[YG]เควสอัพเกรดสัตว์เลี้ยงคลาส 2 (ธรรมะ)

1972

เงื่อนไข : สัตว์เลี้ยงเลเวล 50
ของขวัญภารกิจ : สัตว์เลี้ยงอัพเกรดคลาส2

1. รับภารกิจที่ NPC จ้าวเหยี่ยวเหนือ ชื่อเควส “การอัพเกรดสัตว์เลี้ยงครั้งที่2”

2. รวบรวมหน่อไม้ 20 ชิ้น  จากมอนสเตอร์อสูรน้อยป่าไผ่ มอบให้ NPC จ้าวเหยี่ยวเหนือ

3. นำชะเอม จาก NPC จ้าวเหยี่ยวเหนือ ไปมอบให้ NPC เฒ่าวารี

4. รวบรวมชะเอม 10 ชิ้น  จากมอนสเตอร์ขวานสั้นจันทรา มอบให้ NPC เฒ่าวารี

5. เดินทางไปหาNPCเฒ่ายาที่เมืองฮอนบัลเพื่อให้ปรุงยาให้  จากนั้นนำมามอบ
ให้ NPC จ้าวเหยี่ยวเหนือ