ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID

5988

ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID

กรณีผู้เล่นเข้าระบบสมาชิกได้ สามารถตรวจสอบได้จากระบบสมาชิก ดังนี้
1. เข้าสู่ระบบสมาชิก PlayID ผ่านทางเว็บไซต์ www.playpark.com หรือ คลิกที่นี่ ได้เลยค่ะ
ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID  2. คลิก PlayID Login เพื่อไปหน้ากรอก ID Password
ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID

3. ทำการกรอกข้อมูล Play ID รหัสผ่าน และ ตัวเลขตามที่เห็น จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าระบบสมาชิก
ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID

4. ในหน้าข้อมูลส่วนตัวจะแสดงข้อมูลอีเมลที่ใช้ในการสมัคร สามารถตรวจสอบได้จากหน้านี้เลยค่ะ
ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID

5. กรณีต้องการเปลี่ยนอีเมลใหม่ให้คลิกที่ “แก้ไข” กรอกอีเมลใหม่ที่ต้องการแก้ไขจากนั้นคลิก “ถัดไป”
* 1 อีเมลสามารถใช้ได้ 1 PlayID เท่านั้น ไม่สามารถใช้อีเมลซ้ำได้ กรุณาใช้ข้อมูลอีเมลที่ใช้งานได้จริง
ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID

6. จะมีข้อความแจ้ง “กรุรายืนยันการเปลี่ยนอีเมลที่อีเมลเก่าของเท่าน” ให้เข้าไปที่อีเมลเดิมที่ใช้อยู่เพื่อคลิกยืนยัน
** กรณีอีเมลเดิมใช้งานไม่ได้ สามารถส่งเอกสารมาเปลี่ยนอีเมลได้ตามขั้นตอน https://www.playpark.com/th-th/news/fax-playid/
ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID

7. เข้าไปตรวจสอบอีเมลเดิมหัวข้อระบบยืนยันการเปลี่ยนอีเมล จากนั้นคลิกที่ “ลิงค์ยืนยันการเปลี่ยนอีเมล”
ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID

8. ระบบจะแจ้งข้อความ “ขณะนี้ระบบได้ส่ง Link ยืนยันอีเมลไปที่อีเมลของคุณ คุณสามารถคลิกที่ Link เพื่อยืนยัน เพื่อเปลี่ยนอีเมลได้ทันที” ให้เข้าไปที่อีเมลใหม่ทีต้องการเปลี่ยน
ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID

9. เข้าไปตรวจสอบอีเมลใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนหัวข้อระบบยืนยันการเปลี่ยนอีเมล จากนั้นคลิกที่ “ลิงค์ยืนยันการเปลี่ยนอีเมล”
ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID

10. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความ “แก้ไขอีเมลเรียบร้อยแล้ว” เป็นอันเสร็จสิ้น
ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID


กรณีผู้เล่นไม่สามารถเข้าระบบสมาชิกได้ เนื่องจากลnมรหัสผ่าน Play ID และอีเมลไม่สามารถใช้งานได้

สามารถแจ้งขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในไอดีเกม(Profile ID)  ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. นำบัตรประชาชนตัวจริงของบุคคลเจ้าของไอดี (ฉบับตัวจริง) มาวางบนกระดาษ A4
2.  ลงชื่อชื่อ-นามสกุล ด้วยปากกาเท่านั้น (หากเป็นลายเซ็นให้เขียนชื่อ-นามสกุลที่สามารถอ่านได้กำกับด้วย)
– เขียนความต้องการ “ไอดี…เกม … และต้องการเปลี่ยน Email ที่ใช้ในการสมัครเป็น Email …” (อีเมลใหม่ที่ต้องการใช้)
3. เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น สามารถขีดคร่อม ใช้วิธีการเขียนข้อความบนกระดาษ เช่น “ใช้เพื่อติดต่อเรื่อง ID เกมเท่านั้น” และ นำมาวางคาดบนบัตรประชาชน โดยต้องไม่บังรายละเอียดสำคัญ ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, วันหมดอายุ

จากนั้นถ่ายรูปและส่งไฟล์ภาพ แจ้งเรื่องเข้ามาผ่านทางระบบแจ้งปัญหาเกม (E-Support) โดยรูปภาพที่ส่งมาจะต้องมีตัวอักษร หมายเลขบัตรและรายละเอียดที่ชัดเจนครบถ้วน  เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านได้ทันทีค่ะ

ตัวอย่างเอกสารส่งขอแก้ไขข้อมูล E-mail
(**E-mail ที่ท่านขอแก้ไขจะต้องเป็นอีเมล์ที่ไม่เคยใช้สมัคร Play ID)

ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID

แจ้งปัญหาทางหน้าเว็บไซต์ E-support

1. เข้าที่เว็บไซต์ของเกมที่ต้องการส่งเอกสาร คลิกที่หัวข้อแจ้งปัญหา หรือ คลิกที่นี่ ทำการเลือกเกมที่ต้องการแจ้ง

ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID

 

2. เลือกหัวข้อปัญหาที่ต้องการ
    – เอกสารแก้ไขอีเมล ให้เลือกเป็น “ขอแก้ไขข้อมูลอีเมล”
ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID

 

3. กรอกข้อมูล
     – เลือกประเภท ID
     – กรอก ID
     – ชื่อตัวละคร
     – เบอร์โทรศัพท์
     – อีเมลติดต่อ
– เซิฟเวอร์
– อีเมลที่ต้องการแก้ไขใหม่ (เฉพาะหัวข้อแก้ไขข้อมูลอีเมล)
     – สาเหตุ – รายละเอียด ให้กรอกรายละเอียดที่ต้องการให้แก้ไข เช่น ขอแก้ไขอีเมลของ (AP/Play ID)…. เป็นอีเมลอะไร …(ระบุอีเมล),  ขอแก้ไขข้อมูลตามเอกสารแนบ เป็นต้น
– ไฟล์ภาพ ทำการแนบเอกสารยืนยันตัวตน

ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID

4. แนบภาพเอกสารที่ต้องการส่งเข้ามาโดย คลิกที่ปุ่ม “Choose File” เลือกไฟล์ภาพเอกสารที่ต้องการแนบ จากนั้นคลิก “Open”
ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID

 

5. กรณีแนบภาพสำเร็จจะขึ้นชื่อไฟล์ จากนั้นคลิก “ยืนยัน” เพื่อแจ้งปัญหา
ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID

 

6. ระบบจะแจ้งข้อความ “ยืนยันการส่งข้อมูล” ให้คลิกที่ “OK”
ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID

7. หลังจากคลิก “OK” จะมีหน้าต่างแจ้ง “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ” ให้คลิกที่ “OK”
ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID
8. หลังจากคลิก OK จะมีหน้าต่างแจ้งหมายเลขเคส **ให้จดไว้ใช้สำหรับติดตามความคืบหน้า เป็นอันเสร็จสิ้น
(ผู้เล่นจะได้รับรายละเอียด ความคืบหน้าแก้ไขผ่านทางอีเมล ภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง)
ลืมอีเมลของ Play ID / Lost E-mail Play ID
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อได้มีดังนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
– บัตรประชาชน
– บัตรข้าราชการ
– ใบขับขี่
– ทะเบียนบ้าน (ไม่รับประเภทที่ไปคัดทะเบียนราษฎร์)
– Passport (สำหรับชาวต่างชาติ)
หมายเหตุ :  ไม่รับภาพถ่ายประเภทสำเนาหรือถ่ายเอกสารสี และ เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ