ระบบธาตุ

6949

ระบบธาตุ

หินธาตุ
หาได้จาก : การซื้อ “หินคุณสมบัติกลม” แบบสุ่มธาตุจากแม่นางจินในเมืองฮอนบัล ราคาชิ้นละ 3,000,000 สลึง จากนั้นจะสุ่มได้รับหินธาตุประเภทใดประเภทหนึ่ง
  
วิธีการหลอมรวม : หลังจากได้รับหินธาตุที่เราต้องการแล้วให้ไปหาแม่นางจินเลือก “สภาพที่มอบให้” จากนั้นสามารถทำการหลอมธาตุได้ทันที โดยสามารถหลอมรวมได้สูงถึง 10 ระดับและสามารถใช้ยันต์โชคลาภได้ หากการหลอมรวมล้มเหลว ระดับธาตุทั้งหมดจะเหลือ 0
ไอเทม : สามารหลอมธาตุได้เฉพาะ อาวุธและเสื้อเท่านั้น
แสง : จะแสดงผลของแสงอาวุธธาตุเฉพาะอาวุธที่ทำการหลอมธาตุ 8 ช่วงขึ้นไป
ลบคุณสมบัติ : ซื้อไอเทม “หินคลายคุณสมบัติ” ได้ที่แม่นางจิน จากนั้นนำไปคลิกขวาได้บริเวณโล้นเหล็กไหล อาวุธหรือชุดที่ลบคุณสมบัติออกจะถูกลบธาตุออกทั้งหมด
ตารางบอกคุณสมบัติของธาตุ
ประเภทธาตุ
ชุด
อาวุธ
ธาตุภายใน พลังป้องกันวิชา +8 พลังโจมตีด้วยวิชา +0.5%
ธาตุภายนอก พลังป้องกัน +3 ความรุนแรงในการโจมตี +3
ธาตุลม อัตราหลบหลีก +1% เพิ่มความแม่นยำ 1%
ธาตุไฟ โจมตีทะลุป้องกัน 1% ลดพลังโจมตีของศัตรู 1%
ธาตุน้ำ ค่าความโกรธเพิ่มขึ้น 2% เมื่อโจมตี ลบค่าความโกรธของศัตรูโอกาส 0.5%
ธาตุพิษ ยังไม่เปิดใช้งาน พลังโจมตีเพิ่มขึ้น +3

ตัวอย่าง ธาตุภายในตัวอย่าง ธาตุภายนอก

ตัวอย่าง ธาตุลม

ตัวอย่าง ธาตุไฟ

ตัวอย่าง ธาตุน้ำ

ตัวอย่าง ธาตุพิษ