มอนสเตอร์ : ถ้ำปีศาจโลหิต

45494

มอนสเตอร์ : ถ้ำปีศาจโลหิต

มอนสเตอร์ : ถ้ำปีศาจโลหิต

รูปภาพ
ชื่อมอนสเตอร์
เลเวล
ประเภท
มอนสเตอร์ : ถ้ำปีศาจโลหิต นักรบหน้าดำ 73 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปีศาจโลหิต ทหารหน้าดำ 75 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปีศาจโลหิต ขุนพลหน้าดำ 77 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปีศาจโลหิต ขุนพลหน้าดำ
(รองหัวหน้า)
77 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปีศาจโลหิต กระบี่อสูรโลหิตสามคม 79 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปีศาจโลหิต กระบี่อสูรโลหิตสามคม
(รองหัวหน้า)
79 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปีศาจโลหิต นักสู้อสูรโลหิต 81 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปีศาจโลหิต พ่อมดอสูรโลหิต 83 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปีศาจโลหิต สาวใช้เลือดอสูร 85 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปีศาจโลหิต สนมเลือดอสูร 87 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปีศาจโลหิต ธิดาเลือดอสูร 89 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : ถ้ำปีศาจโลหิต ธิดาเลือดอสูร
(รองหัวหน้า)
89 โจมตีก่อน

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **