[Yulgang] ระบบธาตุ

33244

ระบบธาตุ

หินธาตุ

หาได้จาก : การซื้อ “หินคุณสมบัติกลม” แบบสุ่มธาตุจากแม่นางจินในเมืองฮอนบัล ราคาชิ้นละ 3,000,000 สลึง จากนั้นจะสุ่มได้รับหินธาตุประเภทใดประเภทหนึ่ง
วิธีการหลอมรวม : หลังจากได้รับหินธาตุที่เราต้องการแล้วให้ไปหาแม่นางจินเลือก “สภาพที่มอบให้” จากนั้นสามารถทำการหลอมธาตุได้ทันที โดยสามารถหลอมรวมได้สูงถึง 10 ระดับและสามารถใช้ยันต์โชคลาภได้ หากการหลอมรวมล้มเหลว ระดับธาตุทั้งหมดจะเหลือ 0
ไอเทม : สามารหลอมธาตุได้เฉพาะ อาวุธและเสื้อเท่านั้น
แสง : จะแสดงผลของแสงอาวุธธาตุเฉพาะอาวุธที่ทำการหลอมธาตุ 8 ช่วงขึ้นไป
ลบคุณสมบัติ : ซื้อไอเทม”หินคลายคุณสมบัติ” ได้ที่แม่นางจิน จากนั้นนำไปคลิกขวาได้บริเวณโล้นเหล็กไหล อาวุธหรือชุดที่ลบคุณสมบัติออกจะถูกลบธาตุออกทั้งหมด
ตารางบอกคุณสมบัติของธาตุ
ประเภทธาตุ ชุด อาวุธ
ธาตุภายใน พลังป้องกันวิชา +8
พลังโจมตีด้วยวิชา +0.5%
ธาตุภายนอก พลังป้องกัน +3
ความรุนแรงในการโจมตี +3
ธาตุลม อัตราหลบหลีก +1%
เพิ่มความแม่นยำ 1%
ธาตุไฟ ลดพลังโจมตีของศัตรู 1%
โจมตีทะลุป้องกัน 1%
ธาตุน้ำ ค่าความโกรธเพิ่มขึ้น 2% เมื่อโจมตี
ลบค่าความโกรธของศัตรูโอกาส 0.5%
ธาตุพิษ ยังไม่เปิดใช้งาน
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น +3

ตัวอย่าง ธาตุภายใน

[Yulgang] ระบบธาตุ

ตัวอย่าง ธาตุภายนอก

[Yulgang] ระบบธาตุ

ตัวอย่าง ธาตุลม

[Yulgang] ระบบธาตุ

ตัวอย่าง ธาตุไฟ

[Yulgang] ระบบธาตุ

ตัวอย่าง ธาตุน้ำ

[Yulgang] ระบบธาตุ

ตัวอย่าง ธาตุพิษ

[Yulgang] ระบบธาตุ

[Yulgang] ระบบธาตุ  [Yulgang] ระบบธาตุ

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 2 มิถุนายน 2560
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ