ระบบอัพเกรดชุดคลุม

4025

ระบบอัพเกรดชุดคลุม

วิธีการอัพเกรด: ใช้ชุดคลุม 1 ชุด, ผ้าอัพเกรด 1 ชิ้น,
เงิน 500,000 ต่อการอัพเกรดแต่ละครั้ง การอัพเกรด
มีโอกาสล้มเหลวตามระดับ แต่การล้มเหลวไอเทมชุด
คลุมจะไม่หายไป
ช่องบน: ใส่ผ้าสำหรับอัพเกรดชุดคลุม
ช่องกลาง: ใส่ชุดคลุมที่ต้องการใช้งาน
ช่องล่าง: ใส่ไอเทมยันต์โชคลาภ

เงื่อนไข:
1. ชุดอัพเกรดแล้วจะหลอมหินโยวกังได้อีกไม่ได้
2. ไอเทม +0 ถึง +3 เมื่ออัพเกรดล้มเหลวจะไม่ลด
ระดับการอัพเกรด
3. ไอเทม+4  ถึง +99 เมื่ออัพเกรดล้มเหลวจะลดระดับ
ครั้งละ 3 ระดับ
4. เมื่ออัพเกรดล้มเหลวไอเทมชุดคลุมจะไม่หายไป


ผ้าอัพเกรดชุดคลุม: หาได้จากไหน?

ผ้าอัพเกรดชุดคลุม:
ไอเทมสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้

ได้จากการนำชุดคลุมถาวรทุกชนิดไปย่อยสลาย
จะสุ่มได้รับไอเทมผ้าอัพเกรด 3 -5 ชิ้น สามารถ
ย่อยสลายได้ที่ นักรบเพลิง บริเวณริมสระฮอนบัล
ไอเทมผ้าอัพเกรดชุดคลุมสามารถนำมาซื้อขาย
แลกเปลี่ยนได้


วิธีการย้ายระดับอัพเกรด: การย้ายค่าบวกเยอะๆ ไปใส่ชุดอื่น

ชุดที่ต้องการย้าย: ช่องแรก ชุดที่ต้องการใช้ : ช่องกลาง ผลลัพธ์: ช่องท้าย

ชุดพ่อครัวอัพเกรด +10
พายุคลั่งทลายสิ้น
พายุคลั่งทลายสิ้น
พายุคลั่งทลายสิ้น
พายุคลั่งทลายสิ้น
ชุดฮันบกอัพเกรด +3
หลบหลีกแทรกซึม
หลบหลีกแทรกซึม
หลบหลีกแทรกซึม
หลบหลีกแทรกซึม
ชุดฮันบกอัพเกรด +10
หลบหลีกแทรกซึม
หลบหลีกแทรกซึม
หลบหลีกแทรกซึม
หลบหลีกแทรกซึม
หมายเหตุ: ชุดนี้จะหายไป หมายเหตุ: ชุดนี้เป็นชุดที่เราต้องการใช้

เงื่อนไข:
1. ชุดที่ตีบวกเยอะๆ เอาไว้ช่องแรกเสมอ และชุดช่องแรกจะหายไปเสมอ
2. ออฟชั่นช่องแรกจะไม่ย้ายตามไปด้วยไม่ว่า ตัวช่องกลางจะมีออฟชั่นหรือไม่
3. ชุดในช่องกลางจะต้องออฟหินมาให้เรียบร้อยเพราะเมื่อย้ายระดับอัพเกรดแล้ว จะทำให้ชุดมีสถานะการอัพเกรด แล้วจะทำให้ไปออฟหินโยวกังไม่ได้
4. ไม่สามารถย้ายข้ามเพศของชุดคลุมได้


คุณสมบัติการอัพเกรด: มีดังนี้

คำอธิบาย:
• ค่า pk อธิบายโดยสรุปคือเมื่อต่อสู้กันระหว่างผู้เล่น ผู้เล่นที่มีค่า % pk ในตารางสูงกว่าจะแข็งแกร่งกว่า ผู้ที่มีค่าน้อยกว่าโดยไม่แสดงเป็นตัวเลขในหน้าต่างตัวละครโดยตรง
• ค่าหลบหลีกแม่นยำดังกล่าว เป็นค่าหลบหลีกแม่นยำของการโจมตีด้วยสกิล ไม่ใช่ค่าหลักตัวละคร
• รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังการอัพเดทจริง