วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม

55890

วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทมวัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม

หมวด A : วัตถุดิบทั่วไป วัตถุดิบสำหรับช่างทำอาวุธ

รูป
ชื่อ
วัตถุดิบสำหรับสร้าง
สามารถหาได้จาก
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม เหล็กเงิน อาวุธคลาส 2 แยกชิ้นส่วนอาวุธคลาส 2
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม เหล็กนิล อาวุธคลาส 3 แยกชิ้นส่วนอาวุธคลาส 3
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม เหล็กไหล อาวุธคลาส 4 แยกชิ้นส่วนอาวุธคลาส 4
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม เหล็กเย็น เหล็กเย็นลายทอง แยกชิ้นส่วนอาวุธคลาส 5
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม แร่เหล็ก อาวุธคลาส 5 ซื้อได้ที่ NPC พ่อค้าเงินจาง

 

หมวด A : วัตถุดิบทั่วไป วัตถุดิบสำหรับช่างทำยุทธภัณฑ์

รูป
ชื่อ
วัตถุดิบสำหรับสร้าง
สามารถหาได้จาก
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม ผ้าดิบ ยุทธภัณฑ์ เลเวล 40 – 59 แยกชิ้นส่วนยุทธภัณฑ์คลาส 2
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม ผ้าปอ ยุทธภัณฑ์ เลเวล 60 – 79 แยกชิ้นส่วนยุทธภัณฑ์คลาส 3
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม ผ้าขนแกะ ยุทธภัณฑ์ เลเวล 80 – 99 แยกชิ้นส่วนยุทธภัณฑ์คลาส 4
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม ผ้าไหม ยุทธภัณฑ์ เลเวล 100 ขึ้นไป แยกชิ้นส่วนยุทธภัณฑ์คลาส 5
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม ใบหม่อน วัตถุดิบของยุทธภัณฑ์ ดรอปจากมอนสเตอร์
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม ใบหม่อนชั้นสูง วัตถุดิบของยุทธภัณฑ์/อาวุธ ดรอปจากมอนสเตอร์

 

หมวด A : วัตถุดิบทั่วไป  วัตถุดิบสำหรับช่างทำยาระเบิดพลัง

รูป
ชื่อ
วัตถุดิบสำหรับสร้าง
สามารถหาได้จาก
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม เศษหินฟ้าสมุทร ระเบิดระดับ 2 และ 3 แยกชิ้นส่วนหินกลายทอง
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม เศษหินเขียวไพร ระเบิดระดับ 2 และ 3 แยกชิ้นส่วนหินหยกเย็น
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม เศษหินฟ้าสมุทรชั้นสูง ระเบิดระดับ 4 และ 5 แยกชิ้นส่วนหินกลายทองระดับสูง
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม เศษหินเขียวไพรชั้นสูง ระเบิดระดับ 4 และ 5 แยกชิ้นส่วนหินหยกเย็นระดับสูง
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม เศษหินหยกม่วง วัตถุดิบสำหรับระเบิด แยกชิ้นส่วนหินธาตุ
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม หินเสริมพลัง วัตถุดิบสำหรับระเบิด หาซื้อจาก NPC / ดรอป

 

หมวด B : วัตถุดิบสำเร็จรูป : ประเภทวัตถุดิบของอาชีพ ช่างทำอาวุธ

รูป
ชื่อ
วัตถุดิบสำหรับสร้าง
สามารถหาได้จาก
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม วงแหวนเหล็กเงิน ยุทธภัณฑ์ เลเวล 40 – 59 เหล็กเงิน
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม วงแหวนเหล็กนิล ยุทธภัณฑ์ เลเวล 60 – 79 เหล็กนิล
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม วงแหวนเหล็กไหล ยุทธภัณฑ์ เลเวล 80 – 99 เหล็กไหล
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม วงแหวนเหล็กเย็น ยุทธภัณฑ์ เลเวล 100 ขึ้นไป เหล็กเย็น
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม เหล็กเย็น อาวุธคลาส 5 เหล็กไหล+แร่เหล็ก
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม เหล็กเงินลายทอง อาวุธคลาส 2 แท่งเหล็กเงิน
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม เหล็กนิลลายทอง อาวุธคลาส 3 แท่งเหล็กนิล
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม เหล็กไหลลายทอง อาวุธคลาส 4 แท่งเหล็กไหล
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม เหล็กเย็นลายทอง อาวุธคลาส 5 แท่งเหล็กเย็น

 

หมวด B : วัตถุดิบระดับกลาง : ประเภทวัตถุดิบของอาชีพ ช่างทำอาวุธ

รูป
ชื่อ
วัตถุดิบสำหรับสร้าง
สามารถหาได้จาก
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม ด้ายผ้าดิบ อาวุธคลาส 2 ผ้าดิบ
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม ด้ายผ้าปอ อาวุธคลาส 3 ผ้าปอ
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม ขนแกะ อาวุธคลาส 4 ผ้าขนแกะ
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม ด้ายผ้าไหม อาวุธคลาส 5 ผ้าไหม
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม ผ้าดิบลายทอง ยุทธภัณฑ์ เลเวล 40 – 59 ม้วนผ้าดิบ
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม ผ้าปอลายทอง ยุทธภัณฑ์ เลเวล 60 – 79 ม้วนผ้าปอ
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม ผ้าขนแกะลายทอง ยุทธภัณฑ์ เลเวล 80 – 99 ม้วนผ้าขนแกะ
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม ผ้าไหมลายทอง ยุทธภัณฑ์ เลเวล 100 ขึ้นไป ม้วนผ้าไหม

 

หมวด C : วัตถุดิบระดับสูง : ส่วนประกอบสำหรับการทำไอเทม

รูป
ชื่อ
วัตถุดิบสำหรับสร้าง
สามารถหาได้จาก
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม แท่งเหล็กเงิน อาวุธคลาส 2 เสริมพลังอาวุธคลาส 2 ล้มเหลว
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม แท่งเหล็กนิล อาวุธคลาส 3 เสริมพลังอาวุธคลาส 3 ล้มเหลว
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม แท่งเหล็กไหล อาวุธคลาส 4 เสริมพลังอาวุธคลาส 4 ล้มเหลว
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม แท่งเหล็กเย็น อาวุธคลาส 5 เสริมพลังอาวุธคลาส 5 ล้มเหลว

 

รูป
ชื่อ
วัตถุดิบสำหรับสร้าง
สามารถหาได้จาก
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม หินเหล็กเย็น อาวุธคลาส 2 ดรอปจากมอนสเตอร์
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม หินหยกแดง อาวุธคลาส 3 ดรอปจากมอนสเตอร์
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม หินหยกเขียว อาวุธคลาส 4 ดรอปจากมอนสเตอร์
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม หินหยกม่วง อาวุธคลาส 5 ดรอปจากมอนสเตอร์

 

รูป
ชื่อ
วัตถุดิบสำหรับสร้าง
สามารถหาได้จาก
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม ม้วนผ้าดิบ ยุทธภัณฑ์ เลเวล 40 – 59 เสริมพลังชุดคลาส 2 ล้มเหลว
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม ม้วนผ้าปอ ยุทธภัณฑ์ เลเวล 60 – 79 เสริมพลังชุดคลาส 3 ล้มเหลว
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม ม้วนผ้าขนแกะ ยุทธภัณฑ์ เลเวล 80 – 99 เสริมพลังชุดคลาส 4 ล้มเหลว
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม ม้วนผ้าไหม ยุทธภัณฑ์ เลเวล 100 ขึ้นไป เสริมพลังชุดคลาส 5 ล้มเหลว

 

รูป
ชื่อ
วัตถุดิบสำหรับสร้าง
สามารถหาได้จาก
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม แร่เหล็กเย็น ยุทธภัณฑ์ เลเวล 40 – 59 ดรอปจากมอนสเตอร์
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม แร่หยกแดง ยุทธภัณฑ์ เลเวล 60 – 79 ดรอปจากมอนสเตอร์
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม แร่หยกเขียว ยุทธภัณฑ์ เลเวล 80 – 99 ดรอปจากมอนสเตอร์
วัตดุดิบสำหรับการผลิตไอเทม แร่หยกม่วง ยุทธภัณฑ์ เลเวล 100 ขึ้นไป ดรอปจากมอนสเตอร์