มอนสเตอร์ : สำนักร้อยยุทธ

6058

มอนสเตอร์ : สำนักร้อยยุทธ

รูปภาพ
ชื่อมอนสเตอร์
เลเวล
ประเภท
นักฆ่าสางเขียว 90 โจมตีก่อน
เสือดาวมารเมฆา 92 โจมตีก่อน
อินทรีคว้าดาว 94 โจมตีก่อน
อินทรีคว้าดาว
(ดุร้าย)
94 โจมตีก่อน
ทหารหลงทัพ 96 โจมตีก่อน
นักรบหลงทัพ 97 โจมตีก่อน
นักรบหลงทัพ
(รองหัวหน้า)
97 โจมตีก่อน
นักฆ่าดาบคู่ 98 โจมตีก่อน
นักฆ่าดาบคู่
(รองหัวหน้า)
98 โจมตีก่อน
นักฆ่าร้อยยุทธ 100 โจมตีก่อน
นักรบสางเขียว 105 โจมตีก่อน
จิตปฐพี ไม่ระบุ โจมตีก่อน

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **