ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet

64520

สัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆในเกม Yulgang Pet มีรายละเอียดดังนี้

 1. สัตว์เลี้ยง (หนู) ซื้อได้จาก Cash Shop ราคา 15,000 Point
  (ไม่สามารถขี่ได้ / ไม่สามารถใส่อานต่อสู้พื้นฐานได้)
  ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet

ใช้ยันต์จตุรเทพ จะเปลี่ยนได้ 2ร่าง คือ แพนด้าเทพ หรือ เพนกวิน ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet
เริ่มต้น (ชื่อเสียง : หนูกาฬน้อย) เพิ่มค่าพลังชีวิต(HP) ให้กับเจ้าของเพิ่มขึ้น 20 หน่วย
อัพเกรดครั้งที่ 1 (ชื่อเสียง : หนูฟ้าดิน)เพิ่มค่าพลังชีวิต(HP) ให้กับเจ้าของเพิ่มขึ้น 50 หน่วย
อัพเกรดครั้งที่ 2 (ชื่อเสียง : หนูกระรอก)เพิ่มค่าพลังชีวิต(HP) ให้กับเจ้าของเพิ่มขึ้น 100 หน่วย
อัพเกรดครั้งที่ 3 (ชื่อเสียง : หนูมหธาตุ)เพิ่มค่าพลังชีวิต(HP) ให้กับเจ้าของเพิ่มขึ้น 150 หน่วย

2. สัตว์เลี้ยง (เสือดาว) ซื้อได้จาก Cash Shop ราคา 29,000 Point
(สามารถขี่ได้ / ไม่สามารถใส่อานต่อสู้พื้นฐานได้)

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet

ใช้ยันต์จตุรเทพ จะเปลี่ยนได้ 2ร่าง คือ พยัคทมิฬ หรือ เสือดาวขาวระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet
เริ่มต้น (ชื่อเสียง : เสือดาวทิพย์เงิน) :
อัพเกรดครั้งที่ 1 (ชื่อเสียง : เสือดาวนิลเร้น)
อัพเกรดครั้งที่ 2 (ชื่อเสียง : เสือดาวรุ่งแจ้ง)
อัพเกรดครั้งที่ 3 (ชื่อเสียง : เสือดาวนิลทอง)
ไม่มีค่าสเตตัสให้กับเจ้าของทุกระดับชื่อเสียง

3.สัตว์เลี้ยง (เหยี่ยว) ซื้อได้จาก Cash Shop ราคา 15,000 Point
(ไม่สามารถขี่ได้ / ไม่สามารถใส่อานต่อสู้พื้นฐานได้)

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet

ใช้ยันต์จตุรเทพ จะเปลี่ยนได้ 2ร่าง คือ วิหคเพลิง หรือ นกฮูก
ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet  ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet เริ่มต้น (ชื่อเสียง : เหยี่ยวนิลน้อย) :
อัพเกรดครั้งที่ 1 (ชื่อเสียง : เหยี่ยวชาดเพลิง)
อัพเกรดครั้งที่ 2 (ชื่อเสียง : เหยี่ยวคืนฟ้า)
อัพเกรดครั้งที่ 3 (ชื่อเสียง : เหยี่ยวตนเทพ)
ไม่มีค่าสเตตัสให้กับเจ้าของทุกระดับชื่อเสียง

4. สัตว์เลี้ยง (เสือ)ซื้อได้จาก Cash Shop ราคา 29,000 Point
(สามารถขี่ได้ / สามารถใส่อานต่อสู้พื้นฐานได้)

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet

ใช้ยันต์จตุรเทพ จะเปลี่ยนได้ 2ร่าง คือ พยัคขาว หรือ สิงโต
ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet
เริ่มต้น (ชื่อเสียง : เสือกาฬน้อย) :
สัตว์เลี้ยงอัพเกรดครั้งที่ 1 (ชื่อเสียง : เสือลายแดง)
สัตว์เลี้ยงอัพเกรดครั้งที่ 2 (ชื่อเสียง : เสือปราชญ์แจ้ง)
สัตว์เลี้ยงอัพเกรดครั้งที่ 3 (ชื่อเสียง : เสือไท่ไป๋)
ไม่มีค่าสเตตัสให้กับเจ้าของทุกระดับชื่อเสียง

5. สัตว์เลี้ยงหมาป่าน้ำเงิน ซื้อได้จาก Cash Shop ราคา 29,000 Point
(สามารถขี่ได้ / สามารถใส่อานต่อสู้พื้นฐานได้ / ไม่สามารถยันต์จตุรเทพได้)

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet
เริ่มต้น (ชื่อเสียง : หมาป่าน้ำเงิน) :
สัตว์เลี้ยงอัพเกรดครั้งที่ 1 (ชื่อเสียง : หมาป่าเขียว)
สัตว์เลี้ยงอัพเกรดครั้งที่ 2 (ชื่อเสียง : หมาป่าสีสดใส)
สัตว์เลี้ยงอัพเกรดครั้งที่ 3 (ชื่อเสียง : หมาป่าเงียบสงบ)
ไม่มีค่าสเตตัสให้กับเจ้าของทุกระดับชื่อเสียง

6. สัตว์เลี้ยง (หมาป่าแดง)ซื้อได้จาก Cash Shop ราคา 29,000 Point
(สามารถขี่ได้ / สามารถใส่อานต่อสู้พื้นฐานได้ / ไม่สามารถยันต์จตุรเทพได้)

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet
เริ่มต้น (ชื่อเสียง : หมาป่าแดง) :
สัตว์เลี้ยงอัพเกรดครั้งที่ 1 (ชื่อเสียง : หมาป่าวายุแดง)
สัตว์เลี้ยงอัพเกรดครั้งที่ 2 (ชื่อเสียง : หมาป่าเทพแดง)
สัตว์เลี้ยงอัพเกรดครั้งที่ 3 (ชื่อเสียง : หมาป่าเสงื่ยมแดง)
ไม่มีค่าสเตตัสให้กับเจ้าของทุกระดับชื่อเสียง

7. สัตว์เลี้ยง (หมาป่าทอง) หาได้จาก : Event / Promotion บางช่วงเวลา
(สามารถขี่ได้ / สามารถใส่อานต่อสู้พื้นฐานได้ / ไม่สามารถยันต์จตุรเทพได้)

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet
เริ่มต้น (ชื่อเสียง : หมาป่าทอง) :
สัตว์เลี้ยงอัพเกรดครั้งที่ 1 (ชื่อเสียง : หมาป่าวายุทอง)
สัตว์เลี้ยงอัพเกรดครั้งที่ 2 (ชื่อเสียง : หมาป่าเทพทอง)
สัตว์เลี้ยงอัพเกรดครั้งที่ 3 (ชื่อเสียง : หมาป่าเสงื่ยมทอง)
ไม่มีค่าสเตตัสให้กับเจ้าของทุกระดับชื่อเสียง

8. สัตว์เลี้ยง (หมาป่าเงิน) หาได้จาก : Event / Promotion บางช่วงเวลา
(สามารถขี่ได้ / สามารถใส่อานต่อสู้พื้นฐานได้ / ไม่สามารถยันต์จตุรเทพได้)
ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet
ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet
เริ่มต้น (ชื่อเสียง : หมาป่าเงิน) :
สัตว์เลี้ยงอัพเกรดครั้งที่ 1 (ชื่อเสียง : หมาป่าวายุเงิน)
สัตว์เลี้ยงอัพเกรดครั้งที่ 2 (ชื่อเสียง : หมาป่าเทพเงิน)
สัตว์เลี้ยงอัพเกรดครั้งที่ 3 (ชื่อเสียง : หมาป่าเสงื่ยมเงิน)
ไม่มีค่าสเตตัสให้กับเจ้าของทุกระดับชื่อเสียง Yulgang Pet

9. สัตว์เลี้ยง โดเบอร์แมน ซื้อได้จาก Cash Shop ราคา 29,000 Point
(สามารถขี่ได้ / สามารถใส่อานต่อสู้พื้นฐานได้ / ไม่สามารถยันต์จตุรเทพได้)

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet
เริ่มต้น ชื่อเสียง : โดเบอร์แมน (1 ดาว)
สัตว์เลี้ยงอัพเกรดครั้งที่ 1 ชื่อเสียง : โดเบอร์แมน (2 ดาว)
สัตว์เลี้ยงอัพเกรดครั้งที่ 2 ชื่อเสียง : โดเบอร์แมน (3 ดาว)
สัตว์เลี้ยงอัพเกรดครั้งที่ 3 ชื่อเสียง : โดเบอร์แมน (4 ดาว)
ไม่มีค่าสเตตัสให้กับเจ้าของทุกระดับชื่อเสียง

10. สัตว์เลี้ยง เชาเชา ซื้อได้จาก Cash Shop ราคา 29,000 Point
(สามารถขี่ได้ / สามารถใส่อานต่อสู้พื้นฐานได้ / ไม่สามารถยันต์จตุรเทพได้)

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet
เริ่มต้น (ชื่อเสียง : เชาเชา(1 ดาว) 
สัตว์เลี้ยงอัพเกรดครั้งที่ 1 ชื่อเสียง : เชาเชา(2 ดาว)
สัตว์เลี้ยงอัพเกรดครั้งที่ 2 ชื่อเสียง : เชาเชา(3 ดาว)
สัตว์เลี้ยงอัพเกรดครั้งที่ 3 ชื่อเสียง : เชาเชา(4 ดาว)

ไม่มีค่าสเตตัสให้กับเจ้าของทุกระดับชื่อเสียง

Q: ต้องการย้ายสัตว์เลี้ยงไปยังอีกตัวละคร / แลกเปลี่ยนไอเทม “สัตว์เลี้ยง”
A: ถอดของที่อยู่ในสัตว์เลี้ยงทั้งหมด ทั้งไอเทมในช่องเก็บของ และของสวมใส่ แล้วเรียกเก็บ > แลกเปลี่ยนได้ตามปกติ

==================================

ไอเท็มเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet  ยันต์จตุรเทพ ราคา 20,000 point
ยันต์ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างให้สัตว์เลี้ยงได้ ไม่สามารถขายทิ้งร้านได้

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet  อานสัตว์เลี้ยงต่อสู้พื้นฐาน ราคา 3,900 Point
กล่องที่มีอานสัตว์เลี้ยงต่อสู้พื้นฐานจำกัดเวลา(7วัน) (สำหรับเสือ, หมาป่าทุกสี, โดเบอร์แมน) คลิกขวาเพื่อลองใช้ ทำให้สามารถตีธรรมดา ขณะขี่สัตว์เลี้ยงได้

==================================

ตัวละคร 1ตัว สามารถมีสัตว์ได้แค่ 2ตัว
ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet

NPC ที่เกี่ยวข้องกับระบบสัตว์เลี้ยง

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet
พรรคฮอนบัล NPC โซยัง
– ขายอุปกรณ์สวมใส่สัตว์เลี้ยง Lv.1-15
– ฝากสัตว์เลี้ยงได้ 2ตัว
– สามารถหลอมเพิ่มออฟชั่น ของสัตว์เลี้ยงได้

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet
พรรคต้นหลิวNPC จ้าวเหยี่ยวเหนือ (เมืองธรรมะ)
– ขายอุปกรณ์สวมใส่สัตว์เลี้ยง Lv.50
– ฝากสัตว์เลี้ยงได้ 2ตัว
– สามารถหลอมไอเทม เพิ่มออฟชั่นอุปกรณ์สวมใส่ของสัตว์เลี้ยงได้

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet
สำนักชินมู NPC จ้าวหมาป่าเหนือ (เมืองธรรมะ)
– ขายอุปกรณ์สวมใส่สัตว์เลี้ยง Lv.75
– ฝากสัตว์เลี้ยงได้ 2ตัว
– สามารถหลอมเพิ่มออฟชั่น ของสัตว์เลี้ยงได้

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet
สำนักร้อยยุทธ NPC จ้าวพยัคฆ์เหนือ (เมืองธรรมะ)
– ขายอุปกรณ์สวมใส่สัตว์เลี้ยง Lv.75
– ฝากสัตว์เลี้ยงได้ 2ตัว
– สามารถหลอมไอเทม เพิ่มออฟชั่นอุปกรณ์สวมใส่ของสัตว์เลี้ยงได้

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet
พรรคสามมารNPC จ้าวเหยี่ยวใต้ (เมืองอธรรม)
– ขายอุปกรณ์สวมใส่สัตว์เลี้ยง Lv.50
– ฝากสัตว์เลี้ยงได้ 2ตัว
– สามารถหลอมไอเทม เพิ่มออฟชั่นอุปกรณ์สวมใส่ของสัตว์เลี้ยงได้

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet
พรรคอสรพิษNPC จ้าวหมาป่าใต้ (เมืองอธรรม)
– ขายอุปกรณ์สวมใส่สัตว์เลี้ยง Lv.75
– ฝากสัตว์เลี้ยงได้ 2ตัว
– สามารถหลอมเพิ่มออฟชั่น ของสัตว์เลี้ยงได้

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet
หุบเขาจันทราNPC จ้าวเหยี่ยวใต้ (เมืองอธรรม)
– ขายอุปกรณ์สวมใส่สัตว์เลี้ยง Lv.75
– ฝากสัตว์เลี้ยงได้ 2ตัว
– สามารถหลอมไอเทม เพิ่มออฟชั่นอุปกรณ์สวมใส่ของสัตว์เลี้ยงได้

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet ยาเซียนทิพย์ : ใช้หลอมออฟชั่นของสัตว์เลี้ยงได้ทุกระดับชื่อเสียง

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet ยาเซียนทิพย์ขั้นสูง : ใช้หลอมออฟชั่นของสัตว์เลี้ยงที่อัพเกรดชื่อเสียงครั้งที่ 3 แล้วเท่านั้น

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet หินเซียนทิพย์ : ใช้หลอมออฟชั่น อุปกรณ์สวมใส่สัตว์เลี้ยงได้ทุกระดับชื่อเสียง

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet ยาเซียนทิพย์ขั้นสูง : ใช้หลอมออฟชั่น อุปกรณ์สวมใส่สัตว์เลี้ยงที่อัพเกรดชื่อเสียงครั้งที่ 3 แล้วเท่านั้น

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet
อุปกรณ์สวมใส่ ของสัตว์เลี้ยงสามารถตีบวกได้ 1-10 ที่ NPC โล้นเหล็กไหล

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet โดยใช้ หินเสริมพลัง ในการตีบวก เหมือนอุปกรณ์สวมใส่ทั่วไป

หมายเหตุ

1. สัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์สวมใส่ของสัตว์เลี้ยง สามารถทำการหลอมได้ 4แถว
2. ตัวสัตว์เลี้ยง จะหลอมออฟชั่น ที่ซ้ำกันได้เพียง 2แถว เท่านั้น เช่น…
หลบหลีก+หลบหลีก+โจมตีวิชา+โจมตีวิชา
***ไม่สามารถใช้ หลบหลีก ได้เกิน 2แถว หรือออฟชั่นอื่นๆ เกิน 2แถวได้***
3. อุปกรณ์สวมใส่ สัตว์เลี้ยงสามารถหลอมออฟชั่นซ้ำกันได้ ทั้ง 4แถว
4. ปัจจุบัน สัตว์เลี้ยงจะไม่สามารถโดนมอนเตอร์โจมตีได้ ค่าออฟชั่น ป้องกัน/ค่าชีวิต/หลบหลีก จึงไม่จำเป็น แนะนำให้ใช้ออฟชั่น โจมตี/โจมตีวิชา เพื่อเพิ่มความแรงในการโจมตีจะมีประโยชน์มากกว่า

*** ผลออฟชั่นของการหลอมตัวสัตว์เลี้ยง การหลอมอุปกรณ์สวมใส่สัตว์เลี้ยง และการตีบวกอุปกรณ์สวมใส่ของสัตว์เลี้ยงต่างๆ จะมีผลแค่กับตัวสัตว์เลี้ยงเท่านั้น ไม่มีผลกับตัวละครของผู้ใช้ ***

ข้อมูล ยาเซียนทิพย์

ไอเทม ออฟชั่น
ยาเซียนทิพย์ สัตว์เลี้ยง class 1-3
  โจมตี 5-15
  ป้องกัน 5-15
  ค่าชีวิต 1, 6
  กำลังภายใน 1, 6
  แม่นยำ 1-10
  หลบหลีก 1-10
  โจมตีวิชา 15-25
  เพิ่มความรุนแรงในการโจมตี 10-20
  ค่าประสบการณ์ 1-3 %
ยาเซียนทิพย์ระดับสูง สัตว์เลี้ยง class 3
  โจมตี 10-20
  ป้องกัน 10-20
  ค่าชีวิต 6, 11
  กำลังภายใน 6, 11
  แม่นยำ 5-15
  หลบหลีก 5-15
  โจมตีวิชา 15-30
  เพิ่มความรุนแรงในการโจมตี 12-25
  ค่าประสบการณ์ 2-5 %

 

ข้อมูล หินเซียนทิพย์

ไอเทม ออฟชั่น
หินเซียนทิพย์ สัตว์เลี้ยง class 1-3
  โจมตี 1-15
  ป้องกัน 1-8
  ค่าชีวิต 1-10
  กำลังภายใน 1-10
  แม่นยำ 1-10
  หลบหลีก 1-10
  เพิ่มความรุนแรงในการโจมตี 1-20
หินเซียนทิพย์ระดับสูง สัตว์เลี้ยง class 3
  โจมตี 5-20
  ป้องกัน 3-10
  ** ค่าชีวิต
  ** กำลังภายใน
  แม่นยำ 5-15
  หลบหลีก 5-15
  เพิ่มความรุนแรงในการโจมตี 10-25

** หมายเหตุ ค่าชีวิต และ ค่ากำลังภายใน ทีมงานมีข้อมูลคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบค่ะ

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet        ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet

ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet        ระบบสัตว์เลี้ยง Yulgang Pet