กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน

4786

กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน

Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน

ระยะเวลากิจกรรม :

30 พฤษภาคม 2567 (หลังปิดเซิร์ฟเวอร์) – 27 มิถุนายน 2567 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)

กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ :

ทุกเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดกิจกรรม :

ผู้เล่นสามารถเช็คชื่อเพื่อรับรางวัลต่างๆ ได้ที่ “NPC พ่อค้าลึกลับ” ที่เมือง ฮอนบัล

กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน

เงื่อนไข :
1) ตัวละครต้องมีระดับเลเวล 10 ขึ้นไป
2) Reset การรับไอเทมลำดับถัดไปทุก 00.00 ของทุกวัน
3) 1 ID สามารถรับไอเทมได้ 1 ครั้งเท่านั้น
4) รับไอเทมได้วันละ 1 ครั้ง / วัน (ใช้ตัวละครไหนก็ได้เลือกรับได้เพียง 1 ครั้ง)
5) ต้องเตรียมช่องว่างในเป้ตัวละคร สำหรับรับไอเทม 4 ช่องขึ้นไป

**ผู้เล่นควรคำนึงถึงการเข้าเกมด้วยตัวละครที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับไอเทมดังกล่าวก่อน

รายละเอียดไอเทม :

ลำดับ ไอเทม รายละเอียด
1 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน ยาคุ้มจิต(150%)(1 วัน)(EVENT) 1 ชิ้น
ยาที่ช่วยได้รับค่า exp เพิ่มขึ้นจากปกติ 150% ภายในเวลา 24 ชั่วโมง
2 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน แมวกวัก(Event) 1 ชิ้น
ค่าประสบการณ์+20%, อัตราการดรอป+20%, เงิน 40%, พลังชีวิต+100 นาน 2 ชั่วโมง
3 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน สัตว์เทวะ มังกรสวรรค์(กิจกรรม) 
สถานะที่จะได้รับเมื่่อสวมใส่สัตว์เทวะ
ไม่เซียน : เพิ่มพลังโจมตีมอนส์เตอร์ขนาดใหญ่ 50 และ เพิ่มพลังป้องกันมอนส์เตอร์ขนาดใหญ่ 50
เซียน : เพิ่มพลังโจมตีมอนส์เตอร์ขนาดใหญ่ 25 และ เพิ่มพลังป้องกันมอนส์เตอร์ขนาดใหญ่ 25
ไอเทมจะถูกลบในวัน MA 2024-06-27
4 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน ตั๋วเคลื่อนที่มินิแมพ 1 วัน(กิจกรรม) 1 ชิ้น
ไอเทมที่ใช้งานแล้วจะสามารถกดเคลื่อนที่ในมินิแมปได้ (ใช้งานสำหรับแผนที่ป่าแดนใต้ขึ้นไป )
5 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน ยาโสมเซียน(พิเศษ)(E) 1 ชิ้น
ในทุกๆครั้งที่ใช้ จะช่วยฟื้นฟูปราณให้เต็ม
6 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน ยารักษาบาดเจ็บ(พิเศษ)(E) 1 ชิ้น
ในทุกๆครั้งที่ใช้ จะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้เต็ม
7 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน [PC Bang]ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก(1 วัน)(ไม่สามารถซื้อขายได้) 1 ชิ้น
เพิ่มพลังโจมตี+80, พลังป้องกัน+80,พลังชีวิต+1000, พลังโจมตีวิชา 10%,
ค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 20%, ดูดวิญญาณ10% ระยะเวลา
8 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน ยันต์โชคลาภระดับต่ำสุด(กิจกรรม) 1 ชิ้น
อัตราความสำเร็จของการเสริมพลัง/หลอมรวมเพิ่มขึ้น 5%
9 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน ยาทิพย์โอสถ(Event)(3ครั้ง) 1 ชิ้น
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15%, พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 15%, พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 1000,
ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 40%, พลังโจมตีวิชาเพิ่มขึ้น 10%,
พลังป้องกันวิชาเพิ่มขึ้น 10%, ครั้งละ 1 ชั่วโมงออนไลน์
10 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน ยาคุ้มจิต(150%)(1 วัน)(EVENT) 1 ชิ้น
ยาที่ช่วยได้รับค่า exp เพิ่มขึ้นจากปกติ 150% ภายในเวลา 24 ชั่วโมง
11 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน อิโมติคอนหมิงหมิง(7 วัน)(กิจกรรม) 1 ชิ้น
วิธีใช้งาน คลิก!!
12 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน เป้สำรอง(1วัน)(Event) 1 ชิ้น
เพิ่มระยะเวลาใช้งานเป้สัมภาระรอง 1 วัน 
13 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน ตั๋วเคลื่อนที่มินิแมพ 7 วัน(กิจกรรม) 1 ชิ้น
ไอเทมที่ใช้งานแล้วจะสามารถกดเคลื่อนที่ในมินิแมปได้ (ใช้งานสำหรับแผนที่ป่าแดนใต้ขึ้นไป )
14 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน ยาเทพทลายภพ(1 วัน)(กิจกรรม) 1 ชิ้น
เป็นยาที่รวมจากแก่นแท้ของยาแต่ละชนิดรวมกัน โดยรวมความสามารถของ ยาโอสถแห่งสวรรค์(G),ยาทิพย์โอสถ,ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,หญ้าเทพน้ำเงินใสลึกลับ,หญ้าเทพครามหยกลึกลับ [ระยะเวลา 1 วัน]
15 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน แผ่นป้ายยุทธภพ 1 วัน(กิจกรรม) 1 ชิ้น
เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับ 50% อัตราการได้รับวิญญาณ 1.5 เท่า
16 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน ยาเทพโลหิตแดงแห่งสงครามพิชิตมังกร 1 ชิ้น
เพิ่มค่า พลังโจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่ + 100
17 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน ยาเทพโลหิตเขียวแห่งสงครามพิชิตมังกร 1 ชิ้น
เพิ่มค่า พลังป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่ + 100
18 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน สมุนไพรแดง YG(ใหญ่)(Event) 1 ชิ้น
เพิ่มการเสริมพลัง+3 แก่เครื่องประดับที่ใช้งานอยู่ สามารถเพิ่มได้สูงสุด+10 เท่านั้น
19 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน เป้สำรอง(7วัน)(Event) 1 ชิ้น
เพิ่มระยะเวลาใช้งานเป้สัมภาระรอง 7 วัน 
20 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน ยันต์โชคลาภระดับต่ำ(กิจกรรม) 1 ชิ้น
อัตราความสำเร็จของการเสริมพลัง/หลอมรวมเพิ่มขึ้น 10%
21 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน ลายปักมังกรเขียว(1วัน)(กิจกรรม) 1 ชิ้น
ปราณทั้งหมด +3, ค่าประสบการณ์ +100%, พลังโจมตีอาวุธ +7% อานุภาพวิชา +12%, พลังป้องกันรวมชุดเกราะ +12%, HP +600, MP +400,
โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +200, ป้องมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +200
22 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน อิโมติคอนหมิงหมิง(7 วัน)(กิจกรรม) 1 ชิ้น
วิธีใช้งาน คลิก!!
23 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน แผ่นป้ายยุทธภพ 1 วัน(กิจกรรม) 1 ชิ้น
เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับ 50% อัตราการได้รับวิญญาณ 1.5 เท่า
24 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน เหรียญทองแดงสงครามมังกร 5 ชิ้น
ใช้งานในการวาร์ปเควส / ซื้อไอเทมในสงครามป้อมปราการ / เสริมพลังสัตว์เทวะ
25 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน ยาเทพไร้มลทิน(1 วัน)(กิจกรรม) 1 ชิ้น
มีคุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ,ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,ยาคุ้มจิต
26 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน เหรียญทองแดงสงครามมังกร 5 ชิ้น
ใช้งานในการวาร์ปเควส / ซื้อไอเทมในสงครามป้อมปราการ / เสริมพลังสัตว์เทวะ
27 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน เหรียญทองแดงสงครามมังกร 5 ชิ้น
ใช้งานในการวาร์ปเควส / ซื้อไอเทมในสงครามป้อมปราการ / เสริมพลังสัตว์เทวะ
28 กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน เหรียญทองแดงสงครามมังกร 10 ชิ้น
ใช้งานในการวาร์ปเควส / ซื้อไอเทมในสงครามป้อมปราการ / เสริมพลังสัตว์เทวะ

 

กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน กิจกรรม Daily Login เช็คชื่อ 28 วัน รับไอเทมทุกวัน

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ