[Yulgang]กิจกรรมเช็คชื่อผู้หวนคืน

4474

Yulgang กิจกรรมเช็คชื่อผู้หวนคืน

ระยะเวลากิจกรรม : 29 ตุลาคม 2563 (หลังเปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)  – 03 ธันวาคม 2563 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
รายละเอียดกิจกรรม : มอบไอเทมผู้หวนคืนตลอดระยะเวลา 14 วันให้แก่ ID ที่ไม่ได้เชื่อมต่อเกมส์ในระยะเวลา 90 วัน

เงื่อนไข :
1) เฉพาะตัวละครที่เข้าตัวแรกของ ID ที่จะเข้าเงื่อนไขของผู้หวนคืน
ตัวอย่าง : หากใน ID มีตัวละครอยู่ 4 ตัว จะนับเป็นผู้หวนคืนเฉพาะตัวแรกที่เข้าเกมเท่านั้น
2) รับไอเทมที่ NPC พ่อค้าลึกลับ ฮอนบัล
3) 1 ไอเทมสามารถรับได้ 1 ครั้งเท่านั้น
**ผู้เล่นควรคำนึงถึงการเข้าเกมด้วยตัวละครที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเควสไอเทมดังกล่าวก่อน

รายละเอียดไอเทม :

วันที่ 1[Yulgang]กิจกรรมเช็คชื่อผู้หวนคืน อิโมติคอนหมิงหมิง(1 วัน)(กิจกรรม) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)วิธีใช้งาน คลิก!!
วันที่ 2[Yulgang]กิจกรรมเช็คชื่อผู้หวนคืน ยาโสมเซียน(อัตรา)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)เพิ่มพลัง MP
วันที่ 3[Yulgang]กิจกรรมเช็คชื่อผู้หวนคืน ยารักษาบาดเจ็บ(อัตรา)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)เพิ่มพลัง HP
วันที่ 4[Yulgang]กิจกรรมเช็คชื่อผู้หวนคืน โอสถแห่งสวรรค์(1 วัน) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)เพิ่มพลังโจมตี 11%, พลังป้องกัน 13%, พลังโจมตีวิชา 13%, HP 500 ลดความเสียหายวิชา 11% (ต่อเนื่อง 1 วัน)
วันที่ 5[Yulgang]กิจกรรมเช็คชื่อผู้หวนคืน สมุนไพรแดง YG(ใหญ่)(Event) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)ผลเพิ่มการเสริมพลัง+3 แก่เครื่องประดับที่ใช้งานอยู่ สามารถเพิ่มได้สูงสุด+10 เท่านั้น
วันที่ 6[Yulgang]กิจกรรมเช็คชื่อผู้หวนคืน ลายมังกรทอง(1วัน)(event) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)ใช้งานกับชุดคลุมโยวกังจะได้รับพลังปราณทั้งหมด+3, EXP ที่ได้รับ+40%, ค่าโจมตีอาวุธ+7%, อานุภาพวิชา+12%, พลังป้องกันรวมชุดเกราะ+12%, HP+600, MP+400 ลงในชุดคลุมได้ไม่สามารถใช้ได้กับชุดที่มีระยะเวลา, ชุดที่มีออปชั่นอยู่
วันที่ 7[Yulgang]กิจกรรมเช็คชื่อผู้หวนคืน ของขวัญเปลี่ยนร่างอาวุธ Candy (โจม) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)ได้รับพลังโจมตี +50, พลังป้องกัน +100, HP +500,^MP+500, พลังโจมตีวิชา +10%, EXP +40%
วันที่ 8[Yulgang]กิจกรรมเช็คชื่อผู้หวนคืน  พลังกำจัดวิญญาณ(Event) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)เมื่อคลิกใช้งาน ปรานทั้งหมด+1, โจมตีวิชา+5%, หลบหลีก+3%, พลังชีวิต+100, นาน 2 ชั่วโมง
วันที่ 9[Yulgang]กิจกรรมเช็คชื่อผู้หวนคืน แหวนพ้นโลกีย์ใช้ป้องกันตัวละครเสียค่าประสบการณ์
วันที่ 10[Yulgang]กิจกรรมเช็คชื่อผู้หวนคืน แผ่นป้ายยุทธภพ 1 วัน(กิจกรรม) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับ 50% อัตราการได้รับวิญญาณ 1.5 เท่า,
วันที่ 11[Yulgang]กิจกรรมเช็คชื่อผู้หวนคืน  ยา Dungeon Point(100) (event)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)ใช้เติม 100 Dungeon Point
วันที่ 12[Yulgang]กิจกรรมเช็คชื่อผู้หวนคืน  ยาทิพย์โอสถ(1 วัน)(ไม่สามารถซื้อขายได้) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)ไอเทมพิเศษ : เพิ่มพลังโจมตี 15%, เพิ่มพลังป้องกัน 15%, เพิ่มพลังชีวิต 1000, เพิ่มการได้รับ Exp 40% เพิ่มการโจมตีวิชา 10%, ลดความเสียหายวิชา 10% (ต่อเนื่อง 1 วัน) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
วันที่ 13[Yulgang]กิจกรรมเช็คชื่อผู้หวนคืน ยาคุ้มจิต(150%) 1Day (event) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)ได้รับค่า exp เพิ่มขึ้นจากปกติ 150% ภายในเวลา 24 ชั่วโมง
วันที่ 14[Yulgang]กิจกรรมเช็คชื่อผู้หวนคืน  ยาเทพไร้มลทิน(1 วัน)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)มีพลังของ โอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ, ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก, ยาคุ้มจิต ทั้งหมด


[Yulgang]กิจกรรมเช็คชื่อผู้หวนคืน
[Yulgang]กิจกรรมเช็คชื่อผู้หวนคืน

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 28 ตุลาคม 2563
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ