มอนสเตอร์ : สำนักร้อยยุทธ

27467

มอนสเตอร์ : สำนักร้อยยุทธ

มอนสเตอร์ : สำนักร้อยยุทธ

รูปภาพ
ชื่อมอนสเตอร์
เลเวล
ประเภท
มอนสเตอร์ : สำนักร้อยยุทธ นักฆ่าสางเขียว 90 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : สำนักร้อยยุทธ เสือดาวมารเมฆา 92 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : สำนักร้อยยุทธ อินทรีคว้าดาว 94 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : สำนักร้อยยุทธ อินทรีคว้าดาว
(ดุร้าย)
94 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : สำนักร้อยยุทธ ทหารหลงทัพ 96 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : สำนักร้อยยุทธ นักรบหลงทัพ 97 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : สำนักร้อยยุทธ นักรบหลงทัพ
(รองหัวหน้า)
97 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : สำนักร้อยยุทธ นักฆ่าดาบคู่ 98 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : สำนักร้อยยุทธ นักฆ่าดาบคู่
(รองหัวหน้า)
98 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : สำนักร้อยยุทธ นักฆ่าร้อยยุทธ 100 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : สำนักร้อยยุทธ นักรบสางเขียว 105 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : สำนักร้อยยุทธ จิตปฐพี ไม่ระบุ โจมตีก่อน

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **