[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส เซียน1

5292

เปลี่ยนคลาส เซียน1
เงื่อนไข เลเวล 110 คลาส 5 ใช้ปราณให้หมด ค่าพิชิต 5,000,000 เงิน 1,000,000,000 สลึง

1. คุยกับ “แม่นางจิน” ที่ป่าแดนใต้ เพื่อรับเควส “[110] เซียนขั้น 1-คัมภีร์แม่นางกิ่งท้อ
2. กำจัด “แม่นางกิ่งท้อ” ที่ป่าแดนใต้ เพื่อรับไอเทมเควส “คัมภีร์แม่นางกิ่งท้อ
3. ส่งเควสกับ “แม่นางกิ่งท้อ” ที่ป่าแดนใต้เป็นอันเสร็จสิ้น