มอนสเตอร์ : พรรคอสรพิษ

46439

มอนสเตอร์ : พรรคอสรพิษ

มอนสเตอร์ : พรรคอสรพิษ

รูปภาพ
ชื่อมอนสเตอร์
เลเวล
ประเภท
มอนสเตอร์ : พรรคอสรพิษ โจรฝึกสุนัข 54 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคอสรพิษ โจรเคราครึ้ม 55 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคอสรพิษ โจรใหญ่ตาโปน 56 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคอสรพิษ โจรใหญ่หน้าบาก 58 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคอสรพิษ งูปะการัง 60 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคอสรพิษ งูกระดิ่งทอง 60 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคอสรพิษ งูหัวเขียว 61 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคอสรพิษ โจรสนดำเฝ้าทาง 61 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคอสรพิษ โจรสนดำตาแดง 62 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคอสรพิษ โจรสนดำหน้าผี 63 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคอสรพิษ โจรสนดำหน้าผี
(รองหัวหน้า)
63 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคอสรพิษ พ่อค้าหนีภาษี 64 ไม่โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคอสรพิษ พ่อค้าหนีภาษี
(รองหัวหน้า)
64 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคอสรพิษ พ่อค้ายานรก 65 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคอสรพิษ โจรใหญ่ 66 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคอสรพิษ โจรหญิงเหินฟ้า 67 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคอสรพิษ โจรหญิงเหินฟ้า
(รองหัวหน้า)
67 โจมตีก่อน
มอนสเตอร์ : พรรคอสรพิษ จินดาบเดี่ยว ไม่ระบุ โจมตีก่อน

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **