[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (อธรรม)

3986

เปลี่ยนคลาส 3 [อธรรม]
เงื่อนไข เลเวล 60 คลาส 2 และใช้ปราณให้หมด สำเร็จเควส “[55] การเริ่มต้นและสิ้นสุดของเหตุการณ์(ได้ไอเทมเควส หนังสือแนะนำตัวพรรคต้นหลิว3/3)”
1. คุยกับ “ประมุขอสรพิษ” ที่พรรคอสรพิษ เพื่อรับเควส “[60] ขอ Upgrade ครั้งที่3 ตอนที่ 1
2. กำจัด “งูกระดิ่งทอง” ที่พรรคอสรพิษ เพื่อรับไอเทมเควส “กระดิ่ง จำนวน 10 อัน
ปล. ห้ามกำจัดงูปะการังไม่งั้นเควสจะไม่สำเร็จ หากเผลอกำจัดไปสามารถยกเลิกเควสแล้วทำใหม่ได้ หากส่งเควสพลาดจะต้องรอ 3 ชม.
3. ส่งเควสกับ “ซวนหน้าโหด” ที่พรรคอสรพิษ
4. คุยกับ “ประมุขอสรพิษ” ที่พรรคอสรพิษ
5. คุยกับ “ขี้เมาเซียว” ที่พรรคอสรพิษ เพื่อรับเควส “[60] ขอ Upgrade ครั้งที่3 ตอนที่ 2
6. คุยกับ “โล้นเหล็กไหล” ที่พรรคฮอนบัล
7. คุยกับ “ผู้คุมกฏดำ” ที่พรรคฮอนบัล
8. กำจัด “เสื้อเมฆชาด” ที่สำนักชินมู เพื่อรับไอเทมเควส “หนังอบจิ้งจอกโลหิตชาด จำนวน 1 ชิ้น
9. กำจัด “เสือเขี้ยวดาบ” ที่สำนักชินมู เพื่อรับไอเทมเควส “หนังอบจิ้งจอกดำ จำนวน 1 ชิ้น
10. กำจัด “หมาป่ามหากาฬ” ที่สำนักชินมู เพื่อรับไอเทมเควส “หนังอบของหมาป่ามหากาฬ จำนวน 2 ชิ้น
11. ส่งเควสกับ “ผู้คุมกฏดำ” ที่พรรคฮอนบัล
12. คุยกับ “โล้นเหล็กไหล” ที่พรรคฮอนบัล
13. คุยกับ “ขี้เมาเซียว” ที่พรรคอสรพิษ
14. คุยกับ “ประมุขอสรพิษ” ที่พรรคอสรพิษ
15. กำจัด “งูหัวเขียว” ที่พรรคอสรพิษ เพื่อรับไอเทมเควส “ถุงพิษของงูหัวเขียว จำนวน 10 ชิ้น
16. คุยกับ “น้องเซียนน้อย” ที่พรรคอสรพิษ
17. คุยกับ “ซวนหน้าโหด” ที่พรรคอสรพิษ
18. คุยกับ “โจวจ้ำม่ำ” ที่พรรคสามมาร
19. คุยกับ “ซวนหน้าโหด” ที่พรรคอสรพิษ
20. คุยกับ “ประมุขอสรพิษ” ที่พรรคอสรพิษ เป็นอันเสร็จสิ้น