[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส เซียน1

41862

[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส เซียน1

เปลี่ยนคลาส เซียน1

เงื่อนไข เลเวล 110 คลาส 5 ,ใช้ปราณให้หมด ,ค่าพิชิต 5,000,000 , เงิน 1,000,000,000 สลึง
(ปัจจุบันใช้ 100 ล้านสลึง)

1. คุยกับ “แม่นางกิ่งท้อ ” ที่ป่าแดนใต้ เพื่อรับเควส “[110] เซียนขั้น 1-คัมภีร์แม่นางกิ่งท้อ
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส เซียน1
2. กำจัด “แม่นางกิ่งท้อ” ที่ป่าแดนใต้ เพื่อรับไอเทมเควส “คัมภีร์แม่นางกิ่งท้อ
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส เซียน1
3. ส่งเควสกับ “แม่นางกิ่งท้อ” ที่ป่าแดนใต้เป็นอันเสร็จสิ้น
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส เซียน1