มอนสเตอร์ : หุบเขาจันทรา

36170

มอนสเตอร์ : หุบเขาจันทรา

มอนสเตอร์ : หุบเขาจันทรา

รูปภาพ
ชื่อมอนสเตอร์
เลเวล
ประเภท
มอนสเตอร์ : หุบเขาจันทรา นักฆ่าสางเขียว 90 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : หุบเขาจันทรา ช่างหินหุบเขาจันทรา 92 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : หุบเขาจันทรา หมัดหินหุบเขาจันทรา 94 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : หุบเขาจันทรา หมัดหินหุบเขาจันทรา
(รองหัวหน้า)
94 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : หุบเขาจันทรา โจรกระบี่ร้อยศพ 96 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : หุบเขาจันทรา โจรหมัดร้อยศพ 97 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : หุบเขาจันทรา โจรหมัดร้อยศพ
(รองหัวหน้า)
97 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : หุบเขาจันทรา แมงมุมไฟกรด 98 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : หุบเขาจันทรา แมงมุมไฟกรด
(ดุร้าย)
98 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : หุบเขาจันทรา ต้นไม้ปีศาจ 100 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : หุบเขาจันทรา นักรบสางเขียว 105 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : หุบเขาจันทรา เทพมืดเลือดอสูร ไม่ระบุ โจมตีก่อน

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **