ระบบคุณความดี

15382

ระบบคุณความดี

ระบบคุณความดี: ระบบคุณความดีแยกออกจากระบบค่าความดีแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน โดยระบบคุณความดีในแพทปัจจุบันมีไว้สำหรับการซื้อไอเทมค่าความดี ซ่อมแซม อัพเกรดอุปกรณ์และการดำเนินการหลอม รวมเสริมพลังไอเทมเซตค่าความดีเท่านั้นสำหรับคุณความดีสามารถดูได้ที่หน้าต่างเก็บของตัวละคร

วิธีการได้รับค่าคุณความดี: จะได้รับค่าคุณความดีเท่ากับจำนวนค่าความดีที่ได้รับเมื่อทำภารกิจที่เกี่ยวข้องกับค่าความดีสำเร็จและได้รับค่าความดีจะได้รับค่าคุณความดีมาด้วยเช่น ส่งภารกิจศึกชิงจ้าวยุทธได้รับค่าความดี 200 ก็จะได้รับค่าคุณความดี 200

1. ได้รับผ่านเควสที่เกี่ยวข้องกับสงครามฝ่าย
2. ได้รับจากสงครามแห่งการช่วงชิง
3. ได้รับจากการดำเนินเควสที่เกี่ยวข้องกับสงครามแห่งการช่วงชิง
4. ได้รับจากศึกชิงจ้าวยุทธจักร
5. ได้รับผ่านเควสที่เกี่ยวข้องกับศึกชิงจ้าวยุทธจักร
6. นำค่าความดีมาแลกเป็นค่าคุณความดี
7. ภารกิจอื่นๆ และการกดไอเทมเพิ่มค่าความดีจะไม่ได้รับค่าคุณความดี

ตัวอย่างภารกิจที่ได้รับค่าคุณความดี:
1. สงครามฝ่าย พรรคคุณธรรม
2. เหรียญตราแห่งการช่วงชิง
3. เงื่อนไขแห่งจอมยุทธที่แท้จริง
4. เปลี่ยนคุณความดีเป็นค่าความดี เปลี่ยนค่าความดีเป็นคุณค่าความดี หากเราทำภารกิจนี้ที่ช่างทำสัญลักษณ์ค่าความดีเราจะหายไปและได้รับค่าคุณความดีมาแทนดังนั้น กรุณาระมัดระวังในการแลกเปลี่ยน

เควส เปลี่ยนคุณความดีเป็นความดี
เลเวล: 60
NPC: ช่างทำสัญลักษณ์เมืองฮอนบัล
รายละเอียด: ใช้ค่าความดี 1,000 แลกค่าคุณความดี 1,000 แต้ม
หมายเหตุ :
ทำซ้ำได้

เควส ค่าความดีระดับการให้เกียรติผู้ดำรงตำแหน่ง
เลเวล: 60
NPC: ช่างทำสัญลักษณ์เมืองฮอนบัล
รายละเอียด: ระบบจะตรวจสอบระดับค่าความดีของเราว่ามีอยู่เท่าใดแล้วจะมอบค่าคุณความดีให้พิเศษเป็นของขวัญตามระดับ โดยไม่หักค่าความดีที่มีอยู่
หมายเหตุ: ทำซ้ำไม่ได้

คุณสมบัติค่าคุณความดี:
1. ในระบบ PK การต่อสู้แพ้ชนะ จะได้รับและสูญเสียค่าความดีเท่านั้น
2. ค่าคุณความดีแลกเปลี่ยนไม่ได้
3. ภารกิจหรือระบบอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามจะไม่ได้รับคุณความดี
4. ค่าคุณความดีมีไว้ ซื้อ ซ่อม เสริมพลัง อัพเกรดไอเทมค่าความดี โดยจะสามารถใช้ค่าคุณความดีแทนค่าความดีซึ่งต่อไปนี้ไอเทมค่าความดีทุกชิ้นจะต้องซื้อโดยการใช้ค่าคุณความดีเท่านั้น

เสริมพลัง: ใช้ค่าคุณความดี
ซ่อมแซม: ใช้ค่าคุณความดี
ภารกิจ :  ได้รับค่าคุณความดี = ค่าความดี

หมายเหตุ: บางครั้งระบบในเกมจะเรียกคุณความดีว่า เงินความดีนะคะ เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการแปลภาษาค่ะ


** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **