[Yulgang]จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษต้อนรับวันแม่

4398

Special Item Sale จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษต้อนรับวันแม่
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 06 สิงหาคม 2563 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์) – 13 สิงหาคม 2563 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)
สำหรับเซิร์ฟเวอร์ : ทุกเซิร์ฟเวอร์
จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษ

[Yulgang]จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษต้อนรับวันแม่ [Yulgang]จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษต้อนรับวันแม่ กล่องตั๋วอัญมณี(3 ชนิด) ราคา 150,000 ลดเหลือ 135,000 Cash point
เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ[Yulgang]จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษต้อนรับวันแม่ ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(ตุ้มหู),[Yulgang]จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษต้อนรับวันแม่ ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(สร้อย), [Yulgang]จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษต้อนรับวันแม่ ตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณี(แหวน) ไปแลกเครื่องประดับ+2ได้ที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง รายละเอียด[Yulgang]จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษต้อนรับวันแม่
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษต้อนรับวันแม่ [Yulgang]จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษต้อนรับวันแม่ กิ่งท้อ(Gold)(เล็ก)(3) ราคา 25,000 ลดเหลือ 22,500 Cash point
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษต้อนรับวันแม่ [Yulgang]จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษต้อนรับวันแม่ กิ่งท้อ(Gold)(ใหญ่)(7) ราคา 39,000 ลดเหลือ 35,100 Cash point
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษต้อนรับวันแม่ เสริมสวยลับของชอนอู ราคา 18,900 ลดเหลือ 9,900 Cash point
ตั๋วเปลี่ยนทรงผมที่ชอนอูทำขึ้นด้วยความรู้สึกเสียใจ ที่เหล่าจอมยุทธไม่มีอะไรที่เหมาะกับหน้าตาของตัวเอง (โดยสุ่มจากทรงผม 5 แบบ) รายละเอียด คลิก!!
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษต้อนรับวันแม่ ศัลยกรรมลับของชอนอู ราคา 18,900 ลดเหลือ 9,900 Cash point
ตั๋วเปลี่ยนหน้าตาที่ชอนอูทำขึ้นด้วยความรู้สึกเสียใจ ที่เหล่าจอมยุทธไม่มีอะไรที่เหมาะกับหน้าตาของตัวเอง (โดยสุ่มจากรูปหน้า 5 แบบ) รายละเอียด คลิก!!
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษต้อนรับวันแม่ ร้านเสริมสวยของชอนอู 1 ชิ้น ราคาพิเศษ 18,900 Cash point
ตั๋วเปลี่ยนทรงผมโดยสุ่มจากทรงผม 2 แบบ ตัวอย่าง คลิก!!
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษต้อนรับวันแม่ หินวิญญาณบริสุทธิ์ระดับล่าง ราคา 20,000 ลดเหลือ 17,900 Cash point
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษต้อนรับวันแม่ Special Item 
[Yulgang]จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษต้อนรับวันแม่ [Yulgang]จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษต้อนรับวันแม่ ยาเทพไร้มลทิน(1 วัน) ราคาพิเศษ 4,900 Cash point
*เฉพาะยาเทพไร้มลทินจำกัดจำนวนการซื้อ 5 ครั้ง (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Yulgang]จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษต้อนรับวันแม่ [Yulgang]จำหน่ายไอเทมราคาพิเศษต้อนรับวันแม่

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 06 สิงหาคม 2563
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ