อาชีพหมอ

45985
อาชีพหมอ อาชีพหมออาชีพหมอ

หมอมีค่าโจมตี ค่าป้องกัน และพลังชีวิตต่ำ แต่สามารถใช้กำลังภายในรักษาสมาชิกในกลุ่ม
ใช้วิชาเสริมพลังที่ร้ายกาจ ยกระดับขีดความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม
สถานะพื้นฐานของตัวละคร

จิต
สมาธิ
กาย
ตัวเบา
HP
MP
โจมตี
ป้องกัน
1878712413678
พลังปราณ
รูป
ชื่อปราณ
ระดับปราณ
คุณสมบัติของปราณ
อาชีพหมอ โคจรปราณพิทักษ์จิตปราณพื้นฐานเพิ่มอัตราการฟื้นตัวของพลังปราณ
อาชีพหมอ เคล็ดแห่งไท้เก็กปราณพื้นฐานลดความสิ้นเปลืองพลังปราณขณะใช้สกิล
อาชีพหมอ วิชาเพิ่มโลหิตปราณพื้นฐานเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด
อาชีพหมอ ย้ายเอ็นล้างกระดูกปราณพื้นฐานเพิ่มพลังปราณสูงสุด
อาชีพหมอ มือหมอคืนชีวิตปราณพื้นฐานเพิ่มประสิทธิภาพในการฮิลให้แรงขึ้น
อาชีพหมอ ดาบโจมตีวิถีไกลระดับคลาส 1เพิ่มพลังโจมตีเมื่อโจมตีด้วยสกิล
อาชีพหมอ ปราณแท้โจมตีระดับคลาส 2เพิ่มโอกาสจัดการศัตรูสำเร็จในทีเดียว
อาชีพหมอ ปราณเทพคุ้มกายระดับคลาส 3เพิ่มระยะเวลาคงอยู่ของวิชาบัฟ
อาชีพหมอ สหายทั่วหล้าระดับคลาส 4เพิ่มค่าความโกรธ 5% และพลังป้องกัน 0.5%
นาน 3 นาที เมื่อใช้สกิลฮิลหมู่
และลดดาเมจสุดท้ายของอสรพิษเมฆา
อาชีพหมอ อสรพิษเมฆาปราณ 90มีโอกาสสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 1% และลดการเพิ่ม
พลังป้องกันของสหายทั่วหล้า 0.5%
อาชีพหมอ พลังเก้าสวรรค์ระดับคลาส 5เพิ่มประสิทธิภาพของค่าฟื้นตัว และเพิ่มประสิทธิภาพ
ของวิชาบัฟ
อาชีพหมอ เกราะคุ้มกายาเซียนขั้น 1เพิ่มพลังป้องกัน 0.5% ของพลังโจมตีทั้งหมด
อาชีพหมอ ปราณแท้รักษาบาดเจ็บเซียนขั้น 2มีโอกาสฮิลแรง 2 เท่า
อาชีพหมอ แสงธรรมสาดส่องเซียนขั้น 3ใช้สกิลเซียนขั้น 5 ขึ้นไปและเกิดอสรพิษเมฆา จะมีโอกาส
เกิดแสงธรรมเพิ่มดาเมจ 30%
อาชีพหมอ ลมคลั่งจันทราเต็มดวงเซียนขั้น 4เปลี่ยนสถานะสมาชิกในปาร์ตี้เป็นสถานะความโกรธ
อาชีพหมอ เหม่อมองต้นเหมย
เพิ่มพูนบุปผา
เซียนขั้น 4เพิ่มโอกาสสำเร็จของบัฟมองต้นเหมย
แล้วสิ้นความกระหาย
* รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบภายในเกม *