[Update] ระบบลูกแก้ว

11770

[Update] ระบบลูกแก้ว

 

ระบบลูกแก้ว


 

ระบบลูกแก้วคืออะไร ?

[Update] ระบบลูกแก้ว

เป็นระบบใหม่ ที่เพิ่มความสามารถของตัวละคร ให้ตัวละครของท่านมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญไว้ใช้ต่อกรกับศัตรูต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถกดเข้าไปได้ที่คำว่า “ลูกแก้ว” ในช่องกระเป๋าสัมภาระ โดยลูกแก้วนั้นจะแบ่งเป็นทั้งหมด 2 เป็นตามรายละเอียดด้านล่างเลย

*ลูกแก้วไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ / ไม่สามารถขายทิ้งได้ / ไม่สามารถโยนลงพื้นได้ และไม่สามารถฝากคลังรวมได้*

 

ลูกแก้วเขาวงกตใต้ดิน

 

ระดับ ทั่วไป ระดับสูง หายาก ตำนาน
อาวุธ [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว
ชุด [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว
ชุดเกราะ [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว
ปลอกแขน [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว
รองเท้า [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว
หาได้จาก ได้จากการทำเควสเท่านั้น / ดรอปจากบอส มุนฮอล ผู้อาวุโส ได้จากการพัฒนา ได้จากการพัฒนา ได้จากการพัฒนา

 

ลูกแก้วเขาวงกตใต้ดิน นั้นจะเป็นลูกแก้วสำหรับผู้เล่นที่เซียน 1 เป็นต้นไปถึงจะสามารถสวมใส่ได้ และ ถูกดรอปประสิทธิภาพลงครึ่งนึง หากผู้สวมใส่เป็นเซียน 4 แล้ว ดังนั้น ลูกแก้วเขาวงกตใต้ดิน นั้นจะเหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีคลาสอยู่ที่ เซียน 1-3 ถึงจะรีดคุณสมบัติได้มากที่สุด

 

วิธีการหาลูกแก้วเขาวงกตใต้ดิน

 

[Update] ระบบลูกแก้ว
ผู้ดูแลลูกแก้ว ณ ฮอลบัล

ให้เรารับเควสที่ ผู้ดูแลลูกแก้ว ที่เมืองฮอลบัลโดยชื่อเควสว่า “รับลูกแก้วเขาวงกตใต้ดินกันเถอะ!”

 

[Update] ระบบลูกแก้ว
ผู้อาวุโวมุนฮอน ณ เชาวงกตใต้ดิน

 

ขั้นตอนการทำ

 1. รับเควสจาก NPC ผู้ดูแลลูกแก้ว ชื่อเควส [รับลูกแก้วเขาวงกตใต้ดินกันเถอะ!]
 2. ให้ไปยัง เขาวงกตใต้ดิน [Update] ระบบลูกแก้ว (ดันเจี้ยนบอสอัลยู / เปลียนเซียน 4 )
 3. กำจัด ผู้อาวุโวมุนฮอน เพื่อรับไอเทมเควส [ป้ายแลกเปลี่ยนลูกแก้ว]
 4. โดย NPC ผู้ดูแลลูกแก้ว นั้นต้องการไอเทมเควสทั้งหมด 2 ชิ้นดังนั้นจะต้องลงทั้งหมด 2 รอบถึงจะสำเร็จ
 5. เมื่อส่งเควสสำเร็จจะได้รับ ” ลูกแก้วเขาวงกตใต้ดิน ระดับทั่วไป “ ทั้งเซ็ท 6 ชิ้นไปเลย

หมายเหตุ 
1.เควสสามารถทำได้ 1 ครั้ง / ตัวละครเท่านั้น
2.ลูกแก้วเขาวงกตใต้ดิน มีโอกาสดรอป จาก ผู้อาวุโวมุนฮอน ณ เชาวงกตใต้ดิน

 

 

ลูกแก้วมังกรไฟ

 

ระดับ ทั่วไป ระดับสูง หายาก ตำนาน
อาวุธ [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว
ชุด [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว
ชุดเกราะ [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว
ปลอกแขน [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว
รองเท้า [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว
หาได้จาก ได้จากการดรอปจาก
Raid Boss มังกรไฟโลกันต์
ได้จากการพัฒนา ได้จากการนำ “หลักฐานการปราบปราม” ไปคราฟ
หรือ
ได้จากการพัฒนา
ได้จากการพัฒนา

 

ลูกแก้วมังกรไฟ นั้นจะมีระดับสูงกว่า ลูกแก้วเขาวงกตใต้ดิน เพราะว่าจะต้องอยู่ในระดับเซียน 4 ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะสามารถสวมใส่ได้ ซึ่ง ลูกแก้วมังกรไฟ นั้นจะสามารถได้จากดรอปใน Raid Boss มังกรไฟโลกันต์ หรือสร้างจากไอเทม “หลักฐานการปราบปราม” ผ่านเมนู “การผลิต” ได้

 

วิธีการหาลูกแก้วมังกรไฟ

 

วิธีที่ 1

ได้จากการดรอปที่ Raid Boss มังกรไฟโลกันต์ (ได้ระดับทั่วไป)

วิธีที่ 2

ได้จากการสร้างโดยใช้ไอเทม [Update] ระบบลูกแก้ว หลักฐานการปราบปราม(มังกรไฟโลกันต์) “ ที่ได้จากการดรอปใน Raid Boss มังกรไฟโลกันต์ (ได้ระดับหายาก)

[Update] ระบบลูกแก้ว

เข้าไปที่หัวข้อการผลิต > ผลิตพิเศษ > แหวนดาบ

โดยใช้ [Update] ระบบลูกแก้ว หลักฐานการปราบปราม(มังกรไฟโลกันต์)” ทั้งหมด 200 ชิ้นต่อการคราฟ ลูกแก้วมังกรไฟ 1 ลูก (โอกาสสำเร็จ 100%)

 

ความสามารถของลูกแก้ว

 

ผลของลูกแก้วจะแสดงผลตามขั้นการเสริมพลังของอุปกรณ์ที่ตัวละครกำลังสวมใส่
หากตัวละครสวมใส่อุปกรณ์ที่ไม่มีการเสริมพลัง ลูกแก้วจะไม่แสดงค่าความสามารถออกมา

 

[Update] ระบบลูกแก้ว

 

จากภาพ “อาวุธ +1 เซียน 4” แล้วใส่ “ลูกแก้วมังกรไฟระดับตำนาน” จะได้ค่าสถานะตามภาพ

 

[Update] ระบบลูกแก้ว

 

และเมื่อนำชิ้นเดิมที่ “อาวุธ +2 เซียน 4” แล้วใส่ “ลูกแก้วมังกรไฟระดับตำนาน” ลูกเดิมจะได้ค่าสถานะเพิ่มขึ้นตามภาพ

 

[Update] ระบบลูกแก้ว

 

แต่ถ้าหากนำ “อาวุธ +1 เซียน 4”  แล้วใส่ “ลูกแก้วเขาวงกตใต้ดิน” (ไอเทมสำหรับเซียน 1-3) ค่าพลังจะถูกลดลงครึ่งนึงตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

 

[ค่าความสามารถพิเศษ]

ผลของลูกแก้วระดับ (ทั่วไป – หายาก) ประเภทอาวุธจะช่วย “เพิ่มพลังโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่”

ผลของลูกแก้วระดับ (ทั่วไป – หายาก) ประเภทเกราะจะช่วย “เพิ่มพลังป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่”


ลูกแก้วระดับตำนาน จะมีผล “พลังโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ และ พลังโจมตี”

ลูกแก้วเกราะระดับตำนาน จะมีผล “พลังป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ และ พลังชีวิต”

 

* ค่าความสามารถของระดับ ทั่ว , ขั้นสูง และ หายากนั้นจะมีความสามารถที่เหมือนกัน แต่ว่าค่าจะไม่เท่ากันยิ่งขั้นสูงยิ่งเพิ่มเยอะ *

 

การพัฒนาลูกแก้ว

 

การพัฒนาลูกแก้วเป็นการเพิ่มระดับและความสามารถของตัวลูกแก้ว จะทำให้ได้รับความสามารถมากขึ้น
ตามระดับของลูกแก้วที่ใช้งาน โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้

 

[Update] ระบบลูกแก้ว
ผู้ดูแลลูกแก้ว ณ ฮอลบัล

 

ถ้าหากเราต้องการพัฒนาลูกแก้วนั้นให้มาพัฒนาที่ ผู้ดูแลลูกแก้ว ที่เมืองฮอนบัล

 

[Update] ระบบลูกแก้ว

 

วิธีการพัฒนาลูกแก้ว

 • ช่อง 1 :
  ลูกแก้ว(วัตถุดิบ) : หากล้มเหลววัตถุดิบจะหายไป
 • ช่อง 2 :
  ลูกแก้ว (หลัก) : หากพัฒนาล้มเหลววัตถุดิบจะยังคงอยู่
 • ช่อง 3:
  ยันต์โชคลาภลูกแก้ว  [Update] ระบบลูกแก้ว จะเพิ่มโอกาสในการพัฒนา 2 เท่า

 

หมายเหตุ

 1. เมื่อพัฒนาสำเร็จไอเทมจะทำการอัพเกรดไประดับถัดไป ยกตัวอย่าง
  ลูกแก้วอาวุธมังกรไฟทั่วไป + ลูกแก้วอาวุธมังกรไฟทั่วไป เมื่อพัฒนาสำเร็จ = ลูกแก้วอาวุธมังกรไฟระดับสูง
 2. หากพัฒนาล้มเหลว ไอเทมหลักจะไม่หายไป แต่ไอเทมวัตถุดิบจะหายไป
 3. เมื่อถ่ายทอดพลังยุทธจะไม่ตามตัวละครไป

 


 

 

[Update] ระบบลูกแก้ว [Update] ระบบลูกแก้ว

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ