[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ

9206

[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ

กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ

กล่องที่มีสมบัติอยู่ข้างในเจ้าลองเปิดดูสิ

เมื่อเปิด [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ  กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ สุ่มไอเทมดังนี้
ไอเทม รายละเอียด
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ไข่สัตว์เลี้ยง(มังกรทอง)[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
สัตว์เลี้ยง มังกรทอง ที่ถูกผนึกไว้
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกผนึก มังกร[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ มังกร ที่ถูกผนึกไว้
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ลูกแก้วอาวุธมังกรไฟหายาก[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
รายละเอียด [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ลูกแก้วชุดมังกรไฟหายาก[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
รายละเอียด [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ลูกแก้วเกราะมังกรไฟหายาก[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
รายละเอียด [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ลูกแก้วปลอกแขนมังกรไฟหายาก[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
รายละเอียด [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ลูกแก้วรองเท้ามังกรไฟหายาก[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
รายละเอียด [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ลูกแก้วอาวุธมังกรไฟระดับสูง[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
รายละเอียด [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ลูกแก้วชุดมังกรไฟระดับสูง[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
รายละเอียด [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ลูกแก้วเกราะมังกรไฟระดับสูง[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
รายละเอียด [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ลูกแก้วปลอกแขนมังกรไฟระดับสูง[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
รายละเอียด [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ลูกแก้วรองเท้ามังกรไฟระดับสูง[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
รายละเอียด [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ลูกแก้วอาวุธมังกรไฟทั่วไป[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
รายละเอียด [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ลูกแก้วชุดมังกรไฟทั่วไป[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
รายละเอียด [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ลูกแก้วเกราะมังกรไฟทั่วไป[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
รายละเอียด [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ลูกแก้วปลอกแขนมังกรไฟทั่วไป[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
รายละเอียด [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ลูกแก้วรองเท้ามังกรไฟทั่วไป[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
รายละเอียด [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
(ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ชุดมังกรดำ(ช)(S)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ชุดมังกรดำ(ญ)(S)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ยาเทพไร้มลทิน(30 วัน)
มีคุณสมบัติโอสถแห่งสวรรค์(G), ยาทิพย์โอสถ,ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,ยาคุ้มจิต
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ยาเทพทลายภพ(10 วัน)
เป็นยาที่รวมจากแก่นแท้ของยาแต่ละชนิดรวมกัน โดยรวมความสามารถของ ยาโอสถแห่งสวรรค์(G),ยาทิพย์โอสถ,ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,หญ้าเทพน้ำเงินใสลึกลับ,หญ้าเทพครามหยกลึกลับ [ระยะเวลา 10 วัน]
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกผนึก งู
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ งู ที่ถูกผนึกไว้
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกผนึก เต่า
สัตว์เทวะศักดิ์สิทธิ์ เต่า ที่ถูกผนึกไว้
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ [กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ กล่องแหวนเซียนระดับสูง[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
เมื่อเปิดออกจะสุ่มรับแหวนเซียน 3 ถึง เซียน 5 จำนวน 1 ชิ้น
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ กล่องตั๋วอัญมณี(แหวน)
ไปแลกเครื่องประดับได้ที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
(มีโอกาสได้ประดับเซียน5)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ กล่องตั๋วอัญมณี(ตุ้มหู)
ไปแลกเครื่องประดับได้ที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
(มีโอกาสได้ประดับเซียน5)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ กล่องตั๋วอัญมณี(สร้อย)
ไปแลกเครื่องประดับได้ที่ NPC เฒ่าลูกคิดทอง[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
(มีโอกาสได้ประดับเซียน5)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ลายมังกรเขียว 21 วัน
คุณสมบัติ : ปราณทั้งหมด +3 ค่าประสบการณ์ +100% พลังโจมตีอาวุธ +7% อานุภาพวิชา +12% ป้องกัน +12% HP +600 MP +400
โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +200 ป้องมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +200
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ลายมังกรเขียว 7 วัน
คุณสมบัติ : ปราณทั้งหมด +3 ค่าประสบการณ์ +100% พลังโจมตีอาวุธ +7% อานุภาพวิชา +12% ป้องกัน +12% HP +600 MP +400
โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +200 ป้องมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +200
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ลายมังกรเขียว 24 ชั่วโมง
คุณสมบัติ : ปราณทั้งหมด +3 ค่าประสบการณ์ +100% พลังโจมตีอาวุธ +7% อานุภาพวิชา +12% ป้องกัน +12% HP +600 MP +400
โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +200 ป้องมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +200
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ยาเทพทลายภพ(1 วัน)
เป็นยาที่รวมจากแก่นแท้ของยาแต่ละชนิดรวมกัน โดยรวมความสามารถของ ยาโอสถแห่งสวรรค์(G),ยาทิพย์โอสถ,ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก,หญ้าเทพน้ำเงินใสลึกลับ,หญ้าเทพครามหยกลึกลับ [ระยะเวลา 1 วัน]
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ยันต์โชคลาภ(20%)
เพิ่มอัตราความสำเร็จของการเสริมพลัง/หลอมรวมเพิ่มขึ้น 20%
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ยันต์โชคลาภ(15%)
เพิ่มอัตราความสำเร็จของการเสริมพลัง/หลอมรวมเพิ่มขึ้น 15%
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ [PC Bang]ยาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก(1 วัน)
ได้รับพลังโจมตี+80, พลังป้องกัน+80, พลังชีวิต+1000, พลังโจมตีวิชา 10%,
Exp ที่ได้รับ 20%, ดูดวิญญาณ+10% (ต่อเนื่อง 1 วัน)
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ โอสถแห่งสวรรค์[G](1 วัน)
เพิ่มพลังโจมตี 13%, พลังป้องกัน 15%, พลังโจมตีวิชา 15%, HP +1000 และ ลดความเสียหายวิชา 13%
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ โอสถแห่งสวรรค์(1 วัน)
เพิ่มพลังโจมตี 11%, พลังป้องกัน 13%, พลังโจมตีวิชา 13%, HP +500
และ ลดความเสียหายวิชา 11%
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ยาคุ้มจิต(150%) 1 Day
ได้รับค่า ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้นจากปกติ 150%
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ ยาเม็ดประกายรุ้ง
เพิ่มพลังโจมตี 15%, พลังป้องกัน 15%, พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 300, พลังปราณเพิ่มขึ้น 300, ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 10% (ต่อเนื่อง 4 ชั่วโมงออนไลน์)

 


[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ
[กล่องสุ่ม] : กล่องสมบัติแห่งมังกรไฟ

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ