[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร

24110

[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร

 

กล่องสมบัติเทพมังกร

 

[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร

กล่องที่มีสมบัติอยู่ข้างในเจ้าลองเปิดดูสิ (ต้องการช่องว่างในเป้สัมภาระ 4 ช่องเพื่อใช้กล่อง)

 

 

[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร เมื่อเปิด [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร กล่องสมบัติเทพมังกร สุ่มไอเทมดังนี้[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร
ไอเทม รายละเอียด
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ไข่สัตว์เลี้ยง(มังกรทอง)[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร
สัตว์เลี้ยง มังกรทอง ที่ถูกผนึกไว้
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ไข่สัตว์เลี้ยง(มังกรดำ)[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร
สัตว์เลี้ยง มังกรดำ ที่ถูกผนึกไว้
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ไข่สัตว์เลี้ยง(มังกรแดง)[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร
สัตว์เลี้ยง มังกรแดง ที่ถูกผนึกไว้
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ไข่สัตว์เลี้ยง(มังกรคราม)[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร
สัตว์เลี้ยง มังกรคราม ที่ถูกผนึกไว้
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกผนึก มังกร
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ มังกร ที่ถูกผนึกไว้
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกผนึก เต่า
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ เต่า ที่ถูกผนึกไว้
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกผนึก ลูกหมาป่า
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ ลูกหมาป่า ที่ถูกผนึกไว้
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกผนึก งู
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ งู ที่ถูกผนึกไว้
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ตั๋วเสริมแกร่งอาวุธ 100%
ไอเทมที่สามารถเสริมแกร่งอาวุธไปยังขั้นถัดไปได้แบบ 100%
(ไม่สามารถใช้ได้เมื้อเสริมแกร่ง 10 ขึ้นไป และสามารถใช้ได้โดยการคลิ๊กขวา)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ตั๋วเสริมแกร่งยุทธภัณฑ์ 100%
ไอเทมที่สามารถเสริมแกร่งยุทธภัณฑ์ไปยังขั้นถัดไปได้แบบ 100%
(ไม่สามารถใช้ได้เมื้อเสริมแกร่ง 10 ขึ้นไป และสามารถใช้ได้โดยการคลิ๊กขวา)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ยันต์โชคข้ามลิขิต (Gold)
ยันต์โชคลาภแบบพิเศษที่สามารถใช้ได้กับ ยันต์ข้ามลิขิต[อาวุธ], ยันต์ข้ามลิขิต[ชุด] เท่านั้น เมื่อเสริมพลังล้มเหลว จะช่วยปกป้องการลดระดับของระดับการเสริมพลัง อัตราสำเร็จในการเสริมพลัง +20% ก็ยังคงอยู่
(ไอเทมระดับต่ำกว่า 129 เท่านั้น จึงจะสามารถใช้งานได้)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ชุดเกราะมังกรดำ[ญ]
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ชุดเกราะมังกรไม้[ญ]
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ชุดเกราะมังกรดำ[ช]
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ชุดเกราะมังกรไม้[ช]
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร กล่องตั๋วอัญมณี(แหวน)
ไปแลกเครื่องประดับได้ที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร
(มีโอกาสได้ประดับเซียน5)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร กล่องตั๋วอัญมณี(ตุ้มหู)
ไปแลกเครื่องประดับได้ที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร
(มีโอกาสได้ประดับเซียน5)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร กล่องตั๋วอัญมณี(สร้อย)
ไปแลกเครื่องประดับได้ที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร
(มีโอกาสได้ประดับเซียน5)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ลายมังกรเขียว 21 วัน
คุณสมบัติ : ปราณทั้งหมด +3 ค่าประสบการณ์ +100% พลังโจมตีอาวุธ +7% อานุภาพวิชา +12% ป้องกัน +12% HP +600 MP +400
โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +200 ป้องมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +200
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ลายมังกรเขียว 7 วัน
คุณสมบัติ : ปราณทั้งหมด +3 ค่าประสบการณ์ +100% พลังโจมตีอาวุธ +7% อานุภาพวิชา +12% ป้องกัน +12% HP +600 MP +400
โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +200 ป้องมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +200
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ลายมังกรเขียว 24 ชั่วโมง
คุณสมบัติ : ปราณทั้งหมด +3 ค่าประสบการณ์ +100% พลังโจมตีอาวุธ +7% อานุภาพวิชา +12% ป้องกัน +12% HP +600 MP +400
โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +200 ป้องมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +200
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ยาเทพไร้มลทิน(30 วัน)
มีคุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ,ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,ยาคุ้มจิต
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ยาเทพไร้มลทิน(10 วัน)
มีคุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ,ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,ยาคุ้มจิต
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ยาเทพไร้มลทิน(1 วัน)
มีคุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ,ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,ยาคุ้มจิต
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ยันต์โชคลาภ(25%)
เพิ่มอัตราความสำเร็จของการเสริมพลัง/หลอมรวมเพิ่มขึ้น 25%
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ยันต์โชคลาภ(20%)
เพิ่มอัตราความสำเร็จของการเสริมพลัง/หลอมรวมเพิ่มขึ้น 20%
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ยันต์โชคลาภ(15%)
เพิ่มอัตราความสำเร็จของการเสริมพลัง/หลอมรวมเพิ่มขึ้น 15%
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร [PC Bang]ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก(1 วัน)
ได้รับพลังโจมตี+80, พลังป้องกัน+80, พลังชีวิต+1000, พลังโจมตีวิชา 10%,
Exp ที่ได้รับ 20%, ดูดวิญญาณ+10% (ต่อเนื่อง 1 วัน)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร โอสถแห่งสวรรค์[G](1 วัน)
เพิ่มพลังโจมตี 13%, พลังป้องกัน 15%, พลังโจมตีวิชา 15%, HP +1000 และ ลดความเสียหายวิชา 13%
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร โอสถแห่งสวรรค์(1 วัน)
เพิ่มพลังโจมตี 11%, พลังป้องกัน 13%, พลังโจมตีวิชา 13%, HP +500
และ ลดความเสียหายวิชา 11%
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ยาคุ้มจิต(150%) 1 Day
ได้รับค่า ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้นจากปกติ 150%
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร ยาเม็ดประกายรุ้ง
เพิ่มพลังโจมตี 15%, พลังป้องกัน 15%, พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 300, พลังปราณเพิ่มขึ้น 300, ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 10% (ต่อเนื่อง 4 ชั่วโมงออนไลน์)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร เทพโอสถพันปี
รวมประสิทธิผลของ ยาเม็ดเทพยุทธ, ยาเม็ดร่างทอง, ยาไท้เก๊ก, ยาเสริมเอ็น, ยากระตุ้นชีวิต(ใหญ่), หญ้าเทพน้ำเงินใส, หญ้าเทพครามหยก (ต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร  แมวกวัก(10)
ค่าประสบการณ์+20%, อัตราการดรอป+20%, เงิน 40%, พลังชีวิต+100 (ต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร โอสถท้อสวรรค์
รวมประสิทธิผลของ ยาคุ้มจิต 40%, ยาเม็ดห้าสีสัน, ยาเซียนเขียว (ต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง)

 

 

 


[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพมังกร

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 1 กันยายน 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ