รวมทางลัดเข้าเมนู&คำสั่งต่างๆ

54027

รวมทางลัดเข้าเมนู&คำสั่งต่างๆ

รวมทางลัดเข้าเมนู&คำสั่งต่างๆ

วิธีใช้งานคำสั่ง 
• อาจารย์รับศิษย์ พิมพ์ /รับศิษย์ เว้นวรรค1ครั้ง แล้วตามด้วยชื่อศิษย์ เช่น /รับศิษย์ สุดหล่อ
• ศิษย์ร้องขออาจารย์  พิมพ์ /ฝากตัว เว้นวรรค1ครั้ง แล้วตามด้วยชื่ออาจารย์ เช่น /ฝากตัว โคตรหล่อ
• ยกเลิกความสัมพันธ์ศิษย์-อาจาร์ พิมพ์ /สิ้นสุด เว้นวรรค1ครั้ง แล้วตามด้วยชื่อศิษย์หรือชื่ออาจารย์
• ค้นหาร้านค้า พิมพ์ /searchshop เว้นวรรค1ครั้ง แล้วตามด้วยชื่อร้านค้า/ไอเทมที่ต้องการค้นหา
• สารภาพรัก พิมพ์ /สารภาพรัก เว้นวรรค1ครั้ง แล้วตามด้วยชื่อตัวละครของอีกฝ่าย

ยกเลิกคู่รัก
ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพิมพ์ /breakup เพื่อบอกเลิกความสัมพันธ์จากนั้นตัวละครอีกฝ่ายจะปรากฎหน้าต่างขอเลิกและมีคำตอบให้อีกฝ่ายเลือกถ้าเลือกตกลง ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ฝ่ายสิ้นสุดทันที
หากอีกฝ่ายไม่อยู่หรืออีกฝ่ายไม่กดตกลงจะต้องรอจนถึง 7 วัน ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ฝ่ายสิ้นสุดลงค่ะ