อาชีพหมอ

72992
อาชีพหมอ
อาชีพหมอ

หมอมีค่าโจมตี ค่าป้องกัน และพลังชีวิตต่ำ แต่สามารถใช้กำลังภายในรักษาสมาชิกในกลุ่ม
ใช้วิชาเสริมพลังที่ร้ายกาจ ยกระดับขีดความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม
สถานะพื้นฐานของตัวละคร

 

อาชีพหมอ

จิต 18

 

อาชีพหมอ

ปราณ 7

 

อาชีพหมอ

กาย 8

 

อาชีพหมอ

วิญญาณ 7

 

อาชีพหมอ

พลังชีวิต 124

 

อาชีพหมอ

พลังปราณ 136

 

อาชีพหมอ

โจมตี 7 

 

อาชีพหมอ

ป้องกัน 8

พลังปราณ
รูป ชื่อปราณ ระดับปราณ คุณสมบัติของปราณ
อาชีพหมอ
โคจรปราณพิทักษ์จิต
ปราณพื้นฐาน เพิ่มอัตราการฟื้นตัวของพลังปราณ
อาชีพหมอ เคล็ดแห่งไท้เก็ก ปราณพื้นฐาน ลดความสิ้นเปลืองพลังปราณขณะใช้สกิล
อาชีพหมอ วิชาเพิ่มโลหิต ปราณพื้นฐาน เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด
อาชีพหมอ ย้ายเอ็นล้างกระดูก ปราณพื้นฐาน เพิ่มพลังปราณสูงสุด
อาชีพหมอ มือหมอคืนชีวิต ปราณพื้นฐาน เพิ่มประสิทธิภาพในการฮิลให้แรงขึ้น
อาชีพหมอ ดาบโจมตีวิถีไกล ระดับคลาส 1 เพิ่มพลังโจมตีเมื่อโจมตีด้วยสกิล
อาชีพหมอ
ราชันย์พลังวิญญาณ
ระดับคลาส 1
เพิ่มพลังชีวิตและพลังป้องกันวิชาตามสัดส่วนพลังป้องกัน
อาชีพหมอ ปราณแท้โจมตี ระดับคลาส 2 เพิ่มโอกาสจัดการศัตรูสำเร็จในทีเดียว
อาชีพหมอ ปราณเทพคุ้มกาย ระดับคลาส 3 เพิ่มระยะเวลาคงอยู่ของวิชาบัฟ
อาชีพหมอ สหายทั่วหล้า ระดับคลาส 4 เพิ่มค่าความโกรธ 5% และพลังป้องกัน 0.5%
นาน 3 นาที เมื่อใช้สกิลฮิลหมู่
และลดดาเมจสุดท้ายของอสรพิษเมฆา
อาชีพหมอ อสรพิษเมฆา ปราณ 90
มีโอกาสสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 1% และลดการเพิ่ม
พลังป้องกันของสหายทั่วหล้า 0.5%
อาชีพหมอ พลังเก้าสวรรค์ ระดับคลาส 5
เพิ่มประสิทธิภาพของค่าฟื้นตัว และเพิ่มประสิทธิภาพ
ของวิชาบัฟ
อาชีพหมอ เกราะคุ้มกายา เซียนขั้น 1 เพิ่มพลังป้องกัน 0.5% ของพลังโจมตีทั้งหมด
อาชีพหมอ
ปราณแท้รักษาบาดเจ็บ
เซียนขั้น 2 มีโอกาสฮิลแรง 2 เท่า
อาชีพหมอ แสงธรรมสาดส่อง เซียนขั้น 3
ใช้สกิลเซียนขั้น 5 ขึ้นไปและเกิดอสรพิษเมฆา จะมีโอกาส
เกิดแสงธรรมเพิ่มดาเมจ 30%
อาชีพหมอ
ลมคลั่งจันทราเต็มดวง
เซียนขั้น 4
เปลี่ยนสถานะสมาชิกในปาร์ตี้เป็นสถานะความโกรธ
อาชีพหมอ เหม่อมองต้นเหมย
เพิ่มพูนบุปผา
เซียนขั้น 4 เพิ่มโอกาสสำเร็จของบัฟมองต้นเหมย
แล้วสิ้นความกระหาย
อาชีพหมอ พิษปรสิตเงา เซียนขั้น 5
เมื่อใช้จะไม่สามารถพื้นพลังชีวิตได้เป็นเวลา 3 วินาที (คลาสแมยูจินไม่สามารถพื้นพลังชีวิตและพลังอัมพาตได้) (ความเร็วในการโจมตีของตัวละครจะส่งผลต่ออัตราการใช้ปราณ)
อาชีพหมอ ย้ายร่างต่อกัน เซียนขั้น 5 จะถูกใช้เมื่อถูกโจมตี และ หลบหลีกการโจมตีธรรมดาและการโจมตีวิชา100%
* รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบภายในเกม *