[YG] ดันเจี้ยนวังเย็นทะเลเหนือ

12503

ระบบภารกิจวังเย็น

เริ่มต้นภารกิจตามหาครูฝึกทหารวังเย็น:
ในขั้นตอนที่ 1 เพื่อนๆ จะต้องออกตามหาครูฝึกทหารวังเย็นเพื่อรับเควสเริ่มภารกิจโดยครูฝึกทหารวังเย็นจะปรากฎตัวแบบสุ่มไปเรื่อยๆ แต่จะปรากฎตัวส่วนใหญ่ในบริเวณมอนสเตอร์มนุษย์หิมะน้ำแข็ง  หากตามหาเขาพบแล้วให้เลือก “ฟังคำขอร้องจากครูฝึกทหาร” เพื่อเริ่มต้นภารกิจ

[YG] ดันเจี้ยนวังเย็นทะเลเหนือ  [YG] ดันเจี้ยนวังเย็นทะเลเหนือ

หมายเหตุ:
• จะต้องรับเควสทุกคน ซึ่งผู้เล่นจะเข้า Party หรือไม่เข้า Party ก็ได้
• เพื่อความสะดวกรวดเร็วแนะนำให้ตั้ง Party เมื่อผู้เล่นพบให้ใช้ยันต์เคลื่อนย้ายทีมค่ะ


ภารกิจอินซื่อผู้หิวโหย: หลังจากรับภารกิจจากครูฝึกหทารวังเย็นแล้วให้ไปพบ อินซื่อทหารวังเย็นเพื่อขอเข้าสู่ภายในวังเย็นแต่อินซื่อจะไม่ยอมให้เข้า แต่เป็นโชคดีที่เขากำลังหิวจัดดังนั้น เราจึงต้องรับภารกิจ ” อินซื่อผู้หิวโหย” เพื่อหาอาหารให้เขาซึ่งได้แก่ ขาหลังจ้าวหมาป่าหิมะ และขาหลังจิ้งจอกเงินหิมะ อย่างละ 10 ชิ้น

หมายเหตุ:
• ขาหลังจ้าวหมาป่าหิมะดรอปจาก มอนสเตอร์ หยิ่นซื่อทหารวังเย็น
• ขาหลังจิ้งจอกเงินหิมะดรอปจาก มอนสเตอร์ หมิ่นซื่อทหารวังเย็น


เริ่มบันทึกเวลาภารกิจ:
เมื่อผู้เล่นเข้าสู่วังเย็นทะเลเหนือได้แล้ว เวลาจะเริ่มนับทันที โดยใครก็ตามในทีมที่เข้าไปคนแรกเวลาจะเริ่มนับทันทีโดยตัวเลขเวลาจะปรากฎในหน้าจอของผู้เล่น

หมายเหตุ:
•  ในการเข้าสู่วังเย็นทะเลเหนือผู้เล่นจะต้องตั้งทีมตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
•  ทีมภารกิจจะต้องมีระดับ Class 5 และ ใน Party อาชีพซ้ำกันได้
•  ทีมภารกิจสามารถมีสมาชิกรวมหัวหน้าได้สูงสุด 5 ท่าน


 

ลูกบอลปริศนา:
เมื่อผู้เล่นสามารถเข้าสู่ภายในวังเย็นได้แล้วให้ทำการสังหาร มอนสเตอร์ในวัง โดยมอนสเตอร์ดังกล่าวจะอยู่กระจาย
เป็นกลุ่มทั่ววังเย็นทะเลเหนือ และเมื่อสังหารได้ผู้เล่นจะได้รับ (ดรอป) ลูกเบสบอลที่มีตัวเลขกำกับอยู่ให้ผู้เล่นสะสม
ให้ครบทุกตัวเลข และสะสมให้มีจำนวนมากพอที่จะไขปริศนาประตูได้

หมายเหตุ:
มอนสเตอร์ ทหารกระบี่น้ำแข็ง จะดรอปบอลหมายเลข   1 – 4 – 8
มอนสเตอร์ ผีน้ำแข็ง            จะดรอปบอลหมายเลข   2 – 4 – 8
มอนสเตอร์ ทหารยามวังเย็น    จะดรอปบอลหมายเลข   3 – 4 – 8
มอนสเตอร์ นินจาแดนหิมะ      จะดรอปบอลหมายเลข   5 – 4 – 8
มอนสเตอร์ นักฆ่าแดนหิมะ      จะดรอปบอลหมายเลข   6 – 4 – 8
มอนสเตอร์ มือกระบี่วังเย็น      จะดรอปบอลหมายเลข   7 – 4 – 8
มอนสเตอร์ นักฆ่าซอนซี         จะดรอปบอลหมายเลข   9 – 4 – 8


วิธีการไขปริศนาประตูสู่จ้าววังเย็น: เฉพาะหัวหน้าทีมเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ถอดรหัสประตูดังกล่าว โดยให้ไปคุยกับ NPC ซึ่งเฝ้าประตูอยู่ชั้นบนสุดของวังเย็น โดยให้หัวหน้าทีมสนทนากับเขาแล้วเลือก “ใส่รหัสลับ”  เพื่อเริ่มต้นไขปริศนา
วิธีการถอดรหัส: ให้สุ่มใส่ลูกเบสบอลไปในช่องดังกล่าวและกด “ตกลง” หลังจากนั้นให้ทำการตรวจสอบผลความถูกต้องจากข้อความที่ปรากฎในช่องสนทนาด้านซ้ายมือ ดังนี้

หมายเหตุ:
• ถูก 1 ตัว ตำแหน่ง ไม่ถูกเลย หมายความว่า ใน 3 ตัวเลขนั้น มีตัวเลขที่ถูก 1 ตัว แต่เลขดังกล่าวที่ถูกยังวางไม่ถูกตำแหน่ง
• ตำแหน่งถูก 1 ตำแหน่ง และตัวเลขถูก 1 ตัว หมายความว่า ใน 3 ตัวเลขนั้น  มีตัวเลขที่ถูก 2 ตัว โดยมีเลขที่วางถูกตำแหน่ง 1 ตัว อีก 1 หมายเลขที่ถูกยังวางไม่ถูกตำแหน่งและเลขอีก 1 ตัวนั้นผิด
• ไม่มีตัวเลขและตำแหน่งที่ถูกเลยหมายความว่า เลขดังกล่าวทั้ง 3 ตัวที่ใส่ไป ไม่ใช่รหัสลับทั้ง 3 ตัวเลข
• หากใส่รหัสผิดครบ 10 ครั้งผู้เล่นทั้งทีมจะถูกเคลื่อนย้ายมายัง รูปปั้นจำลองจ้าววังเย็น
• หากถูกเคลื่อนย้ายไปยังรูปปั้นจำลองให้ทำการ สลายทีม จากนั้นผู้เล่นทั้งหมดจะถูกเคลื่อนย้ายออกมาด้านนอกวังเย็นเพื่อเริ่มต้นภารกิจใหม่


พบปะจ้าววังเย็น
เมื่อสามารถไขปริศนาและเปิดประตูได้จะพบกับจ้าววังเย็น ให้ทำการสนทนากับเขาเขาจะมอบกุญแจให้เราไปไขประตูสู่การตามล่ายาอายุวัฒนะที่ถูกปีศาจชิงไป

หมายเหตุ: หลังจากสนทนาจะได้รับ กุญแจวังเย็นทะเหนือ แหวนพ้นโลกีย์และ Exp. 2 ล้านหน่วย


การต่อสู้ครั้งสุดท้าย
หลังจากได้รับกุญแจให้ผู้เล่นทั้งหมดวิ่งอ้อมมาด้านหลังจะเจอประตูเข้าสู่ถ้ำด้านหลังวังเย็น เมื่อเข้าไปให้ผู้เล่นทำการสังหารมอนสเตอร์ภายในถ้ำให้หมด
ภายในดันเจี้ยนจะมีระบบประตู A และ B ผู้เล่นต้องสังหารมอนสเตอร์ให้ได้เกือบทั้งหมดเพื่อที่จะเปิดประตูดังกล่าว จากนั้นให้ต่อสู้ไปเรื่อยๆ จนถึงบอสและทำการสังหารบอส จะได้รับไอเทม ยาอายุวัฒนะ เมื่อได้รับยาอายุวัฒนะแล้วให้นำกลับมามอบให้ครูฝึกทหารวังเย็น โดยการเดินทางกลับการเดินทางกลับผู้เล่นจะต้องเดินย้อนกลับทางเดิมเท่านั้นเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ
ผู้ที่สามารถทำเวลาได้เร็วที่สุดในแต่ละสายอาชีพเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์ครอบครองอาวุธวิญญาณน้ำแข็ง โดยระบบจะทำการบันทึกสถิติเวลาของผู้ที่ผ่านภารกิจไวที่สุดไว้เพียงผู้เดียวต่อ 1 อาชีพ และสามารถตรวจสอบได้ที่ NPC พูยง

เงื่อนไขการบันทึกเวลา:
• ระบบจะทำการบันทึกสถิติเวลาเพื่อหาผู้ที่ทำเวลาไวที่สุดรอบละ 1 สัปดาห์โ ดยเริ่มต้นบันทึกสถิติตั้งแต่ทุกวันจันทร์ เวลา 00.01 น. จนกระทั่งถึง วันอาทิตย์ เวลา 21.59 น.
• ผู้เล่นที่ทำเวลาไวที่สุดจะถูกบันทึกสถิติไว้โดยแบ่งเป็นแต่ละสายอาชีพ และสามารถไปตรวจสอบได้ที่พูยงโดยเมื่อไปทำการตรวจสอบจะตรวจสอบได้เฉพาะอาชีพตนเองเท่านั้น
• หลังจากวันอาทิตย์เวลา 23.59 น. ผู้ที่ทำสถิติ อันดับ 1 สามารถไปขอรับอาวุธได้ที่ NPC ครูฝึกทหารวังเย็น
• เวลา 00.01 น. ของวันจันทร์ ระบบการบันทึกเวลาและอาวุธทุกอย่างจะถูกรีเซตเพื่อเริ่มต้นบันทึกใหม่


รางวัลระหว่างภารกิจ
1. ค่าประสบการณ์ 2,000,000 หน่วยเมื่อสามารถไขรหัสเข้าไปพบจ้าววังเย็นทะเลเหนือ
2. แหวนพ้นโลกีย์ 1 วง เมื่อสามารถไขรหัสเข้าไปพบจ้าววังเย็นทะเลเหนือได้
3. เมื่อสามารถทำภารกิจสำเร็จสามารถนำยามาส่งให้กับครูฝึก จะได้รับตามเงื่อนไขดังนี้
• ทำภารกิจสำเร็จภายในเวลา 50 นาที จะได้รับค่าประสบการณ์ 2,000,000 และ ค่าความดี 200 แต้ม
• ทำภารกิจสำเร็จภายในเวลา 51 -180 นาที จะได้รับค่าประสบการณ์ 2,000,000 หน่วย
• หากใช้เวลาเกิน 180 นาทีภารกิจจะล้มเหลว

รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาดีที่สุด: อาวุธวิญญาณน้ำแข็งทุกอาชีพอาชีพละ 1 ชิ้นตามตัวละคร
1. อาวุธทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพเหมือนกันคือ พลังโจมตีด้วยวิชา 140% ระดับเสริมพลัง +8 พลังปราณทั้งหมดเพิ่มขึ้น +3 ค่าประสบการณ์ +50% หลอมรวมธาตุไป +10 ขั้น โดยประสิทธิภาพส่วนที่เหลือเป็นประสิทธิภาพที่ได้มาจากเงื่อนไขของการเสริมพลัง
2. อาวุธทุกประเภทไม่สามารถหลอมรวมหินหยกเย็นได้ แต่สามารถเสริมพลังได้
3. หากเสริมพลังล้มเหลวอาวุธจะหายไปทันทีละไม่สามารถไปรับใหม่ได้
4. อาวุธดังกล่าวไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะ


** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **