[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)

33957

[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)

เปลี่ยนคลาส 3 [ธรรมะ]
เงื่อนไข เลเวล 60 คลาส 2 และใช้ปราณให้หมด สำเร็จเควส “[55] การเริ่มต้นและสิ้นสุดของเหตุการณ์(ได้ไอเทมเควส หนังสือแนะนำตัวพรรคต้นหลิว3/3)”
1. คุยกับ “เจ้าสำนักชินมู” ที่สำนักชินมู เพื่อรับเควส “[60] ขอ Upgrade ครั้งที่3 ตอนที่ 1
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)
2. กำจัด “เสือเมฆชาด” ที่สำนักชินมู เพื่อรับไอเทมเควส “หนังเสือเมฆชาด จำนวน 10 อัน
ปล. ห้ามกำจัดเสือเขี้ยวดาบไม่งั้นเควสจะไม่สำเร็จ หากเผลอกำจัดไปสามารถยกเลิกเควสแล้วทำใหม่ได้ หากส่งเควสพลาดจะต้องรอ 3 ชม. ก่อนถึงจะรับเควสใหม่ได้
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)
3. ส่งเควสกับ “น้องหนุ่มหยก” ที่สำนักชินมู
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)
4. คุยกับ “เจ้าสำนักชินมู” ที่สำนักชินมู
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)
5. คุยกับ “ไป๋หน้าขาว” ที่สำนักชินมู เพื่อรับเควส “[60] ขอ Upgrade ครั้งที่3 ตอนที่ 2
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)
6. คุยกับ “เฒ่าลูกคิดทอง” ที่พรรคฮอนบัล
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)
7. คุยกับ “ผู้คุมกฏขาว” ที่พรรคฮอนบัล
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)
8. กำจัด “งูปะการัง” ที่พรรคอสรพิษ เพื่อรับไอเทมเควส “เกร็ดงูบินเขียว จำนวน 1 ชิ้น
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)
9. กำจัด “งูกระดิ่งทอง” ที่พรรคอสรพิษ เพื่อรับไอเทมเควส “กระดิ่งของงูกระดิ่งทอง จำนวน 1 ชิ้น
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)
10. กำจัด “งูหัวเขียว” ที่พรรคอสรพิษ เพื่อรับไอเทมเควส “งูหัวเขียว จำนวน 2 ชิ้น
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)
11. ส่งเควสกับ “ผู้คุมกฏขาว” ที่พรรคฮอนบัล
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)
12. คุยกับ “เฒ่าลูกคิดทอง” ที่พรรคฮอนบัล
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)
13. คุยกับ “ไป๋หน้าขาว” ที่สำนักชินมู
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)
14. คุยกับ “เจ้าสำนักชินมู” ที่สำนักชินมู
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)
15. คุยกับ “เฒ่าหน้าเหลือง” ที่สำนักชินมู
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)
16. กำจัด “หมาป่ามหากาฬ” ที่สำนักชินมู เพื่อรับไอเทมเควส “เลือกหมาป่ามหากาฬ จำนวน 10 ชิ้น
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)
17. คุยกับ “เฒ่าหน้าเหลือง” ที่สำนักชินมู
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)
18. คุยกับ “ประมุขต้นหลิว” ที่พรรคต้นหลิว
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)

19. คุยกับ “เฒ่าวารี” ที่พรรคต้นหลิว
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)

20. คุยกับ “เฒ่าหน้าเหลือง” ที่สำนักชินมู
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)
21. คุยกับ “เจ้าสำนักชินมู” ที่สำนักชินมู เป็นอันเสร็จสิ้น
[YG] เปลี่ยนอาชีพคลาส 3 (ธรรมะ)