ระบบศิษย์-อาจารย์

95242

ระบบศิษย์-อาจารย์

       ระบบศิษย์อาจารย์ :  คำสั่ง Ctrl+ B

       เงื่อนไขคนที่ต้องการเป็นอาจารย์ :
       • ในช่วงเวลานั้นจะต้องไม่เป็นศิษย์ใคร หรือไม่อยู่ในสถานะตัดความสัมพันธ์กับอาจารย์

       เงื่อนไขคนที่ต้องการเป็นศิษย์ :
       • ในช่วงเวลานั้นจะต้องไม่เป็นอาจารย์ใคร หรือไม่อยู่ในสถานะตัดความสัมพันธ์กับศิษย์
       เงื่อนไขในการเป็นศิษย์อาจารย์ :
       • อาจารย์ 1 ท่านสามารถรับศิษย์ได้เพียง 3 คน
       • ศิษย์ 1 คน สามารถมีอาจารย์ได้เพียง 1 ท่าน
       • ศิษย์และอาจารย์ต้องอยู่ฝ่ายเดียวกัน ยกเว้นศิษย์ที่ยังไม่ได้เลือกฝ่าย
       • อาจารย์ต้อง อัพเกรดตัวละครครั้งที่ 2 ระดับเลเวล35 
       • ศิษย์ จะต้อง อัพเกรดดัวละครครั้งที่ 1 ระดับเลเวล 10
       • เลเวลของศิษย์และอาจารย์ต้องห่างกัน อย่างน้อยที่สุด 20 เลเวล 
       • หากศิษย์จะเลือกฝ่ายตรงข้ามกับอาจารย์ จะต้องยกเลิกความสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์กันก่อน
       • อาชีพประเภทฮีโร่ (ฮันกวาง,แมยูจิน,ฮาริน, แมยูจิน,โนโฮ) สามารถเป็นอาจารย์ได้แต่ไม่สามารถให้ท่าศิษย์ได้
• อาชีพประเภทฮีโร่ (ฮันกวาง,แมยูจิน,ฮาริน, แมยูจิน,โนโฮ) ไม่สามารถเป็นศิษย์ได้
       ขั้นตอนการรับศิษย์อาจารย์
       • อาจารย์ต้องการรับศิษย์ให้พิมพ์ /รับศิษย์ เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยชื่อศิษย์ที่ต้องการรับ 
       • ศิษย์ต้องการฝากตัว ให้พิมพ์ /ฝากตัว เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยชื่ออาจารย์ที่ต้องการฝากตัวเป็นศิษย์
       ขั้นตอนการยกเลิกศิษย์อาจารย์
       • ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพิมพ์ / สิ้นสุด เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยชื่อของอีกฝ่าย
       • ไม่ต้องให้อีกฝ่ายออนไลน์ก็สามารถยกเลิกความสัมพันธ์ได้
       • หากยกเลิกความสัมพันธ์ผลประโยชน์ของอาจารย์ยังคงอยู่
       • ต้องรออีก 1 วัน ศิษย์จึงจะหาอาจารย์ใหม่ได้
       • อาจารย์ที่มีศิษย์เต็ม 3 ท่านหากยกเลิกศิษย์ออก 1 ท่าน ต้องรอ 1 วันจึงจะรับใหม่ได้
       การมอบวิชาให้ศิษย์
       • วิชาที่มอบให้จะต้องไม่สูงกว่า ศิษย์ 1 คลาสเช่น ศิษย์คลาส 3 อาจารย์สามารถให้วิชาคลาส 4 ได้
       • ขณะที่มอบวิชาศิษย์จะต้องอยู่ใกล้ ๆ อาจารย์
       • วิธีการมอบวิชา เปิดหน้าต่างศิษย์ – อาจารย์ Ctrl+B
       • จากนั้นให้กดที่ปุ่ม “ดูวิทยายุทธ” จะปรากฏหน้าต่างวิทยายุทธขึ้นมา ให้ลากวิชาที่ต้องการมอบให้ 

         ไปใส่ในช่องวิชา ในหน้าต่างศิษย์อาจารย์

       ผลประโยชน์ของการเป็นอาจารย์ :
       • หากศิษย์ทำภารกิจศิษย์อาจารย์ อาจารย์จะได้รับคุณสมบัติพิเศษจากไอเทมภารกิจด้วย 
       • คุณสมบัติของไอเทมภารกิจจะได้รับผลเฉพาะกับอาจารย์
ป้ายมังกรซ่อน > เพิ่มพลังโจมตีให้อาจารย์ 5% เพิ่มเลือด 20 หน่วย
ป้ายมังกรไม้ > เพิ่มพลังป้องกันให้อาจารย์ 5% เพิ่มเลือด 20 หน่วย
ป้ายมังกรทะยาน > เพิ่มพลังป้องกันวิชาให้อาจารย์ 5% และเพิ่มเลือด 20 หน่วย
ระบบศิษย์-อาจารย์
       ผลประโยชน์ของการเป็นศิษย์ :
       • ศิษย์ สามารถใช้วิชาประเภทโจมตี ของอาจารย์ได้ทั้งหมด 3 วิชา และมีคุณสมบัติตามระดับค่าอุทิศ
       • ค่าอุทิศจะระดับขึ้นมีศิษย์เลเวลเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไข และมีการทำภารกิจศิษย์อาจารย์
ค่าอุทิศ
เงื่อนไข
วิชา
คุณสมบัติวิชาอาจารย์ เมื่อศิษย์ใช้
ระดับ 5 หลังจากเริ่มต้นเป็นศิษย์อาจารย์ 1 วิชา พลังโจมตี 40%  ใช้ปราณ 150%
ระดับ 4 ศิษย์เลเวลเพิ่มขึ้น 5 เลเวลจากระดับ 5 1 วิชา พลังโจมตี 50%  ใช้ปราณ 120%
ระดับ 3 ศิษย์เลเวลเพิ่มขึ้น 10 เลเวลจากระดับ 4 2 วิชา พลังโจมตี 60%  ใช้ปราณ 120%
ระดับ 2 ศิษย์เลเวลเพิ่มขึ้น 20 เลเวลจากระดับ 3 2 วิชา พลังโจมตี 60%  ใช้ปราณ 100%
ระดับ 1 ศิษย์เลเวลเพิ่มขึ้น 20 เลเวลจากระดับ 2 3 วิชา พลังโจมตี 70%  ใช้ปราณ 100%

 

ภารกิจ
เงื่อนไข
NPC
หมายเหตุ
รอยเท้าอาจารย์ 1 ค่าอุทิศระดับ 5 เต็ม แม่นางจิน ได้รับจดหมายลายมือเฒ่ายา
รอยเท้าอาจารย์ 2 ค่าอุทิศระดับ 4 เต็ม เฒ่าลูกคิด ได้รับป้ายมังกรซ่อน
ความกล้าหาญ ค่าอุทิศระดับ 3 เต็ม เจ๊เจียว ได้รับป้ายมังกรไม้
สาธารณะแห่งมูริม ค่าอุทิศระดับ 2 เต็ม ประมุข ได้รับป้ายมังกรทะยาน
* รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบภายในเกม *

ระบบศิษย์-อาจารย์  ระบบศิษย์-อาจารย์

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ