[YG] ระบบการเสริมพลัง

18981

[YG] ระบบการเสริมพลังอาวุธและยุทธภัณฑ์

ระบบการเสริมพลัง   เป็นระบบสำหรับการพัฒนาอาวุธและยุทธภัณฑ์ให้กับตัวละครเพื่อเพิ่มพลังโจมตี
และพลังป้องกันให้มีความแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งตัวละครธรรมดาทั่วไปหากสวมใส่อาวุธและยุทธภัณฑ์ที่ไม่
ทำการเสริมพลังเลย จะทำให้โดนโจมตีรุนแรงและเก็บเลเวลลำบาก

[YG] ระบบการเสริมพลัง

 

  เงื่อนไขการเสริมพลัง :
•  จะต้องไปทำการเสริมพลังที่  npc  โล้นเหล็กไหล แห่งเมืองฮอนบัล
•  ไอเทมที่สามารถเสริมพลังได้
–   อาวุธ
–  เสื้อ ปลอกแขน เกราะอ่อน รองเท้า ชุดคลุมสำนักที่ทำการผนักชุดคลุมทั่วไปแล้ว
•  ไอเทมที่ทำการเสริมพลังแล้ว จะไม่สามารถหลอมรวมหินหยกเย็นหรือหินหินกลายทองได้อีก
•  หากเสริมพลังล้มเหลว ไอเทมทั้งหมดจะหายไปทันที
•  เสริมพลังได้สูงสุด 15 ระดับ
•  ไอเทมบางชนิดทำให้ระดับเสริมพลังสูงเกิน 10 เช่น สร้อยหยกแดง หญ้าเทพน้ำเงินใส

  วัสดุจำเป็นสำหรับการเสริมพลัง :

•  หินเสริมพลัง 1 – 3 ชิ้น
•  ไอเทมที่ต้องการเสริมพลัง
•  เงินสลึงสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมพลัง

ไอเทมเสริมประสิทธิภาพสำหรับการเสริมพลัง

  • ยันต์โชคลาภ
  • ยันต์โยวกัง

 

      ค่าพลังป้องกันตามลำดับการเสริมพลังยุทธภัณฑ์ประเภทอาวุธ

  คลาส 1-2

  +1 

  +2 

  +3 

  +4 

  +5 

  +6  

  +7 

  +8 

  +9 

 +10 

  ค่าที่เพิ่มขึ้น :

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

  ค่ารวม :

6

12

18

24

30

38

46

54

62

70

  คลาส 3+

  +1 

  +2 

  +3 

  +4 

  +5 

  +6  

  +7 

  +8 

  +9 

 +10 

  ค่าที่เพิ่มขึ้น :

6

6

6

6

6

8

14

20

30

60

  ค่ารวม :

6

12

18

24

30

38

52

72

102

162

 

      คำอธิบาย : 
• อาวุธเลเวล 60 ขึ้นไป  [+1] – [+5] เพิ่มค่าพลังโจมตีขั้นละ 6  ดังนั้นอาวุธ [+5] จะเพิ่มโจมตี 30 หน่วย
• อาวุธเลเวล 60 ขึ้นไป  [+10] จะเพิ่มพลังโจมตีสูงสุด 162 หน่วย
• อาวุธ [+11] ขึ้นไปจะเพิ่มพลังโจมตีระดับละ 10 หน่วยจนถึง [+14]

      คุณสมบัติของการเสริมพลังอาวุธ :  

 เสริมพลัง          พลังโจมตีในแต่ละระดับ                 ออฟชั่นของหินกลายทอง         ปราณ    

  ระดับ

C : 1-2

 C : 3-5

 ธาตุ

  #1 

 #2 

 #3 

 #4 

 ปราณ 

+01

6

6

 

 

 

 

 

 

+02

6

6

 

 

 

 

 

 

+03

6

6

 

 

 

 

 

 

+04

6

6

 

 

 

 

 

 

+05

6

6

 

 

 

 

 

 

+06

8

8

1

 

 

 

 

 

+07

8

14

2

1

1

 

 

 

+08

8

20

3

1

1

1

1

 

+09

8

30

4

2

2

2

2

 

+10

8

60

5

3

3

3

3

1

+11

8

10

6

4

4

4

4

2

+12

8

10

7

5

5

5

5

3

+13

8

10

8

6

6

6

6

3

+14

8

10

9

7

7

7

7

3

     

       คุณสมบัติของการยุทธภัณฑ์ป้องกัน :  

               C 1-2 เสื้อ        เสื้อ  C 3-5       เกราะ C 1-2       เกราะ C 3-5

  ระดับ

ป้องกัน

 +HP  

 ป้องกัน 

– โจมตี  

 ป้องกัน

 + HP   

 ป้องกัน 

 + HP  

+01

3

 

4

 

3

 

3

 

+02

6

 

8

 

3

 

3

 

+03

9

 

12

 

3

 

3

 

+04

12

 

16

 

3

 

3

 

+05

15

 

20

 

3

 

3

 

+06

18

5

24

5

3

30

3

40

+07

21

10

28

10

3

60

3

80

+08

24

15

32

15

3

110

3

140

+09

27

20

36

20

3

160

3

200

+10

30

30

50

30

3

250

3

300

+11

6

40

6

40

 

 

 

 

+12

6

50

6

50

 

 

 

 

 

     ค่าพลังป้องกันตามลำดับการเสริมพลังยุทธภัณฑ์ประเภทเสื้อ

  คลาส 1 – 2

  +1 

  +2 

  +3 

  +4 

  +5 

  +6  

  +7 

  +8 

  +9 

 +10 

  ค่าที่เพิ่มขึ้น :

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

  ค่ารวม :

3

9

18

30

45

63

84

108

135

165

  คลาส 3+

  +1 

  +2 

  +3 

  +4 

  +5 

  +6  

  +7 

  +8 

  +9 

 +10 

  ค่าที่เพิ่มขึ้น :

4

8

12

16

20

24

28

32

36

50

  ค่ารวม :

4

12

24

40

60

84

112

144

180

230

 

ตัวอย่างแสงการเสริมพลังตั้งแต่+6

[YG] ระบบการเสริมพลัง  [YG] ระบบการเสริมพลัง
ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2562
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ