ข้อมูลจุดเกิดบอสประจำแมพ

60281

ข้อมูลจุดเกิดบอสประจำแมพต่างๆ

Update : การเกิดของบอสประจำแผนที่ โดยจะเกิดทันทีหลัง MA (ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)
และจะเกิดอีกครั้งหลังจากบอสถูกสังหารภายในเวลา 22-26 ชั่วโมง

แมพ พรรคฮอนบัล

บอส : ผีภูเขา
พิกัด : -2147 , -1711

ข้อมูลจุดเกิดบอสประจำแมพ

บอส : หัวหน้าโจรภูเขา
พิกัด : 2272 , -2303

ข้อมูลจุดเกิดบอสประจำแมพ
แมพ พรรคสามมาร
บอส : หัวหน้าค่ายโจร
พิกัด : 7214 , -2218

ข้อมูลจุดเกิดบอสประจำแมพ
แมพ พรรคต้นหลิว
บอส : หัวหน้าโจรไฟ
พิกัด : -4886 , -913

ข้อมูลจุดเกิดบอสประจำแมพ

แมพ พรรคอสรพิษ
บอส : จินดาบเดี่ยว
พิกัด : 1618 , -2033

ข้อมูลจุดเกิดบอสประจำแมพ


แมพ สำนักชินมู
บอส : ดาบกระหายเลือด
พิกัด : 730 , 245

ข้อมูลจุดเกิดบอสประจำแมพ


แมพ หุบเขาจันทรา
บอส : เทพมืดเลือดอสูร
พิกัด : 2030 , 2376

ข้อมูลจุดเกิดบอสประจำแมพ


แมพ สำนักร้อยยุทธ
บอส : จิตปฐพี
พิกัด : -2016 , 2152

ข้อมูลจุดเกิดบอสประจำแมพ

แมพ ยอนบีกา (เกิดเวลา 20.00น. ของทุกวัน บอสจะหายไปภายใน 23 ชม. หากไม่มีคนโค่นบอสได้)
บอส : ปีศาจโลหิตดาบบิน
พิกัด : 1250, -1080 และ 1430, 320 (สุ่มเกิดจุดใดจุดนึง)

ข้อมูลจุดเกิดบอสประจำแมพ

ข้อมูลจุดเกิดบอสประจำแมพ  ข้อมูลจุดเกิดบอสประจำแมพ

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2563
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ