อาชีพหมอ

24980
อาชีพหมอ

หมอมีค่าโจมตี ค่าป้องกัน และพลังชีวิตต่ำ แต่สามารถใช้กำลังภายในรักษาสมาชิกในกลุ่ม
ใช้วิชาเสริมพลังที่ร้ายกาจ ยกระดับขีดความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม
สถานะพื้นฐานของตัวละคร

จิต
สมาธิ
กาย
ตัวเบา
HP
MP
โจมตี
ป้องกัน
18 7 8 7 124 136 7 8
พลังปราณ
รูป
ชื่อปราณ
ระดับปราณ
คุณสมบัติของปราณ
โคจรปราณพิทักษ์จิต ปราณพื้นฐาน เพิ่มอัตราการฟื้นตัวของพลังปราณ
เคล็ดแห่งไท้เก็ก ปราณพื้นฐาน ลดความสิ้นเปลืองพลังปราณขณะใช้สกิล
วิชาเพิ่มโลหิต ปราณพื้นฐาน เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด
ย้ายเอ็นล้างกระดูก ปราณพื้นฐาน เพิ่มพลังปราณสูงสุด
มือหมอคืนชีวิต ปราณพื้นฐาน เพิ่มประสิทธิภาพในการฮิลให้แรงขึ้น
ดาบโจมตีวิถีไกล ระดับคลาส 1 เพิ่มพลังโจมตีเมื่อโจมตีด้วยสกิล
ปราณแท้โจมตี ระดับคลาส 2 เพิ่มโอกาสจัดการศัตรูสำเร็จในทีเดียว
ปราณเทพคุ้มกาย ระดับคลาส 3 เพิ่มระยะเวลาคงอยู่ของวิชาบัฟ
สหายทั่วหล้า ระดับคลาส 4 เพิ่มค่าความโกรธ 5% และพลังป้องกัน 0.5%
นาน 3 นาที เมื่อใช้สกิลฮิลหมู่
และลดดาเมจสุดท้ายของอสรพิษเมฆา
อสรพิษเมฆา ปราณ 90 มีโอกาสสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 1% และลดการเพิ่ม
พลังป้องกันของสหายทั่วหล้า 0.5%
พลังเก้าสวรรค์ ระดับคลาส 5 เพิ่มประสิทธิภาพของค่าฟื้นตัว และเพิ่มประสิทธิภาพ
ของวิชาบัฟ
เกราะคุ้มกายา เซียนขั้น 1 เพิ่มพลังป้องกัน 0.5% ของพลังโจมตีทั้งหมด
ปราณแท้รักษาบาดเจ็บ เซียนขั้น 2 มีโอกาสฮิลแรง 2 เท่า
แสงธรรมสาดส่อง เซียนขั้น 3 ใช้สกิลเซียนขั้น 5 ขึ้นไปและเกิดอสรพิษเมฆา จะมีโอกาส
เกิดแสงธรรมเพิ่มดาเมจ 30%
ลมคลั่งจันทราเต็มดวง เซียนขั้น 4 เปลี่ยนสถานะสมาชิกในปาร์ตี้เป็นสถานะความโกรธ
เหม่อมองต้นเหมย
เพิ่มพูนบุปผา
เซียนขั้น 4 เพิ่มโอกาสสำเร็จของบัฟมองต้นเหมย
แล้วสิ้นความกระหาย
* รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบภายในเกม *