หินวิญญาณระดับล่าง

38169

ไอเทม : หินวิญญาณระดับล่าง
สำหรับไอเทมหินวิญญาณระดับล่างนั้นเป็นอีก 1 ไอเทมที่ใช้สำหรับการเพิ่มพลังให้กับอาวุธและชุดให้มีความแข็งแกร่ง นอกเหนือจากไปจากการเสริมพลังและการหลอมธาตุสำหรับหินวิญญาณระดับล่างนั้นมี 2 แบบ คือ หินวิญญาณระดับล่างที่ได้จากการผลิตและ หินวิญญาณระดับล่าง (บริสุทธิ์) หาซื้อได้จาก Yulgang Shop

หินวิญญาณระดับล่าง

เงื่อนไข : ผลิตได้เฉพาะผู้ที่เรียนรู้สกิล การทำระเบิด ระดับ 2 ขึ้นไป
ขั้นตอน : เฉพาะผู้ทำระเบิดระดับ 2 ขึ้นไป คลิกปุ่ม สร้าง Ctrl+M จากนั้นเลือกผลิต หินพลังวิญญาณ
วัตถุดิบ :
    1. ผลึกวิญญาณระดับล่าง 50 ชิ้น
2.  ผลึกวิญญาณระดับกลาง 40 ชิ้น
3. ผลึกวิญญาณระดับสูง 30 ชิ้น
4. ยาระเบิดพลัง 20 ชิ้น
5. หินเสริมพลัง 10 ชิ้น
อัตราผลิต : สำเร็จ 75% 

ประสิทธิภาพหิน : เพิ่มค่าสถานะสูงสุดของไอเทมนั้น ๆ ดังต่อไปนี้
• ยุทธภัณฑ์ประเภทเสื้อ  :  จะเพิ่มพลังป้องกันโดยตรงครั้งละ 5 หน่วย
• อาวุธ : จะเพิ่มพลังโจมตีขั้นต่ำและโจมตีสูงสุดอย่างละ 8 หน่วยต่อ 1 ขั้น 

วิธีใช้งาน :
• คลิกขวาที่ไอเทมหินพลังวิญญาณ
• นำอาวุธหรือยุทธภัณฑ์ที่ต้องการเสริมสภาพใส่เข้าไป
• เพิ่มโอกาสสำเร็จได้ด้วยยันต์โชคลาภ
• กดยืนยันการใช้งาน 

หินพลังวิญญาณ : เป็นหินพิเศษที่ใช้สำหรับการหลอมรวมเข้ากับชุดหรืออาวุธโดยมีรายละเอียดดังนี้
   1. หลอมรวมกับยุทธภัณฑ์ประเภทชุด (เสื้อ) หรืออาวุธเท่านั้น
2. ชุดหรืออาวุธ 1 ชิ้น หลอมรวมได้สูงสุด 5 ครั้ง  อัตราสำเร็จแบบสุ่มมีโอกาสล้มเหลว
3. สามารถหลอมรวมกับชุดหรืออาวุธได้ทุกสถานะ [เสริมพลัง หลอมรวม เสริมธาตุแล้ว]
4. เมื่อหลอมรวมแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคุณสมบัติได้
5. ไอเทมหินไม่สามารถ ทิ้ง ขายคืน npc ได้ แต่สามารถแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นได้
6. วิธีใช้ คลิกขวาที่หินแล้วจะปรากฎหน้าต่าง ให้เรานำไอเทมที่ต้องการหลอมใส่เข้าไปหลังจากนั้นระบบจะทำการหลอมอัตโนมัติค่ะ
7. หากล้มเหลว หินพลังวิญญาณจะหายไป แต่ไอเทมอาวุธหรือชุด จะยังอยู่และคุณสมบัติเหมือนเดิม

หินวิญญาณระดับล่าง  Notice :
     ไอเทมหินวิญญาณบริสุทธิ์ระดับล่างหาซื้อได้จาก Yulgang Shop จะมีอัตราการสำเร็จ 100% เมื่อใช้งาน