[Yulgang]ระบบคู่รัก

47538

ระบบคู่รัก

         ระบบคู่รัก : สำหรับผู้เล่นที่มีความผูกพันธ์สนิทสนมกันแบบพิเศษภายในเกม สามารถทำการตกลงเป็นคู่รักกันได้เพื่อเป็นพื้นฐาน สำหรับการแต่งงานภายในเกมในอนาคต สำหรับขั้นตอนการตกลงเป็นคู่รักของกันและกันมี ดังต่อไปนี้ แต่ก่อนที่
จะศึกษาขั้นตอนการเป็นคู่รัก อย่าลืมหาแฟนให้ได้กันก่อนนะจ๊ะ ~

         คำสั่งคู่รัก :  สำหรับใครที่สามารถหาคู่รักได้แล้วให้ออนไลน์ทั้งคู่มายืนใกล้ ๆ กัน  จากนั้นให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกดปุ่ม
         สารภาพรักหรือพิมพ์ / สารภาพรัก เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยชื่อของอีกฝ่ายที่ต้องการเป็นคู่รัก

           ปุ่มสารภาพกด Ctrl+A แล้วตามด้วย Ctrl+P

         Note :
          • ผู้เล่นควรจำรายละเอียดชื่อคู่รักไว้ เพราะต้องพิมพ์ให้ถูกต้องหากต้องทำการยกเลิกคู่รัก
          • ไม่แนะนำให้เป็นคู่รักกับผู้เล่นที่ชื่อพิมพ์ยากหรือชื่อตัวละครผิดกฎ

         ตอบรัก : หลังจากอีกฝ่ายได้ทำการสารภาพรัก ฝ่ายที่ถูกสารภาพรักจะปรากฎหน้าต่างให้เลือกสถานะความสัมพันธ์

         หรือยืนยันการเป็นคู่รัก ประกอบไปด้วย ยอมรับ ไม่สนใจ และปฎิเสธการเป็นคู่รักกัน

เมื่อสารภาพรัก

ยอมรับ : หมายถึง การตกลงร่วมสานสัมพันธ์กับอีกฝ่ายโดย
เพื่อน ๆจะสามารถมีคู่รักได้เพียงคนเดียว
เท่านั้นนะคะ

ไม่สนใจ : บางทีเวลาและโอกาสอาจจะไม่เอื้ออำนวย หรือ
ยังไม่อยากรับรักในตอนนี้แต่ขอถนอมน้ำใจไว้หน่อยก็แล้วกัน โดยการไม่สนใจซะเลย

ปฎิเสธ : ไม่หล่อก็พอทน แต่ดั๊นจนอีก
รับม่ายด๊ายย!!! เจอแบบนี้ต้องปฎิเสธสถานเดียวค่ะ
หากคิดว่าเขาไม่เหมาะแน่นอน
ที่จะมาเลิฟเลิฟกับเราก็กดปฏิเสธกันไปเลยจ้า

         หน้าต่างคู่รัก : หลังจากตกลงเป็นคู่รักกันเรียบร้อยแล้ว ผู้เล่นจะสามารถตรวจสอบหน้าต่างคู่รักได้โดยการ
       กด Alt + L จากนั้นจะปรากฎข้อมูลของคู่รัก ประกอบไปด้วยชื่อ ค่าเสน่หา และค่าความเสน่หา
         ข้อมูลความสัมพันธ์ : 
         เสน่ห์หา : ค่าความรักที่ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องช่วยกันพัฒนาสานต่อให้ความรักมากขึ้นๆ เรื่อยๆ โดยเมื่อ

         ค่าเสน่ห์หา เต็มก็จะทำให้ระดับค่าความเสน่ห์หาเพิ่มขึ้น โดยวิธีการเพิ่มค่าเสน่ห์ทำได้หลากหลายวิธีดังนี้

Q: จะยกเลิกระบบคู่รักต้องทำอย่างไร
A: ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพิมพ์ /breakup เพื่อบอกเลิกความสัมพันธ์จากนั้นตัวละครอีกฝ่ายจะปรากฎหน้าต่างขอเลิกและมีคำตอบให้อีกฝ่ายเลือกถ้าเลือกตกลง ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ฝ่ายสิ้นสุดทันที
หากอีกฝ่ายไม่อยู่หรืออีกฝ่ายไม่กดตกลงจะต้องรอจนถึง 7 วัน ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ฝ่ายสิ้นสุดลงค่ะ

 

          การมอบดอกไม้ : โดยใช้ดอกกุหลาบแทนความรัก สำหรับดอกกุหลาบสามารถหาซื้อได้ที่เจ๊ลิน ตลาดเงิน

         ไอเทมดอกกุหลาบ :

กุหลาบชมพู
กุหลาบแดงสื่อรัก สามารถมอบเป็นของขวัญให้แก่คนรักได้
เมื่อใช้ ฝ่ายตรงข้ามที่เป็นคนรัก จะได้รับบัฟ ตามระดับ เป็นระยะเวลา 30 นาที
         คุณสมบัติกุหลาบชมพู
          • ค่าความเสน่หาเพิ่มขึ้น 100 
          • ค่าความสนใจเพิ่มขึ้น 3 
          • น้ำหนัก 2 ราคา 50000 สลึง 
          • ไม่สามารถซื้อขาย/แลกเปลี่ยน/ทิ้ง/คลังรวม ได้ 
กุหลาบแดง กุหลาบแดงสื่อรัก สามารถมอบเป็นของขวัญให้แก่คนรักได้
เมื่อใช้ ฝ่ายตรงข้ามที่เป็นคนรัก จะได้รับบัฟ ตามระดับ เป็นระยะเวลา 30 นาที
         คุณสมบัติกุหลาบแดง
          • ค่าความเสน่หาเพิ่มขึ้น 100 
          • ค่าความสนใจเพิ่มขึ้น 7 
          • น้ำหนัก 2 ราคา 60000 สลึง 
          • ไม่สามารถซื้อขาย/แลกเปลี่ยน/ทิ้ง/คลังรวม ได้

 

         วิธีการมอบดอกกุหลาบ : 
          • คลิกชื่อคู่รักของเรา 
          • คลิกขวาที่ดอกกุหลาบหลังจากนั้นระบบจะให้ยืนยันว่าส่งดอกกุหลาบหรือไม่
          • หลังจากส่งดอกกุหลาบแล้ว ผู้รับจะได้รับคำเตือนว่ามีดอกกุหลาบส่งมาถึง 
          • ฝ่ายที่ได้รับให้กดรับ เมื่อกดรับ ผู้เล่นฝ่ายที่ได้รับของขวัญก็จะได้รับ บัฟค่าเสน่ห์หา
หน้าจอผู้ส่ง : จะปรากฎหน้าต่างส่งดอกไม้
หน้าจอผู้รับ : จะปรากฎหน้าต่างรับดอกไม้
         ค่าความเสน่ห์หา : คือระดับความรักที่ทั้ง 2 ฝ่ายช่วยสรรค์สร้างโดยจะเริ่มจากระดับ 10 สูงสุดที่ระดับ 1 โดยผู้เล่น
         ที่เป็นคู่รักกันสามารถเพิ่มค่าความเสน่ห์หาให้มีระดับสูงขึ้นได้โดยการมอบดอกกุหลาบให้แก่กัน
         คุณสมบัติของพลังบัฟ : พลังบัฟจะปรากฎก็ต่อเมื่อได้รับดอกกุหลาบ
บัฟ ระดับค่าเสน่ห์หา คุณสมบัติที่ได้รับเมื่อได้รับดอกกุหลาบ
บัฟ ระดับ 10 พลังชีวิต  + 50
บัฟ ระดับ 9 พลังชีวิต  + 50
บัฟ ระดับ 8 พลังชีวิต  + 50
บัฟ ระดับ 7 พลังโจมตี + 5
บัฟ ระดับ 6 พลังป้องกัน + 5
บัฟ ระดับ 5 พลังโจมตี + 5
บัฟ ระดับ 4 พลังป้องกัน + 5
บัฟ ระดับ 3 พลังโจมตีและพลังป้องกัน + 5
บัฟ ระดับ 2 พลังปราณทั้งหมด + 1
บัฟ ระดับ 1 สะสมค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 5%
       Notice : 
       หากเพื่อน ๆ พัฒนาระดับความรักได้ก็จะสะสมผลประโยชน์ในระดับก่อน ๆ ไปด้วยหากสะสมถึงระดับ 1 จะได้
       รับผลประโยชน์ทั้งหมดดังนี้ พลังชีวิต +150 พลังโจมตี +15 พลังป้องกัน +15 พลังปราณทั้งหมด +1 สะสม
       ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 5% [ เมื่อได้รับดอกกุหลาบ ]
       ข้อมูลควรทราบ : 
       1. ค่าความเสน่ห์หาจะลดลงเรื่อย ๆ ดังนั้นต้องคอยเพิ่มเติมความรักอยู่เสมอ
       2. การส่งดอกไม้ให้กันเยอะเกินไป อาจสร้างความรำคาญให้คู่รักจะทำให้ ค่าเสน่ห์หาลดลงได้
       3. การอยู่ห่างหรือทอดทิ้งคู่รัก จะทำให้ความรักจืดจางลง ค่าเสน่ห์หาก็จะลดลงด้วยนะคะ
       4. พลังบัฟเสน่ห์หาหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นคู่รักจะปรากฎเมื่อส่งดอกไม้ให้กัน
       5. พลังบัฟเสน่ห์หาหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นคู่รักจะและจะหายไปเมื่อคู่รักย้ายชาแนลหรือ ออกเกม
       6. หากคู่รักไม่ออนไลน์ค่าความเสน่ห์หาจะไม่ลดลง
       7. พลังบัฟเสน่ห์หาบัฟจากดอกกุหลาบจะมีเวลา 30 นาที แต่เพื่อน ๆ สามารถส่งเพื่อรับบัฟซ้ำ ๆ ได้
       8. หากต้องการส่งดอกไม้ให้กัน จะต้องอยู่ใกล้ ๆ กันนะคะ
       9. หากอยู่ในปาร์ตี้กับคู่รัก เพียง 2 คน และทำการส่งกุหลาบให้กัน จะได้รับค่าเสน่ห์หาเพิ่ม 2 เท่า
       10. หากมีคนอื่นอยู่ในปาร์ตี้จะได้ค่าเสน่ห์หาเพิ่ม 1.8 เท่า 
       11. จะมีช่วงเวลาพิเศษโดยสุ่มช่วงเวลาไม่กำหนดตายตัวหากเพื่อนๆ ส่งดอกกุหลาบให้คู่รักในช่วงเวลานั้น
       จะได้รับบัฟเสน่ห์หาเพิ่มขึ้น 2 เท่าเช่น ค่าความเสน่ห์หาระดับ 2 เพิ่มพลังปราณ +1 จะกลายเป็น +2 ค่ะ
** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **