[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม

23472

กล่องสมบัติเทพสงคราม

[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม
กล่องที่มีสมบัติอยู่ข้างในเจ้าลองเปิดดูสิ (ต้องการช่องว่างในเป้สัมภาระ 4 ช่องเพื่อใช้กล่อง)

 

[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม เมื่อเปิด [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม กล่องสมบัติเทพสงคราม สุ่มไอเทมดังนี้[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม
ไอเทม รายละเอียด
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม เทวรูปอุปกรณ์ความดี(Lv.150)[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม
สุ่มได้รับอุปกรณ์ความดี(Lv.150) จำนวน 1 ชิ้น
(เช่น อาวุธ รองเท้า ปลอกแขน เสื้อ เกราะ)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม เทวรูปอุปกรณ์ความดี(Lv.140)[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม
สุ่มได้รับอุปกรณ์ความดี(Lv.140) จำนวน 1 ชิ้น
(เช่น อาวุธ รองเท้า ปลอกแขน เสื้อ เกราะ)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกผนึก มังกร
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ มังกร ที่ถูกผนึกไว้
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกผนึก หงส์
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ หงส์ ที่ถูกผนึกไว้
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกผนึก ลูกหมาป่า
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ ลูกหมาป่า ที่ถูกผนึกไว้
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกผนึก งู
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ งู ที่ถูกผนึกไว้
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกผนึก เต่า
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ เต่า ที่ถูกผนึกไว้
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ตั๋วเสริมแกร่งอาวุธ 100%
ไอเทมที่สามารถเสริมแกร่งอาวุธไปยังขั้นถัดไปได้แบบ 100%
(ไม่สามารถใช้ได้เมื้อเสริมแกร่ง 10 ขึ้นไป และสามารถใช้ได้โดยการคลิ๊กขวา)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ตั๋วเสริมแกร่งยุทธภัณฑ์ 100%
ไอเทมที่สามารถเสริมแกร่งยุทธภัณฑ์ไปยังขั้นถัดไปได้แบบ 100%
(ไม่สามารถใช้ได้เมื้อเสริมแกร่ง 10 ขึ้นไป และสามารถใช้ได้โดยการคลิ๊กขวา)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ยันต์โชคข้ามลิขิต (Gold)
ยันต์โชคลาภแบบพิเศษที่สามารถใช้ได้กับ ยันต์ข้ามลิขิต[อาวุธ], ยันต์ข้ามลิขิต[ชุด] เท่านั้น เมื่อเสริมพลังล้มเหลว จะช่วยปกป้องการลดระดับของระดับการเสริมพลัง อัตราสำเร็จในการเสริมพลัง +20% ก็ยังคงอยู่
(ไอเทมระดับต่ำกว่า 129 เท่านั้น จึงจะสามารถใช้งานได้)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ตั๋วแลกเปลี่ยนปลอกแขนความดี(Lv.130)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ตั๋วแลกเปลี่ยนเกราะความดี(Lv.130)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ตั๋วแลกเปลี่ยนรองเท้าความดี(Lv.130)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ตั๋วแลกเปลี่ยนชุดความดี(Lv.130)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ตั๋วแลกเปลี่ยนอาวุธความดี(Lv.130)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ตั๋วแลกเปลี่ยนปลอกแขนความดี(Lv.120)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ตั๋วแลกเปลี่ยนเกราะความดี(Lv.120)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ตั๋วแลกเปลี่ยนรองเท้าความดี(Lv.120)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ตั๋วแลกเปลี่ยนชุดความดี(Lv.120)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ตั๋วแลกเปลี่ยนอาวุธความดี(Lv.120)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ตั๋วแลกเปลี่ยนปลอกแขนความดี(Lv.110)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ตั๋วแลกเปลี่ยนเกราะความดี(Lv.110)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ตั๋วแลกเปลี่ยนรองเท้าความดี(Lv.110)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ตั๋วแลกเปลี่ยนชุดความดี(Lv.110)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ตั๋วแลกเปลี่ยนอาวุธความดี(Lv.110)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม กล่องตั๋วอัญมณี(แหวน)
ไปแลกเครื่องประดับได้ที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม
(มีโอกาสได้ประดับเซียน5)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม กล่องตั๋วอัญมณี(ตุ้มหู)
ไปแลกเครื่องประดับได้ที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม
(มีโอกาสได้ประดับเซียน5)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม กล่องตั๋วอัญมณี(สร้อย)
ไปแลกเครื่องประดับได้ที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม
(มีโอกาสได้ประดับเซียน5)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ยาเสริมความดี(แท้)
เพิ่มค่าจำกัดการได้รับค่าความดีรายวัน 10,000
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ยาเสริมความดี(พิเศษ)
เพิ่มค่าจำกัดการได้รับค่าความดีรายวัน 5,000
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ยาเสริมความดี(กลาง)
เพิ่มค่าจำกัดการได้รับค่าความดีรายวัน 500
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ยาเทพไร้มลทิน (30 วัน)
มีคุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ, ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,ยาคุ้มจิต
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ยาเทพไร้มลทิน (10 วัน)
มีคุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ, ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,ยาคุ้มจิต
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ยาเทพไร้มลทิน (1 วัน)
มีคุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ, ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,ยาคุ้มจิต
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม พลังปราณทั้งหมด + 3
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม สมุนไพรแดง YG(พิเศษ)
ผลเพิ่มการเสริมพลัง +4 แก่เครื่องประดับที่ใช้งานอยู่
(สามารถเพิ่มได้สูงสุด+10 เท่านั้น)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม สมุนไพรแดง YG(ใหญ่)
ผลเพิ่มการเสริมพลัง +3 แก่เครื่องประดับที่ใช้งานอยู่
(สามารถเพิ่มได้สูงสุด+10 เท่านั้น)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม สมุนไพรแดง YG(กลาง)
ผลเพิ่มการเสริมพลัง +2 แก่เครื่องประดับที่ใช้งานอยู่
(สามารถเพิ่มได้สูงสุด+10 เท่านั้น)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม หญ้าเทพน้ำเงินใส
สามารถเสริมพลังให้แก่อาวุธที่สวมใส่ +2
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม หญ้าเทพครามหยก
สามารถเสริมพลังให้แก่ยุทธภัณฑ์ที่สวมใส่ +1
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม white chocolate (4)
เพิ่มพลังโจมตี +20%, เพิ่มพลังป้องกัน +20%
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม white chocolate (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
เพิ่มพลังโจมตี +20%, เพิ่มพลังป้องกัน +20%
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ยารักษาบาดเจ็บ(อัตรา)
ในทุกๆครั้งที่ใช้ จะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้เต็ม
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม ยาโสมเซียน(อัตรา)
ในทุกๆครั้งที่ใช้ จะช่วยฟื้นฟูปราณให้เต็ม

 

 

[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติเทพสงคราม

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ