[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี

25503

กล่องสมบัติปฐพี

[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี
กล่องที่มีสมบัติอยู่ข้างในเจ้าลองเปิดดูสิ (ต้องการช่องว่างในเป้สัมภาระ 4 ช่องเพื่อใช้กล่อง)

 

[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี เมื่อเปิด [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี กล่องสมบัติปฐพี สุ่มไอเทมดังนี้[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี
ไอเทม รายละเอียด
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี ไข่สัตว์เลี้ยง(หมาป่าทอง)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี ไข่สัตว์เลี้ยง(หมาป่าเงิน)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกผนึก ลูกหมาป่า
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกผนึก งู
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกผนึก เต่า
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี ตั๋วเสริมแกร่งอาวุธ 100%
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี ตั๋วเสริมแกร่งยุทธภัณฑ์ 100%
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี ยันต์โชคข้ามลิขิต (Gold)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี สร้อยป้ายหยก
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี ปลอกเเขนสะท้านฟ้า
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี รองเท้าสะท้านฟ้า
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี ปลอกเเขนสะท้านโลกันตร์
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี รองเท้าสะท้านโลกันตร์
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี เกราะสะท้านปฐพี
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี ตั๋วแลกเปลี่ยนอาวุธความดี(Lv.110)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี ตั๋วแลกเปลี่ยนชุดความดี(Lv.110)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี ตั๋วแลกเปลี่ยนปลอกแขนความดี(Lv.110)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี ตั๋วแลกเปลี่ยนเกราะความดี(Lv.110)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี ตั๋วแลกเปลี่ยนรองเท้าความดี(Lv.110)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี ยาเทพไร้มลทิน(10 วัน)
ไอเทมรวมพลัง โอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ,[PC Bang]ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก, ยาคุ้มจิต ฯลฯ
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี ยาเทพไร้มลทิน(1 วัน)
ไอเทมรวมพลัง โอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ,[PC Bang]ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก, ยาคุ้มจิต ฯลฯ
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี ตุ๊กตาจงเลี่ยว
รายละเอียดสัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี  
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี กล่องตั๋วอัญมณี(ตุ้มหู)
จะได้รับตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณีไปแลกเครื่องประดับ ได้ที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี กล่องตั๋วอัญมณี(สร้อย)
จะได้รับตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณีไปแลกเครื่องประดับ ได้ที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง รายละเอียด[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี กล่องตั๋วอัญมณี(แหวน)
จะได้รับตั๋วแลกเปลี่ยนอัญมณีไปแลกเครื่องประดับ ได้ที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง รายละเอียด[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี ยันต์โชคลาภ(25%)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี ยันต์โชคลาภ(20%)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี ยันต์โชคลาภ(15%)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังโจมตีเวทย์ 25% x4)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังโจมตี +15 x4)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังป้องกัน +8 x4)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังโจมตีเวทย์ 31% x4)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังโจมตี +20 x4)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังป้องกัน +10 x4)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังโจมตีเวทย์ 35% x4)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังป้องกันวิชา 100 x4)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี หินหลอมที่ยังไม่ได้สกัด (พลังป้องกัน 15 x4)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี [PC Bang]ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก(1 วัน)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี โอสถแห่งสวรรค์[G](1 วัน)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี โอสถแห่งสวรรค์(1 วัน)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี ยาคุ้มจิต(150%) 1Day
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี ยาเม็ดประกายรุ้ง
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี เทพโอสถพันปี
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี แมวกวัก(10)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี โอสถท้อสวรรค์

 

[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติปฐพี

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ