค้างอยู่ในระบบทุกกรณีค่ะ (แต่ปัญหาการเติม Item Code แล้วไม่ได้รับ Item ยังรับแก้ไขตามปกติค่ะ)

หมายเหตุ :

 1. ทุกครั้งที่เติมเงินเพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น กรุณาเก็บ บัตร สลิป Pincode หรือรหัสต่างๆ ไว้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขของโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ไอเทมแบบ (กิจกรรม) ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้หรือซื้อขายได้
 4. ไอเทมโปรโมชั่นนี้หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะ ดังนั้นถ้าเพื่อนๆ สนใจอย่ารอช้าน้า

 

Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !! Anniversary Spending โปรโมชั่นใช้จ่ายแต้มสุดพิเศษลุ้นรับ "สัตว์เทวะ" และ "สัตว์ขี่" สุดแรร์ไปเลย !!

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ