[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส เซียน2

24972

[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส เซียน2

 เปลี่ยนอาชีพคลาส เซียน2 

เงื่อนไข เลเวล 120 เซียน 1 ใช้ปราณให้หมด ใช้ค่าพิชิต 5,000,000 เงิน 200,000,000 สลึง
1. คุยกับ “แม่นางกิ่งท้อ” ที่ป่าแดนใต้ เพื่อรับเควส “[120]คลาสเซียนขั้น 2 – หน้าที่ของหินวิทยายุทธ์” เมื่อได้รับภารกิจจากแม่นางกิ่งท้อ จะต้องเตรียมค่าพิชิต 5 ล้าน เงิน 200 ร้อยล้านสลึง และหินวิทยายุทธ์ 50 ชิ้น แล้วกลับมาคุยอีกครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้น

[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส เซียน2