[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 

79715

Yulgang ภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 

(81) ความรักของน้องหนุ่มหยก 3

ขั้นตอน
1. รับภารกิจที่ NPC น้องหนุ่มหยก
2. รวบรวมเสื้อมารจิตปฐพี 20 ชิ้น จากมอนเตอร์มารจิตปฐพี มอบให้ NPC น้องหนุ่มหยก
3. นำเสื้อมารจิตปฐพีไปมอบให้ NPC เฒ่าลูกคิดทอง

รางวัล :
1. หินกลายทองระดับสูง 2 ชิ้น
2. ค่าประสบการณ์ 13,800,000 หน่วย

มอนสเตอร์ภารกิจ : มารจิตปฐพี

[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 
———————————————————————-

(81)ความชอบของกงเต้าจาง
1. รับเควสที่ NPC กงเต้าจาง (เมืองวังเย็นทะเลเหนือ)
2. ไปล่าจ้าวหมาป่าหิมะ เพื่อเอาไอเท็มเควส เขาจ้าวหมาป่าหิมะ 10 ชิ้น

รางวัล:

มอนสเตอร์ภารกิจ : จ้าวหมาป่าหิมะ

[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 
———————————————————————-
(82) เส้นทางไปถ้ำปฐพีชั้น 3

ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เฒ่าหน้าเหลือง
2. ฟังรายละเอียดของเรื่องราวจาก NPC จอมยุทธล่าลม หน้าถ้ำปฐพี
3. รวบรวมผ้าโพกมาร 5 ชิ้น จากมอนสเตอร์มารจิตปฐพี มอบให้ NPC จอมยุทธล่าลม
4. รวบรวมประดับผม 10 ชิ้น จากมอนสเตอร์นางรำจิตปฐพี มอบให้ NPC จอมยุทธล่าลม

รางวัล :
– ยันต์โชคลาภ 15% 1 ชิ้น
– ยาคุ้มจิต 150% Event 2 ชั่วโมง 1 ชิ้น
– ค่าประสบการณ์ 15,000,000 หน่วย

มอนสเตอร์ภารกิจ : มารจิตปฐพี / นางรำจิตปฐพี

[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ   [Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 
———————————————————————-
(83) คำไหว้วานของหัวหน้าหมู่บ้าน

1. รับเควสที่ NPC ผู้เฒ่าเสื่อหญ้า (เมืองวังเย็นทะเลเหนือ)
2. ไปล่า พ่อมด เพื่อเอาไอเท็มเควส หมวกของผู้เฒ่าเสื่อหญ้า 1 ชิ้น

รางวัลภารกิจ
ค่าประสบการณ์ 4,440,000 หน่วย
ยันต์โชคลาภ 10% 1 ใบ

มอนสเตอร์ภารกิจ : พ่อมด

[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 
———————————————————————-
(84) ภารกิจ ผู้อาวุโสสอนศีล 1
เงื่อนไข : –

ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ผู้อาวุโสสอนวิชา
2. รวบรวมผ้าคาดหัว 50 ชิ้น จากมอนสเตอร์สนมจิตปฐพี มอบให้ NPC ผู้อาวุโสสอนวิชา
3. นำผ้าคาดหัว 10 ชิ้น มอบให้ NPC ล่ำดาบโต
4. นำผ้าคาดหัว 10 ชิ้น มอบให้ NPC ประมุขพรรคต้นหลิว
5. นำผ้าคาดหัว 10 ชิ้น มอบให้ NPC เจ๊เจียว
6. นำผ้าคาดหัวมอบให้ NPC ผู้อาวุโสสอนวิชา

รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 18,000,000 หน่วย
2. ยันต์โชคลาภ 5% 2 ชิ้น
3. ยันต์โชคลาภ 10% 2 ชิ้น

มอนสเตอร์ภารกิจ : สนมจิตปฐพี

[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 
———————————————————————-
(85) ภารกิจ ผู้อาวุโสสอนศีล 2
เงื่อนไข : ผ่านภารกิจ ผู้อาวุโสสอนศีล 1 เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ผู้อาวุโสสอนศีล
2. สนทนากับ NPC ผู้อาวุโสสอนวิชา
3. นำผลที่ได้ไปบอก NPC ผู้อาวุโสสอนศีล
4. ไปหา NPC ผู้อาวุโสสอนวิชาอีกครั้ง
5. รวบรวมกระดิ่ง 40 ชิ้น จากมอนสเตอร์ธิดาจิตปฐพี มอบให้ NPC ผู้อาวุโสสอนวิชา
6. อธิบายผลให้ NPC ผู้อาวุโสสอนศีลฟัง

รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 19,500,000 หน่วย
2. หินกลายทองระดับสูง 1 ชิ้น
3. ยาเซียนเขียว 2 ชิ้น

มอนสเตอร์ภารกิจ : ธิดาจิตปฐพี
[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 

———————————————————————-

(86) ภารกิจ ความลับที่ถูกเปิดเผย
เงื่อนไข : ผ่านภารกิจ ผู้อาวุโสสอนศีล 1,2 เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ผู้อาวุโสสอนวิชา
2. นำเนื้อความไปบอกต่อ NPC ผู้อาวุโสสอนศีล
3. นำเนื้อความไปบอกต่อ NPC ประมุขพรรคต้นหลิว
4. นำเนื้อความไปบอกต่อ NPC ล่ำดาบโต
5. นำของขวัญไปส่งต่อ NPC ผู้อาวุโสสอนวิชา

รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 21,500,000 หน่วย
2. ลูกแก้วฝึกฝน 20 ล้านหน่วย 1 ชิ้น

มอนสเตอร์ภารกิจ : –

———————————————————————-
(87) ถ้ำลับของทะเลแดนใต้

ขั้นตอนการทำ
1. รับเควสที่เจ้าสำนักชินมู
2. ไปคุยกับผู้คุมกฎขาว
3. ไปที่ถ้ำทะเลแดนใต้ (วาร์ปล่าง แมพพรรคฮอนบัล) คุยกับทหารที่อยู่หน้าถ้ำทะเลแดนใต้ (ทหารทะเลแดนใต้)
4. เข้าไปในถ้ำทะเลแดนใต้ ตีนักรบแดนนรก เพื่อหาไข่มุกสีแดง 100 อัน
5. ส่งเควสที่ผู้คุมกฎขาว

รางวัล :
1. หินกลายทอง(ต่ำ) 4 ชิ้น
2. ค่าพิชิตศัตรู 60,000 หน่วย

มอนสเตอร์ภารกิจ : นักรบแดนนรก
[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 

———————————————————————-
(88) ขั้นตอนที่ 1 ในการไปสู่ถ้ำทะเลแดนใต้

ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เฒ่ายา
2. มาพบ NPC ทหารทะเลแดนใต้ ที่แผนที่ทะเลแดนใต้ เพื่อฟังเรื่องราว
3. รวบรวมทวนแดนนรก 15 ชิ้น จากมอนสเตอร์นักรบแดนนรก มอบให้ NPC ทหารทะเลแดนใต้

รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 25,500,000 หน่วย
2. ยาเซียนเขียว 4 ชิ้น
3. ยันต์โชคลาภ 10% 2 ชิ้น

มอนสเตอร์ภารกิจ : นักรบแดนนรก

[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 
———————————————————————-
(89) ชื่อเควส : คำไหว้วานอันยากลำบาก

ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC แม่นางซัน
2. รวบรวมทวนนักฆ่า 20 อัน จากมอนสเตอร์นักฆ่าสางเขียว มอบให้ NPC แม่นางซัน

รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 28,000,000 หน่วย
2. หินหยกเย็นระดับสูง 2 ชิ้น

มอนสเตอร์ภารกิจ : นักฆ่าสางเขียว

[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 
———————————————————————-
(89) ชื่อเควส : ทวนนักฆ่าสางเขียว

ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC จอมยุทธหินผา
2. รวบรวมทวนนักฆ่า 20 อัน จากมอนสเตอร์นักฆ่าสางเขียว มอบให้ NPC จอมยุทธหินผา

รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 28,000,000 หน่วย
2. หินหยกเย็นระดับสูง 2 ชิ้น

มอนสเตอร์ภารกิจ : นักฆ่าสางเขียว
[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 

———————————————————————-

(90) ชื่อเควส คำไหว้วานของทหารยาม

ขั้นตอน :
NPC รับเควสท์ : ทหารทะเลแดนใต้
1. ตามหา ธิดาอเวจี (ถ้ำทเลแดนใต้) รวบรวม กระดูก 7ชิ้น เมื่อได้ครบ
2. ไปหาเฒ่าลูกคิดทอง ให้เราช่วยไปซื้อ 15,000,000 สลึง (จ่ายจริง 10,000,000 สลึง) กลับไปหา ทหารทะเลแดนใต้
3. มอบคัมภีร์พลังปราณให้เรา1เล่ม และบอกให้เรานำคัมภีร์นี้ไปมอบให้แก่ประมุขพรรคฮอนบัล
4. นำคัมภีร์มามอบแก่ประมุขพรรคฮอนบัล

รางวัล :
คัมภีร์ปราณระดับ 90
ค่าประสบการณ์ 33,500,000 ล้าน

มอนสเตอร์ภารกิจ : ธิดาอเวจี
[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 

———————————————————————-

(91) ภารกิจ ปลอกแขนเสือดาวมารเมฆา

ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC แม่นางซัน
2. รวบรวมปลอกแขนร้อยยุทธ 20 ชิ้น จากมอนสเตอร์ เสือดาวมารเมฆา มอบให้ NPC แม่นางซัน
3. ไปหา NPC ล่ำดาบโต เพื่อรับปลอกแขนศักดิ์สิทธิ์
4. นำปลอกแขนศักดิ์สิทธิ์กลับมามอบให้ NPC แม่นางซัน

รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 33,500,000 หน่วย
2. หินหยกเย็นระดับสูง 2 ชิ้น
3. ปลอกแขนฟ้าวิเศษ 1 ชิ้น

มอนสเตอร์ภารกิจ : เสือดาวมารเมฆา

[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 
————————————————————————————————–

(92) ภารกิจ พัดขนนก

ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เถ้าแก่จาง
2. รวบรวมขนนกศิลาแดง 30 ชิ้น จากมอนสเตอร์ อินทรีคว้าดาว มอบให้ NPC เถ้าแก่จาง
3. นำขนนกศิลาแดงมอบให้ NPC น้องหนุ่มหยก
4. นำพัดขนนกไปมอบให้ NPC เถ้าแก่จาง (ต้องเหลือที่ว่างในถุงไว้ 7 ที่)

รางวัล :
1. ยันต์โชคลาภ 10% 5 ชิ้น
2. ค่าประสบการณ์ 36,500,000 หน่วย

มอนสเตอร์ภารกิจ : อินทรีคว้าดาว
[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 

————————————————————————————————–

(94) ภารกิจ หมวกเกราะสลักของทหารแตกทัพฝ่ายอธรรม

ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เถ้าแก่จาง
2. รวบรวมหมวกเกราะสลัก 20 ชิ้น จากมอนสเตอร์ ทหารหลงทัพ มอบให้ NPC เถ้าแก่จาง
3. นำหมวกเกราะสลักไปให้ NPC ไป๋หน้าขาวแห่งสำนักชินมู

รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 44,000,000 หน่วย
2. หินกลายทองระดับสูง 2 ชิ้น
3. ยาเซียนเขียว 2 ชิ้น

มอนสเตอร์ภารกิจ : ทหารหลงทัพ

[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 
————————————————————————————————–
(95) ภารกิจ เอาแป้งสาลี

ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC แม่นางซัน
2. รวบรวมใบชาไร้เงา 30 ใบ จากมอนสเตอร์ นักรบหลงทัพ มอบให้ NPC แม่นางซัน
3. นำใบชาไร้เงาแลกเป็นแป้งสาลีกับ NPC ไป๋หน้าขาวแห่งสำนักชินมู
4. นำแป้งสาลีไปมอบให้ NPC แม่นางซัน

รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 48,000,000 หน่วย
2. หินหยกเย็นระดับสูง 4 ชิ้น
3. รางวัลภารกิจ ค่าพิชิตศัตรู 1.5 เท่า นาน 120 นาที

มอนสเตอร์ภารกิจ : นักรบหลงทัพ

[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 
————————————————————————————————–
(97) ภารกิจ กลุ่มนักฆ่าของสำนักร้อยยุทธ 1

ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC เถ้าแก่จาง
2. ไปหา NPC ผู้อาวุโสคุ้มกฎสำนักชินมูรับรายงานการสืบสวน
3. นำรายงานการสืบสวนไปมอบให้ NPC เถ้าแก่จาง แห่งสำนักร้อยยุทธ
4. รวบรวมแพรไหม 25 ม้วน จากมอนสเตอร์ นักฆ่าดาบคู่ มอบให้ NPC เถ้าแก่จาง

รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 56,000,000 หน่วย
2. ยาเซียนเขียว 4 ชิ้น

มอนสเตอร์ภารกิจ : นักฆ่าดาบคู่

[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 
————————————————————————————————–
(98) ภารกิจ กลุ่มนักฆ่าในสำนักร้อยยุทธ

ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC แม่นางซัน
2. รวบรวมหลักฐานนักฆ่าร้อยยุทธ 50 ชิ้น จากมอนสเตอร์ นักฆ่าร้อยยุทธ มอบให้ NPC แม่นางซัน

รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 60,000,000 หน่วย
2. ยาคุ้มจิต 150% 2 ชั่วโมง (Event)
3. ยันต์โชคลาภ 15%

มอนสเตอร์ภารกิจ : นักฆ่าร้อยยุทธ

[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 
————————————————————————————————–
(99) ภารกิจ การรบครั้งที่ 999 ของนักรบในตำนาน

ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC จอมยุทธหินผา
2. ไปหา NPC เฒ่าลูกคิดทองของพรรคฮอนบัลมอบจดหมายของ NPC จอมยุทธหินผา
3. ไปพบ NPC ประมุขพรรคฮอนบัล เพื่อฟังเรื่องราว
4. ไปพบ NPC เจ๊เจียว เพื่อรับจดหมาย
5. ไปหา NPC ทหารทะเลแดนใต้ฟังเรื่องราวของจอมยุทธในตำนานและเอาทวนที่เสียหายมา
6. นำทวนที่เสียหายกับจดหมายของจอมยุทธหินผาไปมอบให้ NPC จอมยุทธหินผา
7. ฟังเรื่องราวของนักรบสางเขียวจาก NPC ติงหน้าหลิมแห่งพรรคอสรพิษ
8. เล่าเรื่องราวที่แท้จริงของนักรบสางเขียวให้ NPC จอมยุทธหินผา ทราบ
9. รวบรวมจดหมายของจอมยุทธหินผา 1 ฉบับ และคัมภีร์ฉีกขาด 50 บท จากมอนสเตอร์ นักรบสางเขียว
มอบให้ NPC จอมยุทธหินผา

รางวัล :
1. ค่าพิชิตศัตรู 200,000 หน่วย
2. ลูกแก้วฝึกฝน (ยี่สิบล้านหน่วย)
3. หินหยกเย็นระดับสูง 2 ชิ้น

มอนสเตอร์ภารกิจ : นักรบสางเขียว
[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 

———————————————————————————-
ภารกิจ เครื่องประดับกระดูกของคนป่า (103)
เงื่อนไข : ห้ามโจมตีมอนเตอร์ มือลอบสังหารแดนใต้ ส่งผลให้ได้รางวัล EXP
จาก 90,000,000 หน่วย เหลือ 45,000,000 หน่วย)

ขั้นตอน :
1.รับเควสจาก npc ฮวังกอนอู
2.กำจัด นักล่าโฉดแดนใต้ รวบรวม ผ้าคาดเอวและสร้อยคอ อย่างละ 20 ชิ้น
3.แล้วนำกลับไปให้ npc ฮวังกอนอู เพื่อจบภารกิจ

รางวัล :
1. ยาพิษเด็ดวิญญาณ 50ชิ้น
2. ค่าประสบการณ์ 90,000,000 หน่วย
3. หินกลายทองระดับสูง 4ชิ้น

มอนสเตอร์ภารกิจ : นักล่าโฉดแดนใต้ (lv.113)

[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 
———————————————————————————-
ภารกิจ ตามจับขโมย (105)

ขั้นตอน :
1.รับเควสจาก npc ควันซอโบง
2.จากนั้นไปกำจัด ผู้เฒ่าอำมหิต รวบรวม เทวรูป 100ชิ้น
3.แล้วนำกลับไปให้ npc ควันซอโบง เพื่อจบภารกิจ

รางวัล :
1. กล่องสมบัติทองคำ 3ชิ้น
2. ค่าประสบการณ์ 110,000,000 หน่วย
3. หินกลายทองระดับสูง 1ชิ้น

มอนสเตอร์ภารกิจ : ผู้เฒ่าอำมหิต (lv.122)

[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 
————————————————————————————
ภารกิจ น้องสาวที่หายไป (106)

ขั้นตอน :
1.รับเควสจาก npc มีโฮง
2.กำจัด นักล่าโฉดแดนใต้ ค้นหา กำไลของน้องสาว
3.นำกลับไปให้ npc มีโฮง เพื่อจบภารกิจ

รางวัล :
1. กล่องยาป่าแดนใต้ 2ชิ้น
2. ค่าประสบการณ์ 120,000,000 หน่วย
3. หินหยกเย็นระดับสูง 2ชิ้น
4. ค่าพิชิตศัตรู 250,000 หน่วย

มอนสเตอร์ภารกิจ : นักล่าโฉดแดนใต้ (lv.113)

[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 
————————————————————————————
ภารกิจ ฝึกฝนการปรุงยาพิษร้ายแรง (108)

ขั้นตอน :
1. รับเควสจาก npc เยฮวารัน
2. ไปที่เมืองอสรพิษ ตีงูกระดิ่งทอง งูปะการัง งูหัวเขียว เพื่อรับไอเทมอย่างละ 5 อัน
3. รวบรวมเขี้ยวพิษของงูเขี้ยวอสุระที่อาศัยอยู่ในหนองน้ำของป่าแดนใต้ 5 อัน

รางวัล :
1. EXP 140ล้าน
2. พิษงู 50 อัน
3. ยาเซียนเขียว 2 อัน
4. ยันต์โชคลาภ 10 % 4 ใบ

มอนสเตอร์ภารกิจ : งูเขี้ยวอสุระ
[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 

————————————————————————————
ภารกิจ เสื้อคลุมป่าแดนใต้ (110)

ขั้นตอน :
1.รับเควสจาก npc ฮวังโฮบอม จากนั้นไปหา npc โซงริน
2.กำจัด ปีศาจดอกไม้แดง รวบรวม ใบไม้ของปีศาจดอกไม้แดง 20ชิ้น
แล้วนำกลับไปให้ npc โซงริน
3.กำจัด หมาป่าเลือดอสูร รวบรวม ขนสีน้ำตาล 20อัน แล้วนำกลับไปให้ npc โซงริน
4.กำจัด วานรขาว รวบรวม ขนสีขาว 20อัน มอบให้ npc โซงริน แล้วจะได้รับ “เสื้อที่ถูกเนา”
5.นำ “เสื้อที่ถูกเนา” ไปให้ npc ฮวังโฮบอม
6.จากนั้นไปหา npc จางจื่ออี้ ที่วังเย็นทะเลเหนือ
7.กำจัด มนุษย์หิมะ รวบรวม ขนของมนุษย์หิมะ 10ชิ้น มอบให้ npc จางจื่ออี้ แล้วจะได้รับ “เสื้อคลุมป่าแดนใต้”
8.นำเสื้อคลุมป่าแดนใต้ ไปมอบให้ npc ฮวังโฮบอม เพื่อจบภารกิจ

รางวัล :
1. หินกลายทองระดับสูง 1ชิ้น
2. ยาเทพร้อยปี 50ชิ้น
3. ค่าประสบการณ์ 160,000,000 หน่วย
4. หินหยกเย็นระดับสูง 1ชิ้น

มอนสเตอร์ภารกิจ : ปีศาจดอกไม้แดง (lv.114) , หมาป่าเลือดอสูร (lv.117) , วานรขาว (lv.120) , มนุษย์หิมะ (lv.105)
[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ   [Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ   [Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ   [Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 

————————————————————————————–
(110) ภารกิจ นำเสบียงของธรรมะ/อธรรมกลับคืนมา(รับค่าความดี) (110)
เงื่อนไข : ไอเทมภารกิจดรอปที่ชาแนล PK เฉพาะแผนที่ PK
คลาสเซียน 1 เลเวล 110 ขึ้นไป และต้องมีแต้ม Dungeon Point
ภารกิจสามารถทำได้วันละ 1 ครั้ง

ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ผู้คุมกฎขาว/ดำ
2. รวบรวมเสบียงธรรมะ/อธรรม 100 ชิ้น ผนึกวิญญาณระดับต่ำ 10 ชิ้น ผนึกวิญญาณระดับกลาง 1 ชิ้น Dungeon Point 100 แต้ม
3. มอบให้ NPC ผู้คุมกฎขาว/ดำ

รางวัล :
1. ค่าความดี 1,000 หน่วย หากใช้ยันต์โยวกังจะได้รับค่าความดี 1,500 หน่วย

มอนสเตอร์ภารกิจ : เฉพาะมอนสเตอร์แผนที่ PK (ในชาแนล PK)

————————————————————————————–
(112) ภารกิจ หนามไม้เลื้อยของมาจง

ขั้นตอน :
1.รับเควสจาก npc มีโฮง
2.กำจัด ปีศาจดอกไม้แดง รวบรวม หนามไม้เลื้อยแห่งมาจง 10ชิ้น
3.นำไปมอบให้กับ npc มีโฮง เพื่อจบภารกิจ

รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 180,000,000 หน่วย
2. เถาวัลย์ตรึงวิญญาณ 50ชิ้น

มอนสเตอร์ภารกิจ : ปีศาจดอกไม้แดง (lv.114)
[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 

————————————————————————————–
(116) ภารกิจ รวบรวมหนังสัตว์สตาฟ 1

ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ผู้คุมกฎขาว/ดำ
2. รายงานภารกิจกับ NPC จอมยุทธคิ้วทอง
3. รวบรวมหนังสัตว์สตาฟเหมียวป่าโฉดและกระรอกหางน้ำตาลอย่างละ 20 ชิ้น จากมอนสเตอร์เหมียวป่าโฉดและกระรอกหางน้ำตาล มอบให้ NPC ลุงเคราหยกเขียว
4. นำหนังสัตว์สตาฟที่เหลือมอบให้ NPC ผู้คุมกฎขาว/ดำ

รางวัล :
1. ค่าประสบการณ์ 110,000,000 หน่วย
2. หินหยกเย็นระดับสูง 2 ชิ้น

มอนสเตอร์ภารกิจ : เหมียวป่าโฉด / กระรอกหางน้ำตาล
[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ   [Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 

————————————————————————————–
(117) ภารกิจ ความลับของยอดเลือดเหล็กนิกายเทพ

ขั้นตอน :
รับเควสที่ NPC พูยง (เมืองวังเย็นทะเลเหนือ)
1. NPC พูยง (เมืองวังเย็นทะเลเหนือ) จะให้เราไปหา หัวหน้าหมู่บ้าน เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่ม
2. คุยกับ หัวหน้าหมู่บ้าน แล้วจะให้ไปคุยกับ ประมุขพรรคฮอนบัล
3. คุยกับ ประมุขพรรคฮอนบัล แล้วจะให้ไปคุยกับ แม่นางจิน
4. คุยกับ แม่นางจิน แล้วจะให้ไปคุยกับ ทหารทะเลแดนใต้
5. คุยกับ ทหารทะเลแดนใต้ แล้วจะให้ไปคุยกับ หัวหน้าหมู่บ้าน
6. คุยกับ หัวหน้าหมู่บ้าน แล้วจะให้ไปคุยกับ จางจืออี๋
7. คุยกับ จางจืออี๋ แล้วจะให้ไปคุยกับ พานโส่วเจี๋ย
8. คุยกับ พานโส่วเจี๋ย แล้วจะให้ไปคุยกับ อินซื่อทหารวังเย็น
9. คุยกับ อินซื่อทหารวังเย็น แล้วจะให้ไปคุยกับ หัวหน้าหมู่บ้าน
10. จากนั้น หัวหน้าหมู่บ้าน จะให้ไปล่ามอนสเตอร์ ยอดเลือดเหล็กนิกายเทพ เพื่อเอาไอเท็มเควส คัมภีร์ลับนิกายเทพ 50 ชิ้น นำกลับมาให้ หัวหน้าหมู่บ้าน 49 ชิ้น ที่เหลืออีก 1 ชิ้น นำไปมอบให้ พูยง เพื่อจบเควส

รางวัล :
1. ได้รับค่าประสบการณ์ 25,000,000 หน่วย

มอนสเตอร์ภารกิจ : ยอดเลือดเหล็กนิกายเทพ
[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 

————————————————————————————–
(117) ภารกิจ กุญแจของศิษย์ลาวา

ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ผู้คุมกฎขาว/ดำ
2. นำหนังสือยืนยันตน(ปลอม) มอบให้ NPC จอมยุทธคิ้วทอง

รางวัล :
1. ได้รับค่าประสบการณ์ 25,000,000 หน่วย

มอนสเตอร์ภารกิจ : –

————————————————————————————-
(118) ภารกิจ ศิลาจารึกที่หายสาบสูญ

ขั้นตอน :
1.รับเควสจาก npc ฮวังโฮบอม
2.แล้วไปหา npc ควันซอโบง กำจัด ผู้เฒ่าอำมหิต รวบรวม เศษศิลาจารึก 10 ชิ้น
ต่อมาให้ตี มอนสเตอร์ ปีศาจพิภพคลั่ง หาของ 19 ชิ้น
3.นำกลับไปให้ npc ควันซอโบง เพื่อจบภารกิจ

รางวัล :
1. ยาพิษเด็ดวิญญาณ 10ชิ้น
2. ค่าประสบการณ์ 180,000,000 หน่วย
3. ลูกแก้วฝึกฝน(ดิน)(50ล้าน) 1ชิ้น

มอนสเตอร์ภารกิจ : ผู้เฒ่าอำมหิต (lv.122) , ปีศาจพิภพคลั่ง (lv.123)

[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ   [Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 
————————————————————————————-
(119) ภารกิจ รวบรวมหนังสัตว์สตาฟ 2

ขั้นตอน :
1. รับภารกิจที่ NPC ผู้คุมกฎขาว/ดำ
2. รายงานภารกิจที่ NPC จอมยุทธคิ้วทอง
3. รวบรวมหนังสัตว์สตาฟนากป่าเขี้ยวคลั่งและกวางดำเขาโลหิต อย่างละ 20 ชิ้น จากมอนสเตอร์นากป่าเขี้ยวคลั่งและกวางดำเขาโลหิต มอบให้ NPC ลุงเคราหยกเขียว
4. นำหนังสัตว์สตาฟที่เหลือมอบให้ NPC ผู้คุมกฎขาว/ดำ

รางวัล :
1. ได้รับค่าประสบการณ์ 150,000,000 หน่วย
2. หินหยกเย็นระดับสูง 2 ชิ้น

มอนสเตอร์ภารกิจ : ป่าเขี้ยวคลั่ง / กวางดำเขาโลหิต
[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ   [Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 

[Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ   [Yulgang] เควสภารกิจระดับเลเวล 81 – 119 ของฝ่ายธรรมะ 

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2563
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ