ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID

1093

ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID

กรณีผู้เล่นเข้าระบบสมาชิกได้ สามารถตรวจสอบได้จากระบบสมาชิก ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบสมาชิก Play ID ผ่านทางเว็บไซต์ www.playpark.com หรือ คลิกที่นี่ ได้เลยค่ะ

2. ทำการกรอกข้อมูล Play ID, รหัสผ่าน และ ตัวเลขตามที่เห็น จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าระบบสมาชิก

3. ในหน้าข้อมูลส่วนตัวจะแสดงข้อมูลอีเมลที่ใช้ในการสมัคร สามารถตรวจสอบได้จากหน้านี้เลยค่ะ

4. หากต้องการแก้ไขอีเมลสามารถคลิกที่ “แก้ไข” จากนั้นให้กรอกอีเมลใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนและคลิก “ถัดไป”

5. ระบบจะแจ้ง Links ยืนยันอีเมล ให้ทำการตรวจสอบในอีเมลใหม่

6. ทำการคลิกลิงค์ยืนยันการเปลี่ยนอีเมล

7. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่าง แก้ไขอีเมลเรียบร้อย เป็นอันเสร็จสิ้นการเปลี่ยนอีเมล

กรณีผู้เล่นไม่สามารถเข้าระบบสมาชิกได้ เนื่องจากลิมรหัสผ่าน Play ID และ อีเมล

สามารถแจ้งขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในไอดีเกม(Profile ID)  ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. นำบัตรประชาชนตัวจริงของท่าน (ยกเลิกการใช้สำเนาจากการถ่ายเอกสาร)  มาวางบนกระดาษ A4
2. เขียนความต้องการของท่าน พร้อมข้อมูลชื่อ-นามสกุลด้วยปากกาเท่านั้นลงบนกระดาษ จากนั้นถ่ายรูปแล้วส่งไฟล์ภาพ แจ้งเรื่องเข้ามาผ่านทางระบบแจ้งปัญหาเกม(E-Support)  โดยรูปภาพที่ส่งมาจะต้องมีตัวอักษร หมายเลขบัตรและรายละเอียดที่ชัดเจนครบถ้วน  เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านได้ทันทีค่ะ

วิธีการส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลผ่านระบบแจ้งปัญหา คลิกที่นี่

ตัวอย่างเอกสารส่งขอแก้ไขข้อมูล E-mail
(**E-mail ที่ท่านขอแก้ไขจะต้องเป็นอีเมล์ที่ไม่เคยใช้สมัคร Play ID)

คำแนะนำในการถ่ายภาพเอกสารให้ชัดเจน

– กรุณาวางตำแหน่งภาพถ่ายให้ตัวบัตรประชาชนและข้อความกำกับพอดีกับขนาดจอมือถือที่ใช้งาน


หมายเหตุ : แนะนำเอกสารที่สามารถใช้ในการส่งมาประกอบมี ดังนี้

บัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน (ไม่รับประเภทที่ไปคัดทะเบียนราษฎร์)
ใบขับขี่
สูติบัตร + ทะเบียนบ้าน (จำเป็นต้องมีเอกสาร 2 อย่างคู่กัน)
Passport (หนังสือเดินทาง)
บัตรข้าราชการ
มรณะบัตร + ทะเบียนบ้าน + บัตรประชาชนผู้แจ้ง