ระบบอัพเกรดชุดคลุม

22839

ระบบอัพเกรดชุดคลุม

NPC ที่เกี่ยวข้อง “นักรบเพลิง” แผนที่พรรคฮอลบัล ใกล้ๆสระน้ำพรรคฮอลบัล

ระบบอัพเกรดชุดคลุม

 

วิธีการอัพเกรด: ใช้ชุดคลุม 1 ชุด, ผ้าอัพเกรด 1 ชิ้น,
เงิน 500,000 ต่อการอัพเกรดแต่ละครั้ง การอัพเกรด
มีโอกาสล้มเหลวตามระดับ แต่การล้มเหลวไอเทมชุด
คลุมจะไม่หายไป
ช่องบน: ใส่ผ้าสำหรับอัพเกรดชุดคลุม
ช่องกลาง: ใส่ชุดคลุมที่ต้องการใช้งาน
ช่องล่าง: ใส่ไอเทมยันต์โชคลาภ

เงื่อนไข:
1. ชุดอัพเกรดแล้วจะหลอมหินโยวกังอีกไม่ได้
2. ไอเทม +0 ถึง +3 เมื่ออัพเกรดล้มเหลวจะไม่ลด
ระดับการอัพเกรด
3. ไอเทม+4  ถึง +99 เมื่ออัพเกรดล้มเหลวจะลดระดับ
ครั้งละ 3 ระดับ
4. เมื่ออัพเกรดล้มเหลวไอเทมชุดคลุมจะไม่หายไป

การเสริมพลังชุดคลุม
ระบบอัพเกรดชุดคลุม

ผ้าอัพเกรดชุดคลุม: หาได้จากไหน?

ผ้าอัพเกรดชุดคลุม:
ไอเทมสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้

ได้จากการนำชุดคลุมถาวรทุกชนิดไปย่อยสลาย
จะสุ่มได้รับไอเทมผ้าอัพเกรด 3 -5 ชิ้น สามารถ
ย่อยสลายได้ที่ นักรบเพลิง บริเวณริมสระฮอนบัล
ไอเทมผ้าอัพเกรดชุดคลุมสามารถนำมาซื้อขาย
แลกเปลี่ยนได้

ระบบอัพเกรดชุดคลุม

วิธีการย้ายระดับอัพเกรด: การย้ายค่าบวกเยอะๆ ไปใส่ชุดอื่น

ชุดที่ต้องการย้าย: ช่องแรก ชุดที่ต้องการใช้ : ช่องกลาง ผลลัพธ์: ช่องท้าย
ระบบอัพเกรดชุดคลุม  ระบบอัพเกรดชุดคลุม   

 

 

 

 

กระตุ้น คือ ใช้ผ้าอัพเกรดชุดคลุม ระบบอัพเกรดชุดคลุม

ชุดพ่อครัวอัพเกรด +10
พายุคลั่งทลายสิ้น
พายุคลั่งทลายสิ้น
พายุคลั่งทลายสิ้น
พายุคลั่งทลายสิ้น
ชุดฮันบกอัพเกรด +3
หลบหลีกแทรกซึม
หลบหลีกแทรกซึม
หลบหลีกแทรกซึม
หลบหลีกแทรกซึม
ชุดฮันบกอัพเกรด +10
หลบหลีกแทรกซึม
หลบหลีกแทรกซึม
หลบหลีกแทรกซึม
หลบหลีกแทรกซึม
หมายเหตุ: ชุดนี้จะหายไป หมายเหตุ: ชุดนี้เป็นชุดที่เราต้องการใช้

เงื่อนไข:
1. ชุดที่ตีบวกเยอะๆ เอาไว้ช่องแรกเสมอ และชุดช่องแรกจะหายไปเสมอ
2. ออฟชั่นช่องแรกจะไม่ย้ายตามไปด้วยไม่ว่า ตัวช่องกลางจะมีออฟชั่นหรือไม่
3. ชุดในช่องกลางจะต้องออฟหินมาให้เรียบร้อยเพราะเมื่อย้ายระดับอัพเกรดแล้ว จะทำให้ชุดมีสถานะการอัพเกรด แล้วจะทำให้ไปออฟหินโยวกังไม่ได้
4. ไม่สามารถย้ายข้ามเพศของชุดคลุมได้


คุณสมบัติการอัพเกรด: มีดังนี้

รางวัลเมื่อเสริมพลังสำเร็จ รวม
ค่าการต่อสู้ เพิ่ม HP ค่าความแม่นยำสกิล,หลบหลีก ค่าโจมตี,ค่าป้องกัน อัตราเงินที่ได้ เพิ่มน้ำหนักกระเป๋าช่วย
1 5 เพิ่ม 1%
2 10 4% เพิ่ม 2%
3 6 เพิ่ม 3%
4 20 8% เพิ่ม 4%
5 1% 1% 7 เพิ่ม 5%
6 30 12% เพิ่ม 6%
7 8 เพิ่ม 7%
8 40 16% เพิ่ม 8%
9 9 เพิ่ม 9%
10 2% 50 2% 40% เพิ่ม 10%
11 10 เพิ่ม 11%
12 60 44% เพิ่ม 12%
13 11 เพิ่ม 13%
14 70 48% เพิ่ม 14%
15 3% 3% 12 เพิ่ม 15%
16 80 52% เพิ่ม 16%
17 13 เพิ่ม 17%
18 90 56% เพิ่ม 18%
19 14 เพิ่ม 19%
20 4% 100 4% 80% เพิ่ม 20%
21 15 เพิ่ม 21%
22 110 84% เพิ่ม 22%
23 16 เพิ่ม 23%
24 120 88% เพิ่ม 24%
25 5% 5% 17 เพิ่ม 25%
26 130 92% เพิ่ม 26%
27 18 เพิ่ม 27%
28 140 96% เพิ่ม 28%
29 19 เพิ่ม 29%
30 6% 150 6% 120% เพิ่ม 30%
31 20 เพิ่ม 31%
32 160 124% เพิ่ม 32%
33 21 เพิ่ม 33%
34 170 128% เพิ่ม 34%
35 7% 7% 22 เพิ่ม 35%
36 180 132% เพิ่ม 36%
37 23 เพิ่ม 37%
38 190 136% เพิ่ม 38%
39 24 เพิ่ม 39%
40 8% 200 8% 160% เพิ่ม 40%
41 25 เพิ่ม 41%
42 210 164% เพิ่ม 42%
43 26 เพิ่ม 43%
44 220 168% เพิ่ม 44%
45 9% 9% 27 เพิ่ม 45%
46 230 172% เพิ่ม 46%
47 28 เพิ่ม 47%
48 240 176% เพิ่ม 48%
49 29 เพิ่ม 49%
50 10% 250 10% 200% เพิ่ม 50%
51 30 เพิ่ม 51%
52 260 204% เพิ่ม 52%
53 31 เพิ่ม 53%
54 270 208% เพิ่ม 54%
55 11% 11% 32 เพิ่ม 55%
56 280 212% เพิ่ม 56%
57 33 เพิ่ม 57%
58 290 216% เพิ่ม 58%
59 34 เพิ่ม 59%
60 12% 300 12% 240% เพิ่ม 60%
61 35 เพิ่ม 61%
62 310 244% เพิ่ม 62%
63 36 เพิ่ม 63%
64 320 248% เพิ่ม 64%
65 13% 13% 37 เพิ่ม 65%
66 330 252% เพิ่ม 66%
67 38 เพิ่ม 67%
68 340 256% เพิ่ม 68%
69 39 เพิ่ม 69%
70 14% 350 14% 280% เพิ่ม 70%
71 40 เพิ่ม 71%
72 360 284% เพิ่ม 72%
73 41 เพิ่ม 73%
74 370 288% เพิ่ม 74%
75 15% 15% 42 เพิ่ม 75%
76 380 292% เพิ่ม 76%
77 43 เพิ่ม 77%
78 390 296% เพิ่ม 78%
79 44 เพิ่ม 79%
80 16% 400 16% 320% เพิ่ม 80%
81 45 เพิ่ม 81%
82 410 324% เพิ่ม 82%
83 46 เพิ่ม 83%
84 420 328% เพิ่ม 84%
85 17% 17% 47 เพิ่ม 85%
86 430 332% เพิ่ม 86%
87 48 เพิ่ม 87%
88 440 336% เพิ่ม 88%
89 49 เพิ่ม 89%
90 18% 450 18% 360% เพิ่ม 90%
91 50 เพิ่ม 91%
92 460 364% เพิ่ม 92%
93 51 เพิ่ม 93%
94 470 368% เพิ่ม 94%
95 19% 19% 52 เพิ่ม 95%
96 480 372% เพิ่ม 96%
97 53 เพิ่ม 97%
98 490 376% เพิ่ม 98%
99 54 เพิ่ม 99%
100 20% 500 20% 55 400% เพิ่ม 100%

คำอธิบาย:
• ค่า pk อธิบายโดยสรุปคือเมื่อต่อสู้กันระหว่างผู้เล่น ผู้เล่นที่มีค่า % pk ในตารางสูงกว่าจะแข็งแกร่งกว่า ผู้ที่มีค่าน้อยกว่าโดยไม่แสดงเป็นตัวเลขในหน้าต่างตัวละครโดยตรง
• ค่าหลบหลีกแม่นยำดังกล่าว เป็นค่าหลบหลีกแม่นยำของการโจมตีด้วยสกิล ไม่ใช่ค่าหลักตัวละคร
• รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังการอัพเดทจริง