อัพเกรดสำนักระดับ 4

13962
อัพเกรดสำนักระดับ 4  อัพเกรดสำนักระดับ 4อัพเกรดสำนักระดับ 4
อัพเกรดสำนักระดับ 4

คุณสมบัติ : สามารถใส่ชุดสำนักได้และเพิ่มตำแหน่งต่าง ๆ ในสำนัก

อัพเกรดสำนักระดับ 4    อัพเกรดสำนักระดับ 4

1. สำนักระดับ 3 ให้สมาชิกทีมที่ต้องการทำภารกิจระดับ 4 ไปที่ตลาดเงินพร้อมหัวหน้ากิล
2. ฝ่ายธรรมะให้ไปพบพ่อค้าลี ฝ่ายอธรรมให้ไปพบพ่อค้าหวัง
3. กด Ctrl+G เพื่อเปิดหน้าต่างสำนัก จากนั้นเลือกสมาชิกที่ต้องการให้เข้าร่วมภารกิจ ตามรูป
4. คลิกเลือกสมาชิกที่ต้องการให้เข้าร่วมจำนวนสูงสุด 16 ท่าน (คลิกให้เป็นช่องสีขาว)
5. จากนั้นหัวหน้ากิลเลือกเข้าร่วมภารกิจ ทั้งหมดที่ถูกเลือกจะเข้าสู่ วงกตดอกเหมย