[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)

2055

เปลี่ยนคลาส 3 [ธรรมะ]
เงื่อนไข เลเวล 60 คลาส 2 และใช้ปราณให้หมด สำเร็จเควส “[55] การเริ่มต้นและสิ้นสุดของเหตุการณ์(ได้ไอเทมเควส หนังสือแนะนำตัวพรรคต้นหลิว3/3)”
1. คุยกับ “เจ้าสำนักชินมู” ที่สำนักชินมู เพื่อรับเควส “[60] ขอ Upgrade ครั้งที่3 ตอนที่ 1
2. กำจัด “เสือเมฆชาด” ที่สำนักชินมู เพื่อรับไอเทมเควส “หนังเสือเมฆชาด จำนวน 10 อัน
ปล. ห้ามกำจัดเสือเขี้ยวดาบไม่งั้นเควสจะไม่สำเร็จ หากเผลอกำจัดไปสามารถยกเลิกเควสแล้วทำใหม่ได้ หากส่งเควสพลาดจะต้องรอ 3 ชม. ก่อนถึงจะรับเควสใหม่ได้
3. ส่งเควสกับ “น้องหนุ่มหยก” ที่สำนักชินมู
4. คุยกับ “เจ้าสำนักชินมู” ที่สำนักชินมู
5. คุยกับ “ไป๋หน้าขาว” ที่สำนักชินมู เพื่อรับเควส “[60] ขอ Upgrade ครั้งที่3 ตอนที่ 2
6. คุยกับ “เฒ่าลูกคิดทอง” ที่พรรคฮอนบัล
7. คุยกับ “ผู้คุมกฏขาว” ที่พรรคฮอนบัล
8. กำจัด “งูปะการัง” ที่พรรคอสรพิษ เพื่อรับไอเทมเควส “เกร็ดงูบินเขียว จำนวน 1 ชิ้น
9. กำจัด “งูกระดิ่งทอง” ที่พรรคอสรพิษ เพื่อรับไอเทมเควส “กระดิ่งของงูกระดิ่งทอง จำนวน 1 ชิ้น
10. กำจัด “งูหัวเขียว” ที่พรรคอสรพิษ เพื่อรับไอเทมเควส “งูหัวเขียว จำนวน 2 ชิ้น
11. ส่งเควสกับ “ผู้คุมกฏขาว” ที่พรรคฮอนบัล
12. คุยกับ “เฒ่าลูกคิดทอง” ที่พรรคฮอนบัล
13. คุยกับ “ไป๋หน้าขาว” ที่สำนักชินมู
14. คุยกับ “เจ้าสำนักชินมู” ที่สำนักชินมู
15. คุยกับ “เฒ่าหน้าเหลือง” ที่สำนักชินมู
16. กำจัด “หมาป่ามหากาฬ” ที่สำนักชินมู เพื่อรับไอเทมเควส “เลือกหมาป่ามหากาฬ จำนวน 10 ชิ้น
17. คุยกับ “เฒ่าหน้าเหลือง” ที่สำนักชินมู
18. คุยกับ “ประมุขต้นหลิว” ที่พรรคต้นหลิว

19. คุยกับ “เฒ่าวารี” ที่พรรคต้นหลิว

20. คุยกับ “เฒ่าหน้าเหลือง” ที่สำนักชินมู
21. คุยกับ “เจ้าสำนักชินมู” ที่สำนักชินมู เป็นอันเสร็จสิ้น