ระบบสำนัก

38430
ระบบสำนัก

ระบบสำนักเป็นระบบที่ให้สมาชิกในสำนักทำภารกิจร่วมกัน ซึ่งก็คือ การทำเควสเพื่ออัพเกรดสำนักให้มีระดับที่สูงขึ้น เมื่ออัพเกรดสำนักสำร็จรางวัลที่ได้รับตอบแทนนั่นก็คือ การจัดตำแหน่งในสำนัก, คลังสำนัก, ชุดสำนัก อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่สำนักให้เป็นที่รู้จักได้อีกด้วย


เงื่อนไขการตั้งและการเข้าสู่ระบบสำนัก

1.ผู้ที่จะสร้างสำนักได้นั้นต้องมีเลเวลตั้งแต่ 35 ขึ้นไปและต้องผ่านการอัพเกรดครั้งที่ 2 แล้วเท่านั้น
2.ผู้ที่จะเข้าร่วมสำนักได้นั้นต้องมีเลเวลตั้งแต่ 35 ขึ้นไปและต้องผ่านการอัพเกรดครั้งที่ 2 แล้วเท่านั้น
3.ผู้ที่จะสร้างสำนักต้องใช้เงิน 1 ล้านสลึงด้วย
4.หากผู้ที่สร้างสำนักอยู่ ฝ่ายอธรรม สามารถสร้างได้กับ ประมุขพรรคสามมาร
   หากผู้ที่สร้างสำนักอยู่ ฝ่ายธรรม สามารถสร้างได้กับ ประมุขพรรคต้นหลิว
5.ผู้สร้างสำนักเท่านั้นที่สามารถรับสมาชิกเข้าสำนักได้และต้องอยู่ฝ่ายเดียวกับเจ้าสำนักเท่านั้น
6.กรณีที่ตั้งสำนักแล้ว ลบสำนักนั้นทิ้งไป ชื่อสำนักที่ถูกลบจะไม่สามารถตั้งได้อีก
7.กรณีถูกไล่ออกจากสำนักหรือออกจากสำนักเองจะเข้าไปในสำนักอื่นทันทีเลยก็ได้ หรือกลับเข้ามาใหม่ก็ได้ถ้าหัวหน้าสำนักนั้นยอมรับ


ตำแหน่งในระบบสำนัก

ตำแหน่ง
ระดับสำนัก
หน้าที่
เจ้าสำนัก 1 คน ระดับ 1 รับสมาชิกเข้าสำนัก, ขับไล่สมาชิก, แต่งตั้งตำแหน่งในสำนัก,
เขียนข้อความประจำวัน และ มอบหมายตำแหน่ง
รองเจ้าสำนัก 1 คน ระดับ 3 รับสมาชิกเข้าสำนัก, ขับไล่สมาชิก, แต่งตั้งตำแหน่งในสำนัก
และเขียนข้อความประจำวัน
ผู้อาวุโสลงทัณฑ์ 2 คน ระดับ 4 รับสมาชิกเข้าสำนัก, แต่งตั้งตำแหน่งในสำนัก
และเขียนข้อความประจำวัน
ผู้อาวุโสคุมกฎ 2 คน ระดับ 4 รับสมาชิกเข้าสำนัก, แต่งตั้งตำแหน่งในสำนัก
และเขียนข้อความประจำวัน
หัวหน้าหอ 2 คน ระดับ 4 ส่วนหนึ่งในสำนัก
สมาชิก ระดับ 1 ส่วนหนึ่งในสำนัก

การปรับตำแหน่ง
เพื่อนๆ เพียงคลิกขวาที่ชื่อที่ต้องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งและเลือกตำแหน่งได้ทันที ส่วนอำนาจตัดสินใจในการเลือกให้ใครอยู่ในตำแหน่งใดนั้น ดูข้อมูลตามตารางด้านบนนะจ๊ะ


ความสามารถของสำนักตามระดับขั้นของสำนัก

ระดับ
สมาชิกสูงสุด
(คน)
ความสามารถ
1 50 รับสมาชิกเข้าสำนัก / ขับไล่สมาชิก / สลายสำนัก / ตราสัญลักษณ์ของสำนัก
2 55 รับสมาชิกเข้าสำนัก / ขับไล่สมาชิก / สลายสำนัก / ตราสัญลักษณ์ของสำนัก
3 60 เพิ่มตำแหน่งรองเจ้าสำนัก โดยเจ้าสำนัก
4 65 เพิ่มตำแหน่งรวมทั้งหมด ดังนี้
เจ้าสำนัก, รองเจ้าสำนัก, ผู้อาวุโสปฏิบัติ, ผู้คุมกฎ, ผู้อาวุโส, สมาชิก
5 70 เพิ่มตำแหน่งรวมทั้งหมด ดังนี้
เจ้าสำนัก, รองเจ้าสำนัก, ผู้อาวุโสปฏิบัติ, ผู้คุมกฎ, ผู้อาวุโส, สมาชิก
6 70 เพิ่มตำแหน่งรวมทั้งหมด ดังนี้
เจ้าสำนัก, รองเจ้าสำนัก, ผู้อาวุโสปฏิบัติ, ผู้คุมกฎ, ผู้อาวุโส, สมาชิก

เควสอัพเกรดสำนัก (ค่าใช้จ่าย)

เพิ่มเควสอัพเกรดสำนัก เมื่อสำนักอัพเกรดแล้วจะมีระบบเพิ่มขึ้นมา เช่น ตำแหน่งตามแต่ระดับของสำนักสิ่งที่จำเป็นในการอัพเกรดสำนัก ดังนี้

ระดับสำนัก
สมาชิก
(คน)
ค่าพิชิตศัตรู
เงินในเกม
ชุดสำนัก
1 50 ไม่มี 1 ล้านสลึง ไม่มี
2 55 100,000 5 ล้านสลึง ไม่มี
3 60 400,000 10 ล้านสลึง ไม่มี
4 65 600,000 20 ล้านสลึง ซื้อชุดสำนักระดับ 4 ได้
5 70 1,500,000 40 ล้านสลึง ซื้อชุดสำนักระดับ 5 ได้
6 70 3,500,000 50 ล้านสลึง ซื้อชุดสำนักระดับ 6 ได้

** เจ้าสำนักของแต่ละสำนักจะต้องจ่ายเงินและค่าพิชิตศัตรู ในการอัพเกรดสำนัก **
** ชุดสำนักสามารถซื้อใส่เองได้ทุกคน **


เงื่อนไขในการใส่ชุดสำนัก
ระบบสำนัก

สำนักที่ทำภารกิจอัพเกรดสำนักระดับ 4 ขึ้นไปสำเร็จแล้ว จึงจะสามารถใส่ชุดสำนักได้ โดยการซื้อชุดสำนักนั้น ซื้อด้วยเงินสลึงที่ NPC ของแต่ละฝ่าย ดังนี้

ฝ่าย : ธรรมะ
NPC ที่ขาย : ผู้อาวุโสสอนวิชา สำนักชินมู

ชนิด
ราคา
เงื่อนไข
ชุดสำนักระดับ 4 10 ล้านสลึง สำนักระดับ 4
ชุดสำนักระดับ 5 20 ล้านสลึง สำนักระดับ 5
ชุดสำนักระดับ 6 30 ล้านสลึง สำนักระดับ 6

ฝ่าย : อธรรม
NPC ที่ขาย : เทพไฟเพลิง พรรคอสรพิษ

ชนิด
ราคา
เงื่อนไข
ชุดสำนักระดับ 4 10 ล้านสลึง สำนักระดับ 4
ชุดสำนักระดับ 5 20 ล้านสลึง สำนักระดับ 5
ชุดสำนักระดับ 6 30 ล้านสลึง สำนักระดับ 6

ส่วนประกอบของชุดสำนัก
1. ชุดสำนัก สามารถเปลี่ยนสี รูปแบบ และลายได้ (สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ในภายหลัง)
2. ตราสัญลักษณ์ของสำนักไม่ว่าเมื่อไหร่ก็สามารถเปลี่ยนได้ โดยเสียค่าใช้จ่าย 20 ล้านสลึง ต่อการเปลี่ยน 1 ครั้ง
3. ตราสัญลักษณ์ของสำนัก จะติดที่หน้าอกและหลัง และการออกแบบชุดก็จะหรูหราอลังการตามแต่ละระดับของชุด
4. สามารถเสริมพลังให้ชุดสำนักได้ โดย NPC โล้นเหล็กไหล

** ในหน้าต่างเลือกสีของชุดสำนัก สามารถเปลี่ยนสีของชุดสำนักได้ และในหน้าต่างตราสัญลักษณ์ของชุดสำนักสามารถใส่ตราสัญลักษณ์ของชุดสำนักได้ **


อธิบายเกี่ยวกับวิธีใช้ชุดสำนัก
1. เมื่อระบบสำนักได้อัพเดทสู่เกมโยวกังจะสามารถใส่ชุดพิเศษได้ 2 ชุด ทั้งชุดสำนักและชุดคลุมพร้อมกัน ดังนั้นผู้เล่นจะต้องเลือกแสดงผลภายนอกให้แสดงเป็นชุดใดชุดหนึ่ง
2. ในกรณีที่เปิดการใช้ ทั้งชุดสำนักและชุดคลุมในหน้าต่าง Option จะแสดงผลเป็นชุดคลุม

วิธีการอัพเกรดชุดสำนัก
1. ชุดคลุมที่ผ่านการหลอมด้วยยหิน Yulgang แล้ว สามารถนำ มาผนึกรวมเข้ากับชุดสำนักได้
2. ถึงแม้ว่าจะไม่ได้หลอมหินครบ 4 ก้อน ก็สามารถผนึกชุดคลุมได้
3. หลังจากที่หลอมรวมชุดคลุมเข้าด้วยกันกับชุดสำนักแล้ว แม้ว่าจะใส่ชุดคลุมอื่นอีก ผลตอบแทนที่ได้จากความสามารถของชุดจะรวมกันทั้งสองชุด
4. หลังจากเสริมพลังให้ชุดสำนักแล้ว ไม่สามารถหลอมรวมชุดคลุมได้

** “ชุดคลุม” ที่หลอมรวมเข้ากับ”ชุดสำนัก” สำเร็จ หลังจากหลอมรวมแล้ว “ชุดคลุม” นั้นจะสลายไปทันที **
** ไอเทมทั้งหมดที่ใช้ในการเสริมพลัง เมื่อล้มเหลว “ชุดสำนัก” และ “หินเสริมพลังทั้งหมด” จะหายไปทันที **


อื่นๆ
1. ชุดสำนักและชุดคลุม สามารถใช้ในเวลาเดียวกันได้
2. ชุดสำนักที่เสริมพลังหรือผนึกแล้ว ไม่สามารผนึกได้อีก
3. ชุดสำนักสามารถซื้อขาย รวมไปถึงฝากคลังได้
4. ในกรณีที่ผู้เล่นซื้อชุดสำนักจากผู้เล่นด้วยกัน สี รูปแบบ รวมไปถึง ตราสัญลักษณ์ของชุดสำนักนั้นจะถูกปรับเปลี่ยนให้ตรงกับสำนักของผู้ซื้อ
5. หลังจากใส่ชุดสำนักแล้ว ในกรณีที่ถอนตัวออกจากสำนัก จะไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษที่เพิ่มมาจากชุดสำนักได้