Party Buff 50%

ทีมงานโยวกังขอมอบความสุขให้กับเพื่อนๆที่ไว้วางใจกับเกม Yulgang PC มาโดยตลอด และ ชดเชยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ โดยเพื่อนๆเมื่อเข้าร่วมปาร์ตี้จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 50% เพิ่มขึ้น!!

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 5 ธันวาคม 2563 (0:01 น.) – 13 ธันวาคม 2563 (23:59น.)
สำหรับเซิร์ฟเวอร์ : ทุกเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียด : ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเข้าร่วมปาร์ตี้

[Yulgang] กิจกรรม Party Buff 50% [Yulgang] กิจกรรม Party Buff 50%

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ