[YG] ดันเจี้ยนวังเย็นทะเลเหนือ

869

เริ่มต้นภารกิจ ตามหาครูฝึกทหารวังเย็น :
ในขั้นตอนที่ 1 เพื่อน ๆ จะต้องออกตามหาครูฝึกทหารวังเย็นเพื่อรับเควสเริ่มภารกิจโดยครูฝึกทหารวังเย็นจะปรากฎตัวแบบสุ่มไปเรื่อย ๆ แต่จะปรากฎตัวส่วนใหญ่ในบริเวณมอนสเตอร์มนุษย์หิมะน้ำแข็ง  หากตามหาเขาพบแล้วให้เลือก
“ฟังคำขอร้องจากครูฝึกทหาร” เพื่อเริ่มต้นภารกิจ

หมายเหตุ :   
• จะต้องรับเควสทุกคน ซึ่งผู้เล่นจะเข้า Party หรือไม่เข้า Party ก็ได้
• เพื่อความสะดวกรวดเร็วแนะนำให้ตั้ง Party เมื่อผู้เล่นพบให้ใช้ยันต์เคลื่อนย้ายทีมค่ะ

ภารกิจอินซื่อผู้หิวโหย :
หลังจากรับภารกิจจากครูฝึกหทารวังเย็นแล้วให้ไปพบ    อินซื่อทหารวังเย็นเพื่อขอเข้าสู่ภายในวังเย็นแต่อินซื่อจะไม่ยอมให้เข้า แต่เป็นโชคดีที่เขากำลังหิวจัดดังนั้น เราจึงต้องรับภารกิจ ” อินซื่อผู้หิวโหย”  เพื่อหาอาหารให้เขาซึ่งได้แก่ ขาหลังจ้าวหมาป่าหิมะ และขาหลังจิ้งจอกเงินหิมะอย่างละ 10 ชิ้น

หมายเหตุ :  
• ขาหลังจ้าวหมาป่าหิมะดรอปจาก มอนสเตอร์ หยิ่นซื่อทหารวังเย็น
• ขาหลังจิ้งจอกเงินหิมะดรอปจาก มอนสเตอร์ หมิ่นซื่อทหารวังเย็น

เริ่มบันทึกเวลาภารกิจ :
เมื่อผู้เล่นเข้าสู่วังเย็นทะเลเหนือได้แล้ว เวลาจะเริ่มนับทันที โดยใครก็ตามในทีมที่เข้าไปคนแรกเวลาจะเริ่มนับทันทีโดยตัวเลขเวลาจะปรากฎในหน้าจอของผู้เล่น

หมายเหตุ :  
•  ในการเข้าสู่วังเย็นทะเลเหนือผู้เล่นจะต้องตั้งทีมตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
•  ทีมภารกิจจะต้องมีระดับ Class 5 และ ใน Party อาชีพซ้ำกันได้
•  ทีมภารกิจสามารถมีสมาชิกรวมหัวหน้าได้สูงสุด 5 ท่าน

ลูกบอลปริศนา :
เมื่อผู้เล่นสามารถเข้าสู่ภายในวังเย็นได้แล้วให้ทำการสังหาร มอนสเตอร์ในวัง  โดยมอนสเตอร์ดังกล่าวจะอยู่กระจาย
เป็นกลุ่มทั่ววังเย็นทะเลเหนือ  และเมื่อสังหารได้ผู้เล่นจะได้รับ (ดรอป)  ลูกเบสบอลที่มีตัวเลขกำกับอยู่ให้ผู้เล่นสะสม
ให้ครบทุกตัวเลข และสะสมให้มีจำนวนมากพอที่จะไขปริศนาประตูได้

 หมายเหตุ :   
มอนสเตอร์ ทหารกระบี่น้ำแข็ง จะดรอปบอลหมายเลข   1 – 4 – 8
มอนสเตอร์ ผีน้ำแข็ง              จะดรอปบอลหมายเลข   2 – 4 – 8
มอนสเตอร์ ทหารยามวังเย็น    จะดรอปบอลหมายเลข   3 – 4 – 8
มอนสเตอร์ นินจาแดนหิมะ      จะดรอปบอลหมายเลข   5 – 4 – 8
มอนสเตอร์ นักฆ่าแดนหิมะ      จะดรอปบอลหมายเลข   6 – 4 – 8
มอนสเตอร์ มือกระบี่วังเย็น      จะดรอปบอลหมายเลข   7 – 4 – 8
มอนสเตอร์ นักฆ่าซอนซี         จะดรอปบอลหมายเลข   9 – 4 – 8
วิธีการไขปริศนาประตูสู่จ้าววังเย็น
เฉพาะหัวหน้าทีมเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ถอดรหัสประตูดังกล่าว โดยให้ไปคุยกับ npc   ซึ่งเฝ้าประตูอยู่ชั้นบนสุดของวังเย็น
โดยให้หัวหน้าทีมสนทนากับเขาแล้วเลือก “ใส่รหัสลับ”  เพื่อเริ่มต้นไขปริศนา

วิธีการถอดรหัส : ให้สุ่มใส่ลูกเบสบอลไปในช่องดังกล่าวและกด “ตกลง” หลังจากนั้นให้ทำการตรวจสอบผลความถูกต้องจากข้อความที่ปรากฎในช่องสนทนาด้านซ้ายมือ ดังนี้

หมายเหตุ  :
•  ถูก 1 ตัว ตำแหน่ง ไม่ถูกเลย   หมายความว่า ใน 3 ตัวเลขนั้น มีตัวเลขที่ถูก 1 ตัว  แต่เลขดังกล่าวที่ถูก
ยังวางไม่ถูกตำแหน่ง
•  ตำแหน่งถูก 1 ตำแหน่ง  และตัวเลขถูก 1 ตัว หมายความว่า ใน 3 ตัวเลขนั้น  มีตัวเลขที่ถูก 2 ตัว โดยมี
เลขที่วางถูกตำแหน่ง 1 ตัว อีก 1  หมายเลขที่ถูกยังวางไม่ถูกตำแหน่งและเลขอีก 1 ตัวนั้นผิด
•  ไม่มีตัวเลขและตำแหน่งที่ถูกเลยหมายความว่า เลขดังกล่าวทั้ง 3 ตัวที่ใส่ไป  ไม่ใช่รหัสลับทั้ง 3 ตัวเลข
•  หากใส่รหัสผิดครบ 10 ครั้งผู้เล่นทั้งทีมจะถูกเคลื่อนย้ายมายัง รูปปั้นจำลองจ้าววังเย็น
•  หากถูกเคลื่อนย้ายไปยังรูปปั้นจำลองให้ทำการ สลายทีม  จากนั้นผู้เล่นทั้งหมดจะถูกเคลื่อนย้ายออกมา
ด้านนอกวังเย็นเพื่อเริ่มต้นภารกิจใหม่

พบปะจ้าววังเย็น
เมื่อสามารถไขปริศนาและเปิดประตูได้จะพบกับจ้าววังเย็น ให้ทำการสนทนากับเขาเขาจะมอบกุญแจให้เราไปไขประตูสู่การตามล่ายาอายุวัฒนะที่ถูกปีศาจชิงไป

 หมายเหตุ  :  หลังจากสนทนาจะได้รับ กุญแจวังเย็นทะเหนือ  แหวนพ้นโลกีย์และ Exp. 2 ล้านหน่วย

การต่อสู้ครั้งสุดท้าย
หลังจากได้รับกุญแจให้ผู้เล่นทั้งหมดวิ่งอ้อมมาด้านหลังจะเจอประตูเข้าสู่ถ้ำด้านหลังวังเย็น   เมื่อเข้าไปให้ผู้เล่นทำการสังหารมอนสเตอร์ภายในถ้ำให้หมด

     ภายในดันเจี้ยนจะมีระบบประตู  A  และ B  ผู้เล่นต้องสังหารมอนสเตอร์ให้ได้เกือบทั้งหมดเพื่อที่จะเปิดประตู
ดังกล่าว จากนั้นให้ต่อสู้ไปเรื่อย ๆ จนถึงบอสและทำการสังหารบอส จะได้รับไอเทม ยาอายุวัฒนะ 
เมื่อได้รับ
ยาอายุวัฒนะแล้วให้นำกลับมามอบให้ครูฝึกทหารวังเย็น   โดยการเดินทางกลับการเดินทางกลับผู้เล่นจะต้อง
เดินย้อนกลับทางเดิมเท่านั้นเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ

ผู้ที่สามารถทำเวลาได้เร็วที่สุดในแต่ละสายอาชีพเท่านั้น   ถึงจะมีสิทธิ์ครอบครองอาวุธวิญญาณน้ำแข็ง โดย
ระบบจะทำการบันทึกสถิติเวลาของผู้ที่ผ่านภารกิจไวที่สุดไว้เพียงผู้เดียวต่อ 1  อาชีพ และสามารถตรวจสอบ
ได้ที่  npc พูยง

เงื่อนไขการบันทึกเวลา : 
 •  ระบบจะทำการบันทึกสถิติเวลาเพื่อหาผู้ที่ทำเวลาไวที่สุดรอบละ 1 สัปดาห์โ ดยเริ่มต้นบันทึกสถิติตั้งแต่ทุก
วันจันทร์ เวลา 00.01 น.  จนกระทั่งถึง  วันอาทิตย์  เวลา 23.59 น.
•  ผู้เล่นที่ทำเวลาไวที่สุดจะถูกบันทึกสถิติไว้โดยแบ่งเป็นแต่ละสายอาชีพ และสามารถไปตรวจสอบได้ที่พูยง
โดยเมื่อไปทำการตรวจสอบจะตรวจสอบได้เฉพาะอาชีพตนเองเท่านั้น
•  หลังจากวันอาทิตย์เวลา 23.59 น. ผู้ที่ทำสถิติ อันดับ 1 สามารถไปขอรับอาวุธได้ที่ npc  ครูฝึกทหารวังเย็น
•  เวลา 00.01 น. ของวันจันทร์ ระบบการบันทึกเวลาและอาวุธทุกอย่างจะถูกรีเซตเพื่อเริ่มต้นบันทึกใหม่ 

     รางวัลระหว่างภารกิจ
1.  ค่าประสบการณ์ 2,000,000  หน่วยเมื่อสามารถไขรหัสเข้าไปพบจ้าววังเย็นทะเลเหนือ
2.  แหวนพ้นโลกีย์ 1 วง เมื่อสามารถไขรหัสเข้าไปพบจ้าววังเย็นทะเลเหนือได้
3.  เมื่อสามารถทำภารกิจสำเร็จสามารถนำยามาส่งให้กับครูฝึก ะได้รับตามเงื่อนไขดังนี้
ทำภารกิจสำเร็จภายในเวลา 50 นาที  จะได้รับค่าประสบการณ์ 2,000,000 และ ค่าความดี 200 แต้ม
ทำภารกิจสำเร็จภายในเวลา 51 -180 นาที จะได้รับค่าประสบการณ์ 2,000,000 หน่วย
หากใช้เวลาเกิน 180 นาทีภารกิจจะล้มเหลว

รางวัลสำหรับผู้ทำเวลาดีที่สุด  :   

อาวุธวิญญาณน้ำแข็งทุกอาชีพอาชีพละ 1 ชิ้นตามตัวละคร 
 1. อาวุธทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพเหมือนกันคือ พลังโจมตีด้วยวิชา 140% ระดับเสริมพลัง +8  พลังปราณ
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น +3  ค่าประสบการณ์ +50%  หลอมรวมธาตุไป +10 ขั้น โดยประสิทธิภาพส่วนที่เหลือเป็น
ประสิทธิภาพที่ได้มาจากเงื่อนไขของการเสริมพลัง )
2. อาวุธทุกประเภทไม่สามารถหลอมรวมหินหยกเย็นได้ แต่สามารถเสริมพลังได้
3. หากเสริมพลังล้มเหลวอาวุธจะหายไปทันทีละไม่สามารถไปรับใหม่ได้
4. อาวุธดังกล่าวไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะ