[Yulgang] ระบบค่าความเลว Yulgang Bad

9882

– ระบบค่าความเลว Yulgang Bad –

ค่าความเลวจะแยกส่วนกับค่าความดีโดยชัดเจนไม่มีการหักล้างกัน ตัวละคร 1 ตัว อาจมีค่าความดีและค่าความเลวควบคู่กันไป สำหรับค่าความเลวนั้นจะไม่มีประโยชน์หรือคุณสมบัติเหมือนค่าความดีแต่อย่างใด

เงื่อนไข
• ค่าความเลวจะเกิดขึ้นเมื่อสังหาร ฝ่ายเดียวกันที่มีค่าความเลว 0 หรือมากกว่า
• สังหารฝ่ายเดียวกันที่มีค่าความเลวน้อยกว่า 0 เช่น -100 จะไม่ได้รับค่าความเลว
• ค่าความเลวสามารถลดลงได้โดย
– ให้ผู้อื่นสังหาร จะลดครั้งละ 50 แต้ม (แต่เสียค่าประสบการณ์)
– สังหารมอนสเตอร์เพื่อลดค่าความเลว

บทลงโทษของผู้ที่มีค่าความเลวติดลบ
• หากถูกผู้เล่นด้วยกันสังหารจะเสียค่าประสบการณ์
• ไม่สามารถเข้าสงครามฝ่ายได้
• ไม่สามารถใช้คลังรวมได้
• ค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อไอเทมจาก NPC หรือค่าใช้จ่ายในการใช้คลังส่วนตัวสูงขึ้น 50%
• หากค่าความเลวเกิน -10,001 จะไม่สามารถใช้งาน NPC ใดๆ ได้
• หากค่าความเลวเกิน -10,001 เมื่อถูกสังหารจะเสียค่าความดี 30 แต้ม

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบภายในเกมอีกครั้ง **

[Yulgang] ระบบค่าความเลว Yulgang Bad  [Yulgang] ระบบค่าความเลว Yulgang Bad

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ